- Annons -

Funderar du på om det är tid att lägga om taket? Vi tipsar om vad du ska tänka på för att välja rätt takpannor för din villa och hur du ska göra för att lägga takpannor på ett så bra sätt som möjligt. Vi berättar allt du behöver veta för att välja rätt och lägga takpannor på villan redan nu i vår.

Klassiska takpannor är tillverkade i tegel och är även de äldsta takpannorna som finns på marknaden, vilket skvallrar om deras goda hållbarhet. Men, det finns även fullvärdiga utmanare till denna klassiska takpanna och det är varianter i betong. Att tegel och betong är de absolut vanligaste alternativen när man ska lägga takpannor är inte så konstigt, men vilken takpanna ska du välja? Tänk på att det inte bara är materialet som spelar roll – utan du måste även tänka på att välja pannor i ett utseende som passar ihop både med ditt hus och med dess omgivningar.

lägga takpannor

Takets lutning spelar roll vid val av takpanna

Bästa stället att börja på när du ska lägga takpannor på huset är att ta dig en titt på närliggande hus och hem. Vilken typ av tak har grannarna valt? Välj en takpanna som ligger nära grannarnas i utseende, men se till att materialet på dina takpannor är anpassade efter ditt hus egenskaper. Visste du till exempel att ditt taks lutning spelar en stor roll för vilka takpannor du ska välja? Tak med låg taklutning, eller flacka tak, har sämre vattenavrinning än vad mer lutande tak har. På flacka tak är det viktigt att välja takpannor som är falsade eller till och med dubbelfalsade för att täckningen inte ska släppa igenom fukt i skarvarna. Även om takpannor i materialet fibercement inte är falsade, så passar det materialet för låg taklutning då denna typ av tak inte har lika många skarvar som tak i betong- eller tegelplattor. På hus med högre lutning är det dock inte lika viktigt att pannorna är falsade eftersom att vattnet leds bort mer effektivt tack vare lutningen, tänk i stället på takpannornas form då även denna är viktig för ditt hus välmående – vågformade takpannor bidrar exempelvis till god ventilation mellan inner- och yttertak.

Innan du bestämmer dig,
se vilka olika takpannor som finns på marknaden!

Så lägger du takpannor i 4 steg

lägga takpannor

När du valt ut vilken sorts takpanna som funkar för din typ av villa är det dags att lägga takpannor. Viktigaste att börja med är att se till så att takets underlagstäckning är välgjord, alltså saknar öppna skarvar eller skador såsom spikhål med mera. Det är viktigt att alltid lägga ut ny takpapp innan du börjar lägga på dina pannor för att undvika otäthet och fuktbildning. Sedan är det dags att lägga ut din läkt, när denna görs rätt kommer läktningen att bilda stödlinor som ser till att det är bra ventilation mellan dina takpannor och ditt undertak.

Steg 1: Ströläkt, lodrät läkt

Börja med att kontrollera underlagspappen och åtgärda om det finns öppna skarvar eller spikhål för att säkra så ingen fukt tränger igenom. Sopa sedan taket för att få bort smuts och damm. Lägg sedan ut träribbor i storleken 25×25 mm lodrätt cirka 3 cm från nock och takfot (det är dessa ribbor som kallas just ströläkt). Se till att de yttersta ribborna ligger cirka 20 cm från vindskivans stödlist och fäst ribborna med förzinkad trådspik. Lägg ut och spika fast ribborna med som mest 60 cm c-avstånd. Var noggrann så att spiken du använder inte går igenom undertaket då detta kan ge upphov till röta.

Steg 2: Bärläkt, horisontell läkt

Takets bärläkt är de ribbor som du kommer att lägga ut dina takpannor på, och dessa ska vara cirka 25×38 mm stora och den ribba som läggs ut längst ned mot takets kant, takfotsläkten, ska sättas cirka 4 cm från kanten. Hur stort avstånd du ska ha mellan dessa ribbor är beroende av hur stora dina takpannor är, så testa att lägga ut en panna och mät avståndet så det blir rätt. Tänk på att bärläkten inte spikas i undertaket utan ska spikas fast i ströläkten utan att spiken går rakt igenom, använd förzinkad trådspik.

Steg 3: Lägga takpannor

Börja alltid din läggning av takpannor vid takfoten och lägg från höger till vänster för att slippa behöva lyfta på den senast lagda pannan vid varje läggning. Likaså är det smart att arbeta nedifrån och upp för att förenkla läggandet. Tänk på att pannorna bör skjuta ut 5 cm och använd takpannekrok att spika fast takpannorna med. Använd en riktbräda för att takpannorna ska bli helt rakt lagda och var noga med att göra justeringar efter varannan lagd rad. En sak som kan vara bra att hålla i minnet är att de två pannraderna närmast nock, takfot och gavlar bör kramlas, vilket betyder att de spikas fast med takpannekrok, samma gäller vid skorstenen. Ju mer lutning du har på taket, ska desto fler pannor kramlas.

Steg 4: Lägga takpannor på taknocken

Det sista och avslutande steget är att lägga ut nockpannor. Dessa ska läggas mot vindriktningen för bästa effekt och minskar risken att det kommer in snö och fukt. Alla nockpannor ska spikas fast i nockbrädan med galvaniserad spik, och tänk på att vissa typer av nockpannor måste förborras innan spikningen. OBS! Om du lägger betongplattor ska du använda nockmassa för att förstärka tätningen i överlappningen av pannor.

 

- Annons -