- Annons -

Valspecial 2018

Landets villaägare är en attraktiv målgrupp för politikerna nu när de ska övertyga oss att välja just deras valsedel. Valfrågorna är stora och viktiga för många hushåll, så skaffa dig en överblick med Villalivs valguide 2018!

valguide
Övre raden: Annie Lööf (C), Jan Björklund (L), Jonas Sjöstedt (V), Stefan Löfvén (S) Nedre raden: Ebba Busch Thoor (KD), Jimmy Åkesson (SD), Isabella Lövin & Gustav Fridolin (MP), Ulf Kristersson (M)

Bostadsfrågorna är ett hett ämne i den politiska debatten och valet kan innebära viktiga förändringar för landets många tusen villaägare. Hur det blir med de omdiskuterade ränteavdragen berör mångas privatekonomi, liksom amorteringskrav och eventuell fastighetsskatt.
Effekterna i plånboken kan också påverka möjligheterna att renovera och de kanske kan få fler att besluta sig för att hyra ut en del av bostaden. Och vem vet, kanske kan nya regler för Friggebodar, Attefallshus och sjönära byggande väcka helt nya drömmar om att utveckla villalivet.

Vilka av dem och vilken betydelse just bostadsfrågorna har varierar förstås, men vi har valt ut åtta av dem och låtit partierna svara. Längre resonemang har vi kortat för att ge en enkel överblick.

Vi har också bett Jenny Madestam, statsvetare och politisk kommentator, att analysera och kommentera partiernas svar.

Lycka till med ditt val!

Frågeområden:

RÄNTEAVDRAGET, ROT & RUT, BYGGRÄTT, FASTIGHETSSKATTEN, AMORTERINGSKRAVET, SOLCELLSBIDRAG, ATTEFALLSHUS, UTHYRNING

KD: Det finns anledning att göra andrahandsuthyrningen mer flexibel och att höja eller avskaffa schablonavdraget för andrahandsuthyrning.

C: Citat: ”Ja, vi vill höja det skattefria beloppet.” / Centerpartiet

M: Ja. Moderaterna vill verka för skattefri uthyrning av del av bostad upp till en viss yta och höjt schablonavdrag.

V: Nej, vi har inga sådana förslag.

SD: Vi anser att nuvarande skatteregler gynnar uthyrning och avser inte att förändra dessa.

MP: Genom regeringens investeringsstöd har det möjliggjorts byggnation av lägenheter med lägre hyror.

S: Om det är avdraget för andrahandsuthyrning som avses med frågan så är inga förändringar planerade. Möjligen bör det ses över utifrån att illojal konkurrens kan uppstå relativt kommersiella uthyrare av stugor i t.ex. fjällen.

L: Ja

[/su_tab] [/su_tabs]

Analysen…

valguide
Jenny Madestam, statsvetare och politisk kommentator

Villaägarna är en attraktiv målgrupp för partierna eftersom de är resursstarka och en grupp som hörs, förklarar Jenny Madestam som är statsvetare och ofta kommenterar politiska frågor i TV och tidningar.
–Vi minns hur viktiga villaägarna blev i valet 2006, när KD lanserade förslaget om slopad fastighetsskatt. Det gynnade KD, och Alliansen.

Hittar man en fråga som berör en stor väljargrupp och med en tydlig reform som går att genomföra, kan man komma långt i ett val.
Fastighetsskatten är en fråga som kom att få stor betydelse i valet 2006, berättar Jenny Madestam om året då Alliansen slog igenom och det blev regeringsskifte.
Det är däremot svårt att peka ut en enskild fråga som är ”het” bland just villaägare i årets val menar hon, men olika skatte- och penningpolitiska frågor är så klart centrala för villaägarna.

“Stora beslut kräver brett stöd.”

–Exempelvis amorteringskrav, ränteavdrag, förmögenhetsskatt och fastighetsskatt. Även frågor om högre straff för inbrott är något som berör villaägare påtagligt.
Ett par ekonomiska frågor där partierna skiljer sig tydligt åt är amorteringskrav och ränteavdrag, förklarar Jenny Madestam.
–Alla partier utom S och M är för slopade ränteavdrag. Allianspartierna vill även riva upp de hårdare amorteringskrav som nuvarande regering infört. Detta berör potentiella villaägare eller de som redan köpt villa, med lån.
Men, hur rösterna fördelar sig i valet i september bör ändå inte bli alltför dramatisk för villaägare tror Jenny Madestam.
–En större skattereform som till exempel omfattar återinförd fastighets-skatt är något som behöver ske i en bred överenskommelse, säger hon.
Och breda överenskommelser, som Jenny Madestam nämner, kan vara kluriga att få till, även om vi har en tradition av att lyckas ganska bra i Sverige.
Hur det blir efter detta val med bland annat fastighetsskatt och räntebidrag återstår att se.

TEXT JOHAN WANGSTRÖM johan.wangstrom@villalivet.se ILLUSTRATION ISTOCKPHOTO

- Annons -