Så gör du för att elda klimatsmart

Elda klimatsmart i vinter

Nu när eldningssäsongen börjar är elpriset högre än på länge. För att kunna elda med gott samvete behöver vi minska de farliga utsläppen. Att byta ut den gamla kaminen, eller vedpannan, och att tända veden på ett bättre sätt gör stor skillnad för miljön ute och inne – och i plånboken.

Att elda med ved är klimatsmart om det sker på rätt sätt och med effektiv utrustning så att utsläppen blir så låga som möjligt. Så står det på Energimyndighetens sida och det
bekräftas av Bengt-Erik Löfgren, oberoende energikonsult, som arbetar för att öka användningen av klimatsmarta energibärare.

– Vedeldning lider av dåligt rykte, anser Bengt-Erik Löfgren. Det beror på att forskarna utgår från summan av de utsläpp vi har i landet och inte skiljer på utsläppen från gammal och ny teknik. 90% av alla utsläpp från vedeldning orsakas av gammal teknik och det är dessa som vi behöver byta ut. Mer än varannan panna som eldas med ved klarar inte utsläppskraven enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

95 nya vedpannor= 1 gammal

Dagens förbränningsteknik kombinerad med modern ackumulatorteknik har gjort att vedeldningstekniken förbättrats avsevärt.

–Nittiofem moderna vedpannor släpper ut lika mycket som En gammal, illustrerar Bengt-Erik, det har Statens Provningsanstalt, numera RISE, räknat ut. Jag förespråkar därför någon form av skrotningspremie för att vi ska bli av med de gamla pannorna så fort som möjligt.

Vedkaminerna har genomgått en liknande gynnsam utveckling. Mer och mer av vedens energiinnehåll utnyttjas idag av kaminerna. Det har gjort att verkningsgraden för många moderna kaminer redan idag är högre än de gränsvärden som EU kommer att inför 2022.

“Ved från egen skog är naturligtvis billigast men idag finns det många företag som erbjuder torr, kapad och kluven ved för under 50 öre/kWh.”
Bengt-Erik Löfgren

Du måste inte ha egen skogelda klimatsmart

Egen ved ger alltid den i särklass billigaste värmen menar Bengt- Erik Löfgren. Du måste inte ha egen skog. Idag ligger elpriset så högt att det lönar sig ändå.

– Även om du köper ved hamnar du på ett energipris som ligger på 15- 25 öre per kWh vilket motsvarar ungefär halva pelletspriset eller en fjärdedel av elpriset.
Men du måste inte köpa en ny vedpanna om ekonomin inte tillåter. För de som saknar en ackumulatortank kan en kompletterande installation både öka bekvämligheten och minska utsläppen rejält, anser Bengt-Erik.

Att komplettera med en pelletsbrännare kan vara ett annat alternativ.
–Vissa pannor kan man även komplettera med keramiska stenar för att minska utsläppen. Här kan sotaren många gånger ge dig råd på vad du kan göra.

Halvera vedkaminens utsläpp

Idag anses en kamin från 90-talet ”gammal” ur miljösynpunkt. Enligt Energimyndighetens test 2016 kan du minska vedförbrukningen med cirka 20 procent och halvera miljöutsläppen eller minska dem med upp till 85 procent om du byter din gamla vedkamin mot en ny.

–Det stämmer, anser Bengt-Erik, moderna kaminer är avsevärt bättre än för bara 10-15 år sen.

Gamla Bergslagskaminer och vedspisar tycker han att vi kan behålla av kulturhistoriska skäl. De utgör så liten del av utsläppet.

–Men byter du ut en gammal vedkamin utan kulturhistoriskt värde så lägg inte ut den på blocket.

elda klimatsmart 1

Pelletskaminer på frammarsch

Vill du kombinera din bergvärme eller värmepanna med en mer effektiv och lättskött värmekälla så rekommenderar Bengt-Erik nya pelletskaminer och kakelugnar.

– Framför allt pelletskaminen har blivit väldigt populärt i Europa, kanske på grund av att de inte har samma tillgång till ved som vi. Nackdelen med vedkaminer är att de behöver fyllas på med ved var tredje timme. Pelletskaminen klarar ofta minst ett dygn på en fyllning, håller en jämn temperatur och är lätt att hålla igång även vid ett strömavbrott.
Och den brinner med hemtrevlig låga också, avslutar han.

Tänd brasan i din kamin miljövänligt!

-Torr ved. Låt den torka ett halvår och ligga inne max någon vecka för att inte bli för torr.

-Tänd i toppen. Stapla brasan luftigt och tänd i toppen av brasan.

-Tänd med vedsticker, inte papper, tidningspapper eller tändvätska.

-Osynlig rök ur skorstenen, ingen sot och ingen imma på glaset är tecken på att du eldar rätt.

Källa: Naturvårdsverket.

TEXT Eva Linetti eva.linetti@villalivet.se
FOTO ISTOCKPHOTO