Krav och regler gällande vid att byta fönster och glasdörrar

Säkerhetskraven på fönster och glasdörrar har skärpts de senaste åren. Därför är dagens fönster betydligt säkrare än de som sattes in för bara några år sedan. Att byta fönster är därmed alltmer aktuellt – för alla.

byta fönster och glasdörrar

I augusti i år avled en elvaårig flicka i Malmö efter att ha sprungit in i en glasdörr i ett hus från 70-talet. Hon skar sig så illa att hon dog.
Boverkets byggregler för glas i byggnader skärptes den första juli 2009 och från den första januari 2013 har reglerna för ändring i byggnader höjts från allmänna råd till föreskrifter.
Glas i bostäder som sitter lägre än 0,6 meter ovanför golvet måste sedan dess vara i härdat glas. Om det dessutom finns en fallhöjd på minst 2 meter ner till mark eller golv måste rutorna vara i laminerat glas.

Inga eller mycket små skärvor

En laminerad ruta faller inte sönder i skärvor utan spricker bara. Medan en ruta i härdat glas får mycket små skärvor som inte kan göra allvarligare kroppsskada möjlig om den skulle gå i bitar. Säkerhetsglaset är fem gånger hårdare än en vanlig glasruta.
– Därför skulle en olycka som den i Malmö inte kunnat ske med dagens fönsterdörrar, säger Erik Haara, vd för Glasbranschföreningen.
Boverkets regler gäller alltså både vid nybyggnad och vid ändring av ett befintligt hus.
– Rör det sig däremot enbart om underhåll, till exempel byte av en trasig glasruta eller reparation av en dålig fönsterbåge, gäller de inte, säger Lars Estlander, arkitekt på Boverket.

Stora fönster måste vara stabila

Det är inne med fönster. Många som bygger nya hus eller renoverar gamla vill ha stora fönster från golv till tak. Både på första och andra våningen. Men då är det viktigt att inte glömma bort säkerheten genom att inte byta fönster till något mer robust. Stora fönster måste vara stabila så att de inte lätt går sönder och människor riskerar att skada sig och trilla ut.

Den som bygger är ansvarig

Det är alltid byggherren, den som för egen räkning utför eller låter utföra arbetet, som är ansvarig för att lagar och föreskrifter följs, som till exempel Boverkets byggregler, BBR.
Man bör alltid teckna ett riktigt avtal med entreprenören, lämpligen enligt Konsumentverkets kontraktsmall ”Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader”, ABS. Då får man ett förstärkt konsumentskydd där entreprenören förbinder sig att följa de lagar och regler som gäller. Om det rör sig om ett mindre arbete kan man använda Konsumentverkets ”Hantverksavtal”.

Dessutom finns konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen som anger att näringsidkare som levererar eller utför en tjänst åt konsument ska göra det fackmässigt. Det är alltså firman du anlitar för att byta fönster eller bygga ditt hus som ska ha koll på reglerna. Om det är du själv som bygger är det i stället du själv som är ansvarig.

Då gäller det att du ser till att få rätt typ av fönster från byggmarknaden. Boverket ställer däremot inga krav på att fönstren ska vara inbrottssäkra. Det är i sådana fall en fråga för försäkringsbolagen.
– Ett tips är att kolla om det finns särskilda säkerhetsföreskrifter i försäkringsvillkoren i hemförsäkringen, säger Gustav Jonsson, jurist och försäkringsrådgivare.

De senaste åren har fönstertillverkarna satsat på säkrare fönster och altandörrar som är svårare att bryta upp.
– Det är väldigt positivt. Att byta fönster sparar numera inte bara energi utan gör hela hemmet säkrare både när det gäller barnsäkerheten och inbrottsrisken, säger Erik Haara.

ATT TÄNKA PÅ NÄR DU SKA BYTA FÖNSTER!

  1. Ha härdat glas på bottenvåningens altandörrar och fönster när glaset går lägre ner än 0,6 meter ovanför golvet, både på in- och utsidan om glaset är åtkomligt från båda håll till exempel på en altan eller balkong.
  2. Ha laminerat glas på övervåningens fönster när glaset går lägre ner än 0,6 meter ovanför golvet.
  3. Ha bakkantssäkring på öppningsbara fönster och dörrar på markplanet.
  4. Alla öppningsbara fönster som sitter lägre än 1,8 meter över golv i övervåningen ska ha säkerhetsbeslag, till exempel spanjolett med spärr i stängt läge. Fönster som går lägre än 0,6 meter över golv och fönsterdörrar ska dessutom ha säkerhetsbeslag som hindrar större öppning än 10 centimeter.
  5. Fundera på om du behöver lås på dina öppningsbara fönster och på altandörrens insida.
  6. Karmfasta fönster är både billigare och mer inbrottssäkra. I ett enplanshus behöver du två utrymningsvägar vid brand och i ett flerplanshus en utrymningsväg på varje våning. Däremot är det bra att kunna öppna åtminstone ett fönster i kök, vardagsrum, hygienrum och sovrum för vädring, annars krävs forcerad ventilation.
  7. Om du anlitar en entreprenör se till att teckna ett riktigt avtal enligt Konsumentverkets kontraktsmall ”ABS” eller för mindre jobb ”Hantverksavtal”. Båda finns på Konsumentverkets och Boverkets webbplats ”omboende.se”.

Text Ann-Katrin Öhman. Källor: Boverket, Glasbranschföreningen, Svenska Fönster och Fönsterproffsen Norr.

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev!

Ailicia
- Annons -

FÖLJ OSS PÅ SOCIALA MEDIER

15,650FöljareGilla
18,944FöljareFölj

Måste läsas

- Annons -