- Annons -

I många familjeekonomiska sammanhang är det bra att fördela riskerna genom att inte lägga alla ägg i samma korg. Istället bör man sprida sitt sparande på olika sätt.

fördela riskerna sprid ditt sparande

Amortering är ett mycket bra sparande om du har lån men lägg inte alla dina sparpengar på amortering. Den som både sparar och amorterar är mer flexibel och behöver inte låna så fort något oförutsett händer.

Bufferten och andra pengar du tänker använda de närmaste fem åren sparar du säkert på sparkonton med så hög ränta som möjligt. Du kan öppna flera konton och döpa dem till olika saker som exempelvis ”buffert”, ”drömsemestern”, ”ny bil” eller vad du drömmer om att köpa eller göra.

Pengar du kan avvara länge, som exempelvis ska användas till pensionen eller sparas till barnens framtid, växer troligen bäst om du månadssparar i flera breda aktiefonder med låga avgifter. Den som sparar i räntefonder och blandfonder tar en lägre risk än den som sparar i aktiefonder. Tar du låg risk kan du inte räkna med så hög avkastning. Högre risk innebär chans till högre avkastning men du kan inte vara säker på att få tillbaka hela insatsen. Därför är det bra att sprida sina risker men också att hålla koll på hur hög risk man har i sitt totala sparande.

När man sparar i aktiefonder köper man billiga andelar när börsen är lågt värderad och dyra andelar när den är högt värderad. Köper du aktieandelar månadsvis kan genomsnittspriset bli bra. Sluta därför inte att månadsspara när börsen sjunker. Jag vet inte om aktiefondsandelarna kommer att sjunka framöver men de är i alla fall mycket billigare nu än vad de var innan börsraset. Vill du inte ta någon risk alls med de långsiktiga pengarna finns fasträntekonton där du vet vad du får om du låter pengarna stå där under en bestämd tidsperiod. Pengar du sparar i aktiefonder bör du ta ut successivt i mycket god tid flera år innan pengarna ska användas.

Rörlig eller bunden ränta?

Det är svårt att ge ett generellt råd men Konjunkturinstitutet skriver i sin prognos 31 mars att Riksbanken kommer att sänka reporäntan till 0,25 procent i slutet av april och att de tror att räntan kommer att ligga kvar där under 2009 och 2010. Jag tror därför att boränta bunden på tre månader är ett bra val den närmaste tiden. Mitt generella råd brukar vara att det är bra att dela upp bolånet i flera delar, binda räntan på några delar och behålla en del av lånet till rörlig ränta (eller bunden på tre månader). Vilket alternativ som blir billigast vet man aldrig i förväg.

Amortera!

Passa på att amortera och spara nu när räntekostnaden är låg. Då har du pengar att ta till och en lägre skuld att betala ränta på när räntan i framtiden stiger. En fördel med att ha några delar av lånet med bunden ränta är att du i förväg vet hur mycket du ska betala under den bundna tiden. Det kan vara värt lite pengar att få känna den tryggheten. Du får då se den eventuella fördyringen som en försäkringspremie. Har du lånet uppdelat med några delar till bunden ränta kan du ta ett nytt beslut varje gång någon bunden del ska sättas om. Men bind aldrig räntan på någon del av lånet på längre tid än du räknar med att bo kvar. På delarna med bunden ränta får du betala ränteskillnadsersättning om du i förtid vill lösa lånet eller betala mer än vad som är överenskommet. Innan du binder räntan på någon del bör du först undersöka vem som ger dig bäst villkor.

Gör egna pensionsval!

Utnyttja möjligheten att göra egna val med dina premiepensionspengar och sprid pengarna i fem olika fonder. Har du lång tid kvar till pensionen tror jag att breda aktiefonder med låga avgifter kommer att ge en bra avkastning. Exempel på breda fonder är globalfonder som placerar pengarna i många olika länder och i många olika branscher. Ska du inte använda pengarna på mycket länge och du är aktiv och följer med kan du ha en mindre del i mer riskfyllda placeringar som speciella länder eller branscher. Är du inte alls intresserad av att följa med kan du välja breda indexfonder som har låga avgifter. Fonder med hög risk kan ge en högre avkastning än exempelvis räntefonder som ger låg avkastning. För att få en bra avkastning på långsiktigt sparande är det därför bra att välja aktiefonder men du måste vara medveten om att när du sparar i aktiefonder kan du aldrig vara säker på att få tillbaka hela ditt insatta kapital.

Sprid placeringarna!

Sprid därför placeringarna på många olika områden. I god tid innan du går i pension eller tänker använda sparpengar som du har i aktiefonder bör du successivt flytta dem till säkrare sparande. En sak som kan vara bra att veta är att Sjunde AP-fonden som förvaltar pengarna åt dem som inte har gjort något aktivt PPM-val placerar pengarna till ca 80 procent i aktier. Kolla även upp vilka val du har gjort när det gäller din avtals- och tjänstepension. Den kommer troligen att ge dig mer pengar när du går i pension än vad premiepensionen gör. På långsiktigt sparande har avgifter väldigt stor betydelse. Välj därför produkter som du tror kommer att ge dig en bra avkastning och som du som du vet har lägsta möjliga avgift.

Ann-Sofie Magnusson
familjeekonom
Ikano Bank

- Annons -