- Annons -

Vad är en isolerad port?

Det finns alla typer av isolerade garageportar helt eller delvis isolerade men även de helt utan isolering. En port som helt saknar isolering tappar även i stadga och upplevs lätt som ”skramlig” och lite smäckig. Generellt saknar oisolerade portar också tätningslister varför de inte tätar lika bra mot väder och vind som en isolerad port. Bristen på tätlister innebär att risken ökar för drag och snö och väta inne i garaget. Skenorna som porten sitter i är dock galvade så vätan ska inte riskera att skapa någon rost i portkonstruktionen.

Olika typer av garageportar tätas med olika typer av isolering och typen av isolering skiljer sig även mellan nya och gamla modeller. Veckad papp, mineralull, cellplast och polyuteranskum är fyra vanliga isoleringstyper. Idag isoleras de flesta portarna med cellplast eller polyuteranskum. Mätt i tjocklek har cellplasten knappt halva isolerförmågan jämfört med polyuteranskum. (45mm cellplast motsvarar 20 mm polyuteranskum.)

Isolerade takskjutportar

Takskjutportar finns i isolerings tjocklekar från 20-67 mm och porttypen isoleras med en kärna i polyuteranskum. I ett garage med enklare isolering och en 20 mm isolerad port sjunker temperaturen sällan till under 0°C (referens Götaland och södra Svealand) även om utrymmet inte har någon värmekälla dock kan det vara svårt att vintertid få utrymmet varmare är 13-14°C

Takskjutporten isoleras med ett speciellt isoleringsskum som både fyller upp portprofilen och ger den stadga och en tystare gång. Generellt kan sägas att ju tjockare port och isoleringen är desto mer kvalitativ blir upplevelsen av garageporten.

En takskjutport med 40 mm isolerar så pass väl att det inte är några problem att hålla vanlig innetemperatur i garaget, förutsatt att övriga byggnaden är isolerad och uppvärmd.

För de allra nordligast belägna garagen finns även portar med 67mm skumkärna som klarar riktigt bitande kyla.

Isolerade slagportar

Slagportar har inte samma typ av isolering som takskjutportar utan använder istället en cellplastisolering. Gamla slagportar kan även vara isolerade med veckad papp eller mineralull. Cellplasten och mineralullen har nästan exakt samma isolervärde vid värme och kyla men mineralullen isolerar ljud bättre. Ska man jämföra isoleringen i de olika porttyperna motsvarar 45 mm mineralull/cellplast 20 mm polyuteranskum.

Mineralull/cellplast                   Polyuteranskum.

45                                                     20

95                                                     42

Isolerade vipportar

Vipportar är de portar som oftast levereras oisolerade men de finns också med 45 mm cellplastisolering vilket fungerar bra i ett delvis isolerat garage.

- Annons -