Så förebygger du brand i din bostad

Förebygg brand i din bostad

Varje år inträffar runt ca 20 000 bostadsbränder i Sverige. Merparten av dessa klarar vi att släcka själva och de orsakar inte så stor skada, men drygt 6000 kräver insats från räddningstjänsten och är tyvärr mer omfattande. Hur gör vi för att minska bostadsbränderna och framför allt, vad är framtidsperspektivet?

Förebygg brand 1

Vi träffade Mattias Sjöström, brand – och olycksutredare på räddningstjänsten i Halmstad, för att få lite tips. Mattias arbetar med utredningar och kunskapsutveckling och han slutför just nu en rapport om hur kåren behöver rusta sig för framtiden.

Hur kan vi villaägare dra nytta av din kartläggning för att göra våra hem säkrare och anpassa oss till framtiden?

– En sak att tänka på när det gäller brandsäkerhet i hemmet är att alla bränder är små i början. Jämför man försäkringsbolagens statistik på ca 20 000 bränder per år kontra de 6000 bostadsbränder som rings in till räddningstjänsten varje år, så är svenskarna generellt sett duktiga på att veta hur man ska agera om eller när branden uppstår. Självklart ska vi alla jobba mot att bli ännu bättre, men jag brukar prata om sunt förnuft när jag föreläser om brandsäkerhet – vi är inte mer än människor!

– Det förekommer till exempel många pekpinnar om att inte ladda mobiltelefonen i sovrummet. Men med handen på hjärtat – jag gör det själv, jag är inte mer än människa. Självklart är detta en brandrisk, men då kan man vidta åtgärder för att göra det säkrare. Det viktigaste är att ha hela och bra kablar, så att inte ett elfel kan uppstå.

Sedan är det viktigt att telefonen ligger på en plan yta med luftig miljö. Den ska inte ligga i sängen, vid tyg eller annat som lätt kan fatta eld. Och så det viktigaste – ha en brandvarnare i sovrummet. Då har du vidtagit bra säkerhetsåtgärder.

Förebygg brand 2

Vad är den vanligaste brandorsaken i våra bostäder?

– Glömd spis är den i särklass vanligaste brandorsaken – alltså inte levande ljus, som de flesta tror. Och tyvärr ökar dessutom glömda spisar som brandorsak. Därefter kommer eldstadsrelaterade bränder.

– Ser man vidare så kommer teknik och laddning, men dessa är långt ifrån de första två. Men med tanke på att vår teknikkonsumtion ökar så är det definitivt viktigt med bra rutiner och vanor när vi pratar om brandsäkerhet i villan.

– När det gäller köket kan det vara klokt att byta till induktionshäll eftersom den stänger av sig själv om vatten kokar över. Att kväva eld med lock är ofta bästa sättet att förhindra brand om olyckan är framme, men jag rekommenderar också att man skaffar en brandfilt och har en brandsläckare i köket eller centralt i bostaden. Nu för tiden finns det ju mängder av designade och snygga varianter.

– Den andra, stora brandorsaken är eldstadsrelaterade bränder och anledningarna där är flera. Det kan vara att man eldar för hårt, att det slår gnistor, att murstocken blir för varm och orsakar brand genom värmeöverföring i huset.

Det kan även vara att man inte sotat ordentligt och att branden uppstår i den feta soten i skorstenen. För att elda säkert ska du följa de rekommendationer du fått för just din eldstad. Står det 2 – 3 kg/ved per timme så är det viktigt eftersom dimensionerna och konstruktionen är anpassade efter detta.

Det är också viktigt att använda torr ved. Eldar du med fuktig ved blir det dålig förbränning och mer rök som sotar mer i din skorsten. Att aska ur och ta hand om askan rätt är också viktigt då askan kan vara varm i 2 – 3 dygn. Botten på kärlet kan bli så varm att det kan börja brinna, framför allt om du exempelvis ställer ut kärlet på trädäcket eller i uterummet.

Förebygg brand 3

Är det någon annan riskzon du ser just för villaägarna, där vi behöver bli bättre?

– Det finns helt klart brandrisker i uterummen där vi vistas mycket, men kanske inte riktigt tänker att det är ”inomhus”. Det finns risk att glömma släcka ett levande ljus, man kanske har rökt och fimpat slarvigt, kanske står grillen nära eller man har gasol i någon form där. En brand som startar i uterummet upptäcks ofta sent. Risken är stor att den tar sig in i huset via vinden där den får sto r spridning och när brandvarnarna inne i huset ger utslag – ja, då brinner ofta stor del av takfot och vindsutrymme. Därför är det klokt att installera en brandvarnare i uterummet, som är sammankopplad med brandvarnare inne i bostaden.

Om man tänker på ny teknik som är en del av din utredning, hur går dina tankar där?

