- Annons -

När du ska måla om huset är det bäst att du målar på ett sätt så att växtlighet runt huset, såsom rabatter, träd, buskar och gräsmatta, inte tar skada. Men hur gör du detta på bästa sätt? Genom att använda dig av växtskydd. Det kan vara allt från att täcka över växterna och välja rätt sorts färg till att måla på smartast möjliga sätt för att undvika onödigt spill. Vi tipsar här om olika växtskydd du kan använda dig av.

Det är mycket att tänka på när du målar om huset, och bra är om du inte glömmer växtligheten runt ditt hus. Denna behöver nämligen skyddas för att inte ta skada av ditt målerijobb. Det är lätt att missa och därför gäller det att planera ditt växtskydd. Precis det hjälper vi dig med här.

växtskydd
Bildkälla: byggole.se

Välj miljövänlig färg och målartvätt

Till att börja med bör du se över vad för kemikalier som finns i dina måleriprodukter. Om det inte är miljömärkta grejer du tänkt jobba med är det dags att tänka om. Välj alltid miljömärkt färg som är snällare mot miljön inkluderat växtlighet, och också snällare mot dig. Om du väljer produkter märkta med Svanen eller EU blomman vet du att de har klarat de krav som sätts på färg när det kommer till miljö och kemikalier. Här listas fördelar med att välja miljömärkta måleriprodukter:

  •      Miljömärkt och målartvätt innehåller inte tungmetaller eller farliga mjukgörande ämnen som kan skada dig och miljön.
  •      Miljömärkningen ställer inte bara höga krav på innehåll, utan också på färgens kvalitet, hur dryg den är och hur tålig den är mot yttre påverkan.

växtskydd

Organisera måleriarbetet

När du valt rätt typ av tvätt och andra medel är dock inte arbetet klart. Även om produkterna är miljömärkta så är det inte bra att sprida dem i naturen. Färg och målartvätt ska endast vara på husets fasad. Du måste alltså måla och tvätta på ett vis som inte skadar växtligheten. Tänk även på att placera dina målerihjälpmedel så att du inte trampar ner rabatter och annan växtlighet.

Till att börja är det bra för dig att vara medveten om att en rabatt eller ett buskage inte ska vara placerad för nära husfasaden, då det ökar risken för fuktskador på huset. Men om du mot all förmodan ändå har växtlighet ganska nära inpå är det viktigt att du har hjälpmedel som gör att du inte förstör. Om du har en fällstege kan du ställa den tvärs över rabatten eller busken, och om du har en gräsmatta som du är rädd om kan du lägga en skiva plywood under din stege för att slippa hål i gräset och även undvika att droppa kemikalier på växtligheten. Var noga med vart du ställer färgburkar, lägger penslar och annat. Risken för att de välts eller spills ska vara minimal.

Lägg ut växtskydd

växtskydd

På samma vis som du skyddar golven hemma ska du lägga ut växtskydd när du målar om husets fasad. Lägg en duk över gräsmattan, som täcker för stänk och samtidigt andas. Samma gäller med dina rabatter och runt träd i närheten av husfasaden. Om du har pallkragar eller stora hinkar hemma kan du ställa dessa över växter som du är extra rädd om. Kanske odlar du tomater? De blir oätliga om det stänker målarfärg på dem. Om du inte vill investera i skyddande duk för växter och gräsmatta, men har plast hemma så fungerar det också bra. Viktigt att lägga på minnet är att du dagligen ska plocka fram och också ta bort plasten i stället för att låta den ligga ute under hela måleriperioden, annars mår dina växterna inte bra.

Sist men inte minst: måla med bra penslar och i lämpligt väder. Stressa inte, för gör du fel så skvätter färgen. Lycka till!

- Annons -