Finja tipsar: Praktisk jordkällare

Bygg en egen jordkällare till förvaring av trädgårdens skörd. Den blir snabbt en stor tillgång och öppnar nya förvaringsmöjligheter. Här lagras potatis, frukt, saft, sylt och mycket annat på ett traditionellt och klimatsmart sätt.

Temperaturen i jordkällaren varierar mellan 10–12 grader på sommaren och 4–6 grader på vintern och markens naturliga fuktighet gör att varorna förblir färska under lång tid. Det kan ta upp till ett år innan den nybyggda jordkällaren får rätt temperatur och fuktighet men ha tålamod, du kommer att få stor glädje av den.

Passa på att ladda inför vintern genom att fylla jordkällaren under växtsäsongen.

Förbered grunden

Bestäm höjden på det färdiga golvet och gräv ut för jordkällaren minst 400 mm under denna nivå. All matjord avlägsnas ner till tjälfritt djup. Rulla ut geoduk i gropen för att skilja markens finmaterial från ­makadam.

Vid framsidan kommer det inte att finnas något jordlager som isolerar på jordkällarens utsida. Lägg därför, vid risk för tjäle, cellplast av kvalitet S100 som markisolering under jordkällarens främre mur.

Om marken inte är tillräckligt dränerad, lägg en dräneringsslang utanför grunden i nivå 1:2 från underkant av grundsulan. Luta och avled från jordkällaren.

Lägg ut dränerande grus eller makadam och packa med vibroplatta där Sulformsblocken ska placeras. Jämna av 200 mm under nivån på den färdiga marknivån utanför dörren och kontrollera att ytan är vågrät med ett vattenpass.

Lägg ut ett skift Sulformsblock. 14 block på långsidorna och där emellan 6 block för varje vägg, gavelväggarna samt innerväggen. Såga urtag i långsidornas ändblock för anslutning till kortsidorna. Stäng de öppna ändarna på långsidornas ändblock med formbrädor.

Blanda Grovbetong enligt anvisningarna på förpackningen. Fyll ­blocken med betong och lägg ner två parallella armeringsjärn. Överlappa armeringsjärnen med 500 mm i skarvarna. Kapa åtta armeringsjärn 1000 mm långa, bocka dem på mitten och lägg ner två i varje ytterhörn. Stöt försiktigt i betongen med en stav för att eliminera luftbubblor. Dra av och jämna till ytan.

Låt betongen härda minst två dygn.

praktisk jordkällare 1

Mura ytterväggarna

Montera och loda in hörnstolpar som är högre än vad väggarna ska bli. På dessa fästs murarsnöre att följa vid murningen. Markera den övre kanten på varje skift och flytta upp snöret efter hand.

Blanda Murbruk B enligt anvisningarna på förpackningen. Lägg ut bruket med murslev i två strängar och placera ut det första skiftet Murblock Bas. Använd lite för mycket bruk så det pyser över och forma det överflödiga bruket till en hålkäl för att eventuellt vatten ska kunna rinna av. Fogens tjocklek ska vara 10 mm och bruk ska även läggas i de vertikala fogarna. Justera utifrån snöret och se till att överkanten på blocken är 200 mm över grunden. Ju noggrannare du är i första skiftet desto enklare blir det att mura kommande skift.

Flytta upp snöret 200 mm. Fyll murlådan med bruk och dra framåt för att bilda två strängar. Mura upp nästa skift med ett halvt blocks förskjutning. Fortsätt på samma sätt upp till 5 skift. Armera det första och sista skiftet av murblock med två parallella bistål. Klipp upp bistålen och böj till dem i hörnen.

Genom att klicka på knappen ovan så kan du läsa vidare i gör det själv projektet för Praktisk jordkällare där det beskrivs hur du bygger valvformen, murar tak och väggar samt färdigställer jordkällaren.

Du kan även ta del av inköpslistan och lägga till den. Du får också Tips & Trix samt tillgång till nedladdningsbar PDF.