- Annons -

Att svettas rejält tycks vara bra för hjärtat. Regelbundna bastubad minskar nämligen risken för plötsligt hjärtstopp och andra dödliga hjärtsjukdomar dramatiskt, visar finländsk forskning.

BastubadForskarna, verksamma vid University of Eastern Finland (Itä-Suomen Yliopisto), följde 2.315 medelålders män i snitt 21 år. Det visar sig att det finns ett samband mellan antalet bastubad och risken för dödlig hjärtsjukdom.
Bland män som badade bastu 2-3 gånger per vecka var risken för plötslig hjärtdöd 22 procent lägre, jämfört med dem som “bara” bastade en gång per vecka. 4-7 bastubad per vecka minskade risken med hela 63 procent. Risken för dödlig hjärtinfarkt minskade också, med 23 respektive 48 procent.
Det fanns också ett samband mellan den tid männen spenderade i bastun och risken att drabbas av sjukdom. För dem som badade i snitt mellan 11 och 19 minuter minskade risken för plötslig hjärtdöd med sju procent, jämfört med dem som var i bastun kortare tid. För dem som härdade ut längre tid än så minskade risken med 52 procent.

Forskarna, som presenterar resultatet i Jama Internal Medicine, konstaterar att mer forskning behövs för att kartlägga sambandet ytterligare. Det behöver inte vara värmen i sig som är bra för hjärtat. Det kan lika gärna vara den avslappnande stunden som ett bastubad innebär.

 

- Annons -