- Annons -

Hur du gör för att lägga plåttak

Vill du ha ett stabilt, hållbart yttertak som är lätt att lägga? I så fall är det en god idé att välja ett plåttak. Dessutom väger de mindre än ett tak med tegelpannor. I vissa fall är det möjligt att montera ett nytt plåttak direkt på ett gammalt tak. Det gäller framförallt om det var ett yttertak av papp. Moderna plåttak kan ha ett snyggt utseende som på avstånd påminner om tegel. Tänk på att det i nordiskt klimat ställs extra höga krav på taket. Bland annat förekommer betydande skillnader mellan hur kallt det blir på vintern och hur varmt det blir på sommaren. Taket ska också klara utmaningar som kraftigt regn, tung snö och hårda vindar.

lägga plåttak och vad man ska tänka på

Fördelar med dagens plåttak

Den tekniska utvecklingen har gjort att dagens plåttak är mycket tunnare och lättare än de tunga järnplåtar som användes för de första plåttaken. Nu handlar det om flera tunna skikt. Visste du att en del plåttak väger uppemot 10 gånger mindre än motsvarande tak i tegel? Till exempel väger ett plåttak i aluminium inte mer än cirka 2 kg per kvadratmeter. Används stålplåt väger taket omkring 5-7 kg per kvadratmeter, men det är fortfarande lätt i jämförelse med många andra alternativ.

Nu kanske du undrar varför det är viktigt med ett lätt tak? Trots allt borde dagens huskonstruktioner klara av även tunga tak. Främst handlar det om kostnad. Med ett lättare tak ställs inte lika höga krav på konstruktionen, samt med mindre materialåtgång blir det billigare och enklare att lägga taket. Normalt brukar ett plåttak hålla i ungefär 20 år. Den som anlitar en professionell takläggare för sitt plåttak får i regel en garanti på tio år både på material och arbete.

lägga plåttak

Vilket underhåll krävs?

När det gäller metall måste man vara uppmärksam för att motverka korrosion och frätskador. Aluminium får ett skyddande oxidskikt när det kommer i kontakt med luft. Stålplåt måste däremot vara galvaniserad och lackerad för att få tillräcklig motståndskraft. Även med sådana skyddsåtgärder är det klokt att undvika kontakt med olämpliga metaller, betong och tryckimpregnerat virke. Ofta räcker det med en skyddande luftspalt, alternativ lite isolering av plast.

Förr eller senare kommer det ändå krävas en del underhåll. Med tiden uppstår mindre repor och skador på plåtens ytbeläggning. Istället för att lägga ett helt nytt plåttak kan det räcka med bättringsfärg. Om en plåt mot förmodan har en allvarligare skada, är det bäst att byta ut hela plåten.

lägga plåttak - borrning

Förberedelser

Först måste du kontrollera statusen för dit befintliga tak. Har du ett yttertak av shingel eller papp är det möjligt att du kan lägga ett plåttak direkt ovanpå beläggningen. Bäst är att noggrant undersöka vad som gäller för det plåttak som man är intresserad av. Oftast är det rekommenderat att använda en bärläkt. Om ditt tidigare tak hade tegelpannor som beläggning har det en bärläkt som förhoppningsvis kan utnyttjas, förutsatt att måtten även passar till plåttaket. Se också till att tänka på säkerheten innan du börjar lägga takplåt. Arbetar du på över två meters höjd bör du använda skydd mot fall, till exempel ett skyddsräcke, en ställning eller en säkerhetslina.

lägga plåttak - borrning av plåt

Hur du förbereder undertaket

1. Inled med att ta bort den gamla takbeläggningen. I de fall då plåttaket kan läggas direkt på den gamla takbeläggningen måste du noggrant kontrollera kvaliteten, särskilt i hörn och kanter.

2. Om undertaket inte är starkt nog ska en bärläkt monteras. Läkten som sitter längst ner monteras med fördel på distansklossar.

3. Avståndet mellan bärläkter bör vara ungefär 525 mm. Se också till att använda lämplig dimension på spikarna.

4. I händelse av att undertaket består av paneler av trä, bör du lägga underlagspapp på panelerna. Se till att ha viss marginal. Lägg takpapp i takets längdriktning.

5. Nu kan du börja rulla ut plåtvåd. Arbeta dig våd för våd upp mot taknocken. Tänk på att plåtvåderna ska överlappa varandra med viss marginal.

6. Fogarna ska tätas. Det gör du genom att använda asfaltsklister på överlappningarna och sedan pressa samman dem.

7. Fortsätt med att spika överlappningarna. Ett lämpligt spikavstånd är ungefär 6 cm och se till att använda varmförzinkad spik.

8. Längs hela takhöjden ska det monteras ströläkt. Medelavståndet bör vara ca 60 cm.

9. Längsgående bärläkt spikas fast på ovansidan av ströläkten. Håll jämna avstånd.

Hur du lägger plåttaket

1. Ny fotplåt läggs på nedre läkten. Spika fast plåten.

2. Plåttaket ska passas in vinkelrätt mot takfoten och läggas mot vindriktningen.

3. Skruva fast plåttaket i bärläkten med hjälp av en borrmaskin.

4. Fortsätt utläggningen tills du når taknocken. Börja sedan om vid takfoten och lägg en ny sektion plåttak tills du når taknocken.

5. I vissa fall används plåtlängder som räcker från takfot till taknock. Se till att de överlappar med en plåtvåd.

6. Ibland är takplåten designad för att underlätta överlappningen i ändarna. Även för sidorna är normalt överlapp en plåtvåd.

7. Sätt skruvar tätare vid gavlar och takfot.

8. När det gäller nockplåten ska den monteras med skruv i varannan plåttopp.

9. Använd anpassade plåtdetaljer för ventiler, skorstenar och eventuella takfönster.

10. En mindre plåtkapning går att göra med plåtsax och bågfil. För större kapningar går det att använda en nibblingsmaskin.

11. Uppstår repor och mindre skador under montaget kan du ordna detta med bättringsfärg.

Att tänka på

I normala fall kan du inte gå på takplåten. Modern takplåt är tunn och är inte avsedd för att klara den typen av belastning. Att gå på bärreglarna brukar däremot gå bra. Försök att planera arbetet så att du inte behöver gå direkt på takplåten. Om det krävs kan man exempelvis lägga ut en stege som man sedan förankrar. Glöm inte att varje plåt ska fästas ordentligt innan nästa plåt monteras.

- Annons -