- Annons -

Mura din egen utegrill!

Vem vill inte ha en snygg och praktisk utegrill där man tillbringar sina sommarkvällar? Har man dessutom byggt den själv smakar maten ännu godare. Här är inspiration och instruktioner!

Förbered grunden

Avlägsna ett jordlager i samma storlek som den tänkta grillen och som är 400 mm djupt. Djupet är ett riktmått och beroende av lokala klimatförhållanden. All matjord avlägsnas ner till tjälfritt djup. Fyll upp med ett minst 100 mm tjockt lager av makadam och packa väl med vibroplatta. Jämna av och kontrollera med ett vattenpass att grunden är vågrät.

Lägg U-blocken i gropen. Såga öppningar i sidan på tre av blocken i den längre muren så att alla block förenas. Sätt formningsbrädor mot de öppna ändarna för att hindra betongen att rinna ur blocken. Blanda Grovbetong enligt anvisningarna på förpackningen. Fyll blocken med Grovbetong och lägg ner två stående och parallella Bistål Bi40 i betongen. Överlappa bistålen 300 mm i skarvarna. Stöt försiktigt i betongen med en stav för att minska luftbubblorna.

Mura väggarna

Blanda Murbruk B enligt anvisningarna på förpackningen. Lägg ut bruket med mursleven på U-blocken och mura upp ett skift Murblock Fördel ECO. Fogens tjocklek ska vara ca 10 mm och inget bruk läggs i de vertikala fogarna. Det första skiftet av murblock ska delvis vara nergrävt i grunden och läggas ovanpå den fortfarande blöta betongen i U-blocken.

Armera med två parallella bistål i det första och näst sista skiftet. Lägg bistålen i murblockens spår, klipp upp dem och böj dem i hörnen. Vid delen där asklådan ska sitta muras det sista skiftet med Murblock Bas 120 för att åstadkomma den avsats som lådan ska vila på.

Peta in mineralull i hålen på det översta blockskiftet och fyll igen med cirka 20 mm Cementbruk A. För en extra stabil konstruktion kan blocken fyllas med betong. Blanda i så fall till Grovbetong enligt anvisningarna på förpackningen och fyll upp hålen med betongen.

Putsa väggen

Blanda Cementbruk A enligt anvisningarna på förpackningen. Med kalkkvasten slammas ett ca 3 mm tjock skikt av cementbruk på grillens väggar. När cementbruket har torkat ska ett putsnät fästas med krampor på väggsidorna. Dra på ett skikt med 10 mm Cementbruk A efter att grundningsbruket har ”vittorkat” under minst ett dygn.

Färdigt!

Detta behövs

 • Murblock Fördel ECO 190 mm, 28 st
 • Murblock Bas 120 mm, 2 st
 • U-block 350 mm, 12 st
 • Bistål BI 40 förzinkat, 7 lpm
 • Grovbetong, 6 säckar
 • Murbruk B, 7 säckar
 • Cementbruk A, 7 säckar
 • Fasadnät 1000 mm, 1 rulle
 • Krampor, 1 paket
 • Asklåda
 • Grillgaller
 • Skärbräda
- Annons -