- Annons -

Dörrar och fönster som fastnar, sprickor i fasaden och lutande huspartier. Var du en av de villaägare som drabbades av marksättning till följd av förra sommarens torka? Värmerekordet 2018 ställde till med många problem på olika områden. Nu vill Fredrik på Geobear lyfta ett varningens finger till husägare i Sverige. Lär dig känna igen tecken på marksättning och motverka skadorna på ditt hus!

marksattning hus

Så skapar extremtorkan marksättning under ditt hus

Brist på fukt och väta gör att jorden kan dra ihop sig – värst drabbade är lerjord. Det i sin tur resulterar i att marken under ditt hus sjunker och skapar en rörelse i husets fundament. På samma gång kommer omkringliggande buskar och träd att utöka sina rötter när de söker efter vatten, vilket skapar ytterligare rörelse under huset.

De vanligaste tecknen på marksättning är sprickor på inner- och ytterfasaden, dörrar och fönster som blir svåra att öppna – och i vissa fall ser du också ojämnheter i golvet. Under förra sommarens torka var det många som drabbades av marksättning. Många hörde av sig till Geobear, experter inom markstabilisering och grundförstärkning. Nu varnar ingenjören Tuomas husägare om hur nästa extremsommar kan påverka ännu fler hushåll.

“Avloppsystem, rör och kablar slits isär”

Markförstärkningsbolaget Geobear märkte av en markant ökning av förfrågningar runt om i landet efter förra årets torra sommar. Den ovanligt nederbördsfattiga våren och en sommar som slog ett hundraårigt värmerekord orsakade sänkningar i marken. En del reagerar med lugn när de ser tecken på marksättning, medan andra ringer i panik. Är huset på väg att rasa?

Vad är de vanligaste konsekvenserna av marksättning?

– Även om en långtgående risk skulle vara att fasaden sjunker ihop eller rasar, är den vanligaste konsekvensen av rörlig mark att avloppsystem, rör och kablar slits isär. Vi brukar säga att det är viktigt att åtgärda sättningen i tid, för att undvika kringkostnader som har med konsekvenserna av sänkningen att göra. Husägare måste helt enkelt bli mer medvetna om riskerna med marksättning, säger Fredrik på Geobear.

Men om det regnar kan väl marken “svälla” igen?

– Det är det faktum att marken rör sig under huset som skapar problem. När vi grundförstärker marken under ditt hus använder vi en geopolymerteknologi som skapar en mycket exakt lösning på ditt hus specifika sättning, vilket gör att marken under stabiliseras och slutar svälla och dra ihop sig.

Vad vill ni säga till villaägare runt om i Sverige?

– Förra året var ett rekordår för oss i antalet inringda sättningar. Det blev tydligt att den omfattande torkan från sommaren 2018 gjorde att marken under husen krympte. Vi menar att husägare måste bli mer medvetna om riskerna med dessa typer av problem, och lära känna vanliga tecken på att marken under dem rör på sig. Så att de vet när det är dags att påkalla hjälp för att lösa problemet.

Det mesta tyder på extremt torr sommar – igen

torr sommar

Extremtorkan under förra sommaren orsakade sjunkande grundvattennivåer på de flesta håll i landet. Mycket pekar på att det blir torrt även kommande sommar: en torr, nederbördsfattig vinter och tydligt varmare temperaturtrend gör att prognoserna ser dystra ut.

Det ser ut som att kommande sommar inte lär bli bättre än den förra.

För mer information om marksättning, hör av dig till Geobears kundservice på 010-14 550 15 eller via deras kontaktformulär.

Lycka till, önskar vi på Villalivet!

- Annons -