- Annons -

Val av motor

Valet av motor påverkar portens funktion i stor utsträckning. Billigare enkla motorer har ofta färre tillbehör, går långsammare och låter mer men tar porten upp och ner i maklig takt och fyller sitt syfte. Motorns kraft avgör hur stora portar den fungerar för, en mer ansträngd motor låter mer.

Vill man ha en snabb och tyst motor finns det flera mer avancerade motorer i förstahand är utformade för bredare portar men som även fungerar på mindre ”normala” storlekar. De motorerna känner av både portens tyngd och friktion och ökar hastigheten när den märker att det är en mindre port som rullar bra i skenan.

Skulle porten av någon anledning börja gå mer trögt minskar motorn hastigheten för att inte slita på konstruktionen. Innan du väljer motor är det bra att titta på vilka tillbehör som finns till motorerna du väljer mellan.

Idag finns det många smarta fjärrkontroller som det både går att ställa frågor om portens status till men även fjärrkontroller som kan programmeras att utföra olika kommandon. Det finns också tillval som fuktvakt, extraljus och inbrottslarm. Kolla så att den motor du väljer har de funktioner du vill ha nu och i framtiden.

- Annons -