Värmeguide – Vilken värmekälla passar bäst för ditt hus?

Det händer spännande saker inom uppvärmning som är bra både för klimatet och plånboken. Med hjälp av experter har Villalivet fått reda på vad som är nytt på marknaden och vilken typ av värmekälla som kan passa bra. Vi har hittat mycket som pekar mot en ljusare och klimatsmartare framtid.

Moderna braskaminer – effektiva och miljövänliga

värmekälla
Contura 510 är inte bara snygg. Den kan minska utsläppen med upp till 85 procent jämfört med en äldre kamin.

Med de nya och mer moderna braskaminerna minskar du din vedförbrukning upp till 20 % enligt experter. Detta medför att utsläpp av oförbrända kolväten minskar med 50-85%. Genom att byta ut en gammal braskamin mot en nyare modell minskar du inte bara dina värmekostnader, du bidrar även till mindre föroreningar!

Teslas solenergitak

Solar Roof heter Teslas nyhet inom energihållning. Soltaket ser ut som vanliga takpannor och kompletterar villans arkitektur samtidigt som det omvandlar solljus till elektricitet. Med ett speciellt Powerwall-batteri lagras den energi som alstras under dagen och finns sedan tillgänglig när som helst. Din egen villa blir din personliga el-leverantör – hejdå strömavbrott!

Villalivet har tidigare skrivit om Teslas solenergitak, följ länken och läs mer!

Solceller – snart även på IKEA?

Ikea har under några år genomfört testförsäljning av solceller i England, Nederländerna och Schweiz. På den svenska marknaden analyseras resultaten för tillfället. När denna analys är klar kommer vi få veta vad som händer för Sverige.

IKEAs policy är att det ska vara lätt att handla och lätt att göra rätt, utan stora förberedelser. Vi väntar med spänning på att se om IKEA kommer börja leverera denna typ av värmekälla i framtiden.

Klart är hur som helst att Ikea vill vara en del av lösningen för att tackla klimatförändringarna, säger Jakob Holmström, PR- & Press manager, Ikea Group in Sweden.

Använda pellets, fjärrvärme, värme-pump och nollhus som värmekälla

Björn E. Palm är professor i Energiteknik vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Han har listat olika värmekällor och vad man ska tänka på vid installation av dem.

Pellets som värmekälla

Pellets är ett biobränsle och bidrar därmed inte till den globala uppvärmningen. Därmed bra ur miljösynpunkt. Dessvärre kräver ett visst arbete med hantering av pellets och aska. Pellets tar stor plats. Liksom vid all annan förbränning avges rökgaser som kan vara störande i närområdet.

Värmepump – exempelvis bergvärme, frånluft, luft/luft, luft/vatten.

Om din el kommer från vatten, vind och sol, är värmepump ett bra miljöval. Pumpen har låg driftkostnad eftersom värmepumpen ger tre till fem gånger mer värmeenergi än den el som behöver köpas. Den större delen av energin är alltså förnybar energi som hämtas från omgivningen. Nackdelen är att värmepumpar har en hög investeringskostnad. Använder man uteluft som värmekälla finns risk för störande ljud. Utan el från naturen kommer delar av energin ursprungligen från fossila bränslen.
Några aktörer på marknaden: Ahlsell, NIBE, CTC, Mitsubishi, Thermia, Vaillant, IVT.

Nollenergihus – extra välisolerat

Dessa hus är byggda så de inte använder sig av mer energi än vad de själva tillför. Den renaste kilowattimmen är den som aldrig förbrukas. Ett välisolerat hus är därmed bra ur miljösynpunkt. Dock finns det en gräns för isolerat huset kan vara för att den här typen av investering ska vara lönsam. Risken är att inne-temperaturen blir för hög när solen ligger på eller om man har många gäster i huset. Möjlighet till riklig ventilation är viktigt.
Aktörer på marknaden: Hus- och byggbranschen.

Fjärrvärme – en enkel värmekälla

Denna typ av värmekälla är väldigt enkel för dig som privatperson att använda sig av. Om fjärrvärmen kommer från biobränsleeldad kraftvärme så är detta ett bra miljöval, speciellt i tätbebyggda områden. Tyvärr använder vissa fjärrvärmenät fortfarande fossila bränslen. I glest bebyggda områden blir värmeförlusterna relativt stora. Kostnaden för installation är oftast hög eftersom fjärrvärmen innebär stora investeringar för nätägaren vilket gör att priser per kilowattimme blir dyrare.
Aktörer på marknaden: Lokala fjärrvärmebolag

Framtidens uppvärmning

Kraven från samhället på att nya bostäder ska använda mindre energi och förnybara material debatteras flitigt. Miljökraven kommer inte att minskas -snarare tvärtom. Och priset på energi kommer sannolikt att öka, säger Björn Wellhagen, närings-politisk chef på Sveriges Byggindustrier som också ger tipset att kvalitetssäkra hantverkare.

Använd skriftliga avtal, hantverkar-formuläret är en bra hjälp, och be om referensobjekt, alltså jobb som hantverkaren utfört tidigare.

El från solen, vinden och naturen

värmekälla

Lennart Söder är professor i elektriska energisystem vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm och har listat för- och nackdelar med naturbaserade energikällor.

Solens strålar kan bidra med el på flera olika sätt

Fördelen med att installera solceller på taket: Genom att installera solceller minskar vi våra elinköp. Dels sparar vi kostnaden för själva elen samtidigt som skatten och elnätskostanden minskar.

Det leder också att vi i högre grad bli självförsörjande. Köper en person flera kvadratmeter solcellstak kommer denne kunna mata ut överbliven el på nätet när det är soligt på sommaren.

Denna el går dessutom att få betalt för och det finns även en möjlighet att få en extra betalning med 60 öre per kilowattimme. Man kan även ställa sig i kö för att få ett så kallat solcellsbidrag och därmed få en del av kostnaden betald.

Det som är mindre bra är att införskaffa solceller är ganska dyrt, vilket gör att det kan ta längre tid innan man får tillbaka pengarna för sin investering av solcellstak.

Vindens energi driver vindkraftverk

Fördelar med vindbaserad el är för närvarande den billigaste nya energikällan, billigare än till exempel kärnkraft. Den är förnybar och ger inga koldioxidutsläpp.

Dessvärre är vindkraftverk mycket stora och knappast lämpliga för enskilda villor. Men det går att bli delägare i vindkraftverk, eller köpa el från vindkraftverk.

Några aktörer på marknaden: Windy, E-ON. God El, Enkla Elbolaget, Bixia, Fortum, Telge Energi

Välja el från förnyelsebara källor – el som ursprungligen kommer från solen

Du kan själv välja att den el du köper ska komma från förnybara energikällor, d.v.s. vatten-, vindkraft eller biobränsle. I praktiken innebär det att den du köper el av måste köpa så kallade ursprungsgarantier (elektroniska handlingar för att garantera ursprunget på el) från dessa kraftverk.

Det gör att kraftverken får lättare att klara ekonomin eftersom de kan få en extra intäkt. Om alla gjorde det här skulle man vara tvungen att stänga alla andra kraftverk, men många fler måste köpa grön el för att det ska bli en stor förändring.
Några aktörer på marknaden: Uniper, Vattenfall, E-ON. God El, Enkla Elbolaget, Bixia, Fortum, Telge Energi 

- Annons -

FÖLJ OSS PÅ SOCIALA MEDIER

15,650FöljareGilla
18,944FöljareFölj

Måste läsas

- Annons -