– Brand uppstår inte särskilt ofta i själva tekniken – elbilen, hoverboarden, telefonen eller själva maskinen – utan i kablar och elpunkter. Det kan vara gnistbildningar i brytare och elcentraler, eller i punkter där elen växlar eller bryts – då det händer något med strömmen. Generellt sett är det bara så – el ska installeras av behörig elektriker. Ett annat tips är också att förvara och ladda cyklar, hoverboard och liknande i garaget, inte inne i bostadshuset. Men detta förutsätter förstås att du har en brandvarnare där, som är sammankopplad med brandvarnare inne i bostaden.

– Samma princip gäller för laddning av elbilar. Risken är störst när man laddar bilen med den vanliga strömsladden i n i ett äldre hus där kablar kanske är för klent dimensionerade eller har blivit spröda och har sprickor. Det blir helt enkelt för hård belastning. Låt en elektriker titta på ditt elsystem och installera en riktig laddbox. Att ladda med vanlig sladd bör vara en nödfallsåtgärd som man använder sparsamt.

– Många gånger blir det själva tekniklösningen som får ”skulden” för branden och blir syndabocken. Till exempel solceller som jag utreder just nu. Solceller är bra på så många sätt och det är sällan deras konstruktion som orsakar branden, utan det sker i själva elcentralen som de är kopplade till. Där ska ju likström bli växelström och det säger sig självt att det ka n hända saker där.

Framtiden – har du några funderingar på nya saker som kommer och som kan vara en ökande risk för oss?

– Ja, jag har mina tankar. Jag tror att vi i framtiden kommer att ha en mycket större mängd batterier i hemmet. Och då menar jag stora husbatterier där vi kan lagra energin från våra solceller eller överskottet som inte används under en viss tid på dagen. Oavsett hur och när dessa utvecklas så bör de inte installeras inne i bostaden, utan i garage, pannrum eller förråd med de säkerhetsföreskrifter man ofta har där. Brinner ett batteri utvecklas giftig gas och huset kan fyllas med rök väldigt snabbt. Stora batterier är inte lämpliga att ha inne i bostaden.

Brandsäkra hemma

  • Installera brandvarnare på flera platser i huset. Gärna sovrum, badrum, uterum, förråd och garage. Använd med fördel sammankopplade brandvarnare.
  • Lägg inte saker som kan börja brinna nära eller på spisen. Lämna inte spisen påslagen om du lagar mat. Installera gärna en spisvakt.
  • Bostaden bör innehålla en brandfilt och en brandsläckare, gärna centralt eller i köket. • Diska filter och rengör fläkten.
  • Rengör torktumlaren och töm alla filter.
  • Elda rätt i din kamin eller eldstad. Följ instruktionerna för just din modell.
  • Sota ur skorstenen regelbundet.
  • Aska och rester från en öppen spis eller grill ska förvaras i en metallburk med lock. Ställ burken utomhus på stenplatta.
  • Släck ljus om du lämnar rummet. Lämna aldrig levande ljus obevakade.
  • Använd inte utrustning med trasiga kontakter eller klämda sladdar.
  • Ladda inte fordon och större batterier inne i bostaden.

Säkerhet kring solceller

Solceller innebär en ökad risk för räddningspersonal i samband med räddningsinsatser. Här är några råd att tänka på:

Sätt upp en skylt att huset har solceller. Det kan vara mörkt, det kanske regnar, solcellerna sitter högt upp eller på baksidan och syns inte när brandmännen kommer.

Fyll inte hela taket. När det brinner rejält i en byggnad behöver brandkåren såga upp hål för att släppa ut farlig a brandgaser. Därför är det bra om man inte fyller hela taket med solceller utan sparar några fria ytor.

Ritning över kabeldragning. Den underlättar att snabbt få kunskap om hur kablarna går så att brandmännen vet var de kan såga.

”Brandmansbrytare”. Förenklat kan man säga att brandmännen stänger strömförsörjningen när ett hus brinner, men solcellspanelerna fortsätter ändå att producera el. Det kan vara upp till 1000 V likspänning i kablaget vilket kan innebära stora risker för räddningspersonalen. Det finns olika typer av brytare, kontrollera med installatör och elektriker vilket som passar bäst för din installation. Markera även detta med en väl synlig skylt för att möjliggöra snabba åtgärder.

Förebygg brand 4
Sammankoppla flera brand – varnare så att alla larmar samtidigt. Genom smarta hem-funktionen hos till exempel nexa bridge skapas en automation som startar när brandvarnaren aktiveras och kan skicka en notis till mobilen och aktivera sirener. Trådlösa brandvarnare i 2-pack från nexa, fs-558/rf för ca 479 kr hos elon.

TEXT: Lillebil Hansson FOTO: Bildbyrån, Nexa, Villalivet

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev!

- Annons -

FÖLJ OSS PÅ SOCIALA MEDIER

15,650FöljareGilla
18,944FöljareFölj

Måste läsas

- Annons -