Dränering runt husgrunden – viktigt att veta

Vatten i marken runt husgrunden kan ha förödande konsekvenser som mögel-, röt- och fuktskador på huset. För att skydda din bostad, ha det behagligt inne och kunna bruka tomten fullt ut kan många behöver dränera. Det kostar mycket, men är värt det i längden.

Att genomföra ett dräneringsprojekt är inte det lättaste, men det går. Här hjälper vi dig därför med tips och råd för att göra det hela lite enklare.

dränering

Varför dränering?

Till att börja med är det bra att känna till varför du dränerar en tomt eller runt ett hus. Den vanligaste anledningen till dränering är för att skydda husgrund, krypgrund, torpargrund eller källare mot mögel-, fukt- och vattenskador och det görs genom att leda bort vattnet från marken med en dräneringsslang.

Dock är det bra att redan här veta att dränage inte hjälper mot fukt i marken, utan mer mot vatten. Det betyder alltså inte att du måste göra en dränering om du har fukt i din källare, det kan räcka med att sätta in en fuktspärr. Undersök det noggrant, för en dränering är ett stort och kostsamt arbete.

Genom att fråga tidigare ägare, forska kring husets ålder och kika på gamla ritningar kan du få dig ett hum om det har dränerats kring huset tidigare och i så fall hur länge sedan det var. Om ett hus har problem med fukt eller liknande och en dränering inte gjorts på ca 25 år så kan det vara dags.

Faktorer som färg eller smuts som släpper från källarens väggar, om väggar och golv känns fuktiga och om det finns större vattenansamlingar kan visa på att åtgärd behövs.

Dessutom beror det också på vilken typ av mark huset står på.Står det på grus- eller rullstensås är denna mark automatiskt dränerande och vattnet kan försvinna av sig själv. Är det vanlig jord behöver du ofta hjälpa tomten på traven med ett dräneringsprojekt.

Dränera hus – så går det till

Eftersom många dräneringar som utförs syftar till att göra källare brukbara så brukar man dela in projektet i två delar.

Här går vi igenom den ena; att dränera utvändigt för att föra bort vatten från marken. Under dräneringen grävs tomten upp för att det där ska placeras dräneringsrör i plast som ska föra bort vatten från huset.

Men det första steget är inte att lägga ner rören, utan att först gräva, sedan lägga ett lager med dränerande grus, följt av rören med en diameter på minst 7 cm och sedan ännu ett lager med dränerande grus på det.

Därpå läggs en fiberduk på som hindrar det hela från att täppas igen och sedan är det ofta jord som läggs på. Bra att tänka på är att inte plantera växter med långa rötter ovanpå ett dränage, eftersom rötterna kan komma att täppa igen rören och då är mycket av arbetet gjort förgäves.

Satsa på växtlighet med mindre rötter. Tänk även på att inte placera jord och växter nära huset och husgrunden, lägg istället marksten eller singelgrus som ett skyddande lager närmast för att föra bort och förhindra vattenintrång.

ROT-avdrag och uppskattat pris

Att dränera sin husgrund inte ett billigt arbete eftersom det både innebär hantverkarkostnader och kostnader för material. Ju mer hantverkare och arbetare du behöver, desto dyrare blir det för dig.

Glöm inte bort att jämföra offerter från olika bolag, kolla in rekommendationer och att använda ditt ROT-avdrag. Det kan dessutom bli billigare om du själv köper in materialet. Krasst uträknat brukar ett dräneringsarbete kosta ungefär 1000-1600 kronor per meter yta som ska dräneras.

Har du ett bostad på 150 kvadratmeter, där varje vägg är 15 meter blir det alltså ungefär 60 löpmeter som det ska dräneras för, det blir alltså ganska dyrt.

Dräneringsarbete och material

Vi önskar dig lycka till med din dränering och vill upplysa om detta sista. När det gäller arbete och material så är det följande saker som kommer att kosta dig:

  • Markarbeten och gräv
  • Verktyg, utrustning och maskiner
  • Husgrundarbete
  • Dräneringspaket
  • Återfyllnad och återställande av tomten