- Annons -

Vi på Villaliv har beslutat att ge en annan form av julklapp i år och istället för de traditionella paketen kan vi stolt presentera att vi kommer att vara med och bidra till byggandet av ett nytt barncenter, Barnens Hus i Malawi.

Projektets mål är att bygga ett multifunktionellt barncenter i byn Senga Bay i Malawi – för att skapa en bättre framtid för barn i området och ge en positiv påverkan på byn i stort. Detta genom ett bygga hållbart som gynnar både miljön och lokalsamhället samt att tillsammans med den lokala organisationen 5C’s Malawi inkludera bychefer och andra intressenter i byn. Bygget kommer att vara med miljövänliga material, omhändertagande av regnvatten men även användning av solenergi och biokompost.

Barncentret syftar till att fungera som ett stöd till både föräldralösa barn och barn vars föräldrar eller vårdnadshavare ej har möjlighet att tillgodose ett eller flera av barnets grundläggande behov. Detta innebär att Barncentret stöder barnen genom att t.ex. betala skolkostnader, servera måltider på Centret samt hjälpa till med kostnader och transport vid sjukdom.

barnens hus

Barnens Hus

Visionen med Barnens Hus (Multifunktionellt barnhus): ska ha sovsalar för pojkar och flickor, det kommer att finnas ett bibliotek, kök och hygienutrymmen samt en samlingslokal för studier. Huset kommer även ha kontor och personalutrymmen samt förråd. En plats där hela byn känner sig välkomna, alltså en träffpunkt för byn genom möten, kurser och fester. En plats där man kan sprida kunskap om odling, sanitet och hygien men även för att bidra till ökad läs- och skrivkunskap i byn. Målet är även att göra barncentret självförsörjande i så många avseenden som möjligt: odling, djurhållning, utbildning, uthyrning av samlingslokal, sälja överskottsenergi samt kontorsservice och ekonomi.

En människas initiativ

Barncentret är ett Malawiskt initiativ och alla idéer och utvecklingsinsatser kommer från vår Malawiska organisation (barncentret) och olika workshops. Deltagarna i eventen har olika professioner och kunskaper och representerar olika delar av byn som antingen direkt eller indirekt påverkar och/eller påverkas av Centrets aktiviteter och utveckling i byn. Exempel är båda bycheferna, skolpersonal, sjukhuspersonal, turistguider, egenföretagare, representanter från polisväsendet och barn som får/fått stöd från Barncentret.

Barncentret idag

Hur ser barncentret ut idag? Barncentret grundades i mars 2007 av Aleke Banda, Gracious Moses Phiri och Mercy Brown Chowoko. Det ligger i byn Senga bay, området Mdala Mkwanda som är ca 20 km från Boma, Malawi. 26 barn får idag hjälp via barncentret varav 12 bar bor/övernattar där. Huset idag är i väldigt dåligt skick med stora underhålls- och reparationsbehov. Det finns heller ingen tillgång till elektricitet och då belysning. Önskan är därför mycket stor för ett nytt, större och modernare barncenter.

Malawi

Landet Malawi är en oas med en av världens största sötvattensjöar. Malawi ligger i sydöstra Afrika och gränsar till Moçambique i söder, Tanzania i norr och Zambia i väster. Det är även ett land som är fritt från konflikter och krig. Utvecklingen har hämmats av låga utbildningsnivåer, korruption och brist på naturresurser. Halva befolkningen är under den nationella fattigdomsgränsen av 18 miljoner invånare är nästan hälften under 15 år och ca 9% lever med HIV (15 – 49 år). I Malawi finns det goda förutsättningar för utveckling tack vare den härliga entreprenörsanda, positivitet och gästfrihet som råder.

 

5C – Chikondi Chumodzi (One Love) