- Annons -

Snabbguide Attefallsregler

Sommarens utesäsong bjuder på härlig gör det själv-känsla och många projekt kräver ingen bygglovsbyråkrati. För det finns inga krav på att Attefallaren är ett bostadshus. Bara att spotta i nävarna och sätta igång att bygga.

De undantag från bygglovskrav som finns i Plan- och Bygglagen gäller för detaljplanerade områden. Utanför detaljplan är det i många kommuner ännu större frihet att bygga utan bygg-lov. Strandskydd gäller och begränsar friheten från bygglov. Även områden som klassats som kulturhistoriskt intressanta kan vara undantagna. Dispens kan gå att få i vissa fall. Kommuner kan också utöka eller minska krav på bygglov. Kontrollera därför alltid med kommunens byggnadsavdelning.

byggreglerFriggebod
En eller flera fristående byggnader får uppföras intill bostadshuset.
Byggnadsarea: sammanlagt max 15 kvm
Nockhöjd: max 3 m
Avstånd till tomtgräns: minst 4,5 m

 

Uteplats
Uteplats med skyddande mur eller plank får byggas inom 3,6 m från
bostadshuset. Höjd på avskärmning: max 1,8 m
Avstånd till tomtgräns: minst 4,5 m

 

byggreglerSkärmtak
Ett eller flera skärmtak om sammanlagt 15 kvm får byggas inom 3,6 m från bostadshuset.
Avstånd till tomtgräns: minst 4,5 m

 

byggreglerTakkupor
En eller två takkupor får byggas om huset inte redan har sådana. Dessa får uppta högst halva takfallets längd och inga ingrepp i bärande konstruktion tillåts. Krav på bygganmälan och startbesked från kommunen.

 

byggreglerAttefallshus
Utan krav på bygglov får ett fristående komplement-bostadshus uppföras intill bostadshuset. Bygganmälan och startbesked från kommunen krävs.
Byggnadsarea: max 25 kvm
Nockhöjd: max 4 m
Avstånd till tomtgräns: minst 4,5 m
Vill du bygga närmare än 4,5 m från tomtgränsen mot mark som är gata, park eller liknande så kräver det nästan alltid bygglov. Kommer du överens med grannen om att bygga närmare tomtgränsen ska du be grannen att skriva på godkännande med en måttsatt kartskiss. Då är du skyddad om grannhuset byter ägare.

byggreglerTillbyggnad
Du får bygga ut huset med högst 15 kvm bruttoyta.
Tillbyggnaden får inte vara högre än huset och kräver bygganmälan.

 

 

TEXT Roger Nyström [email protected] BILDER ISTOCKPHOTO.

- Annons -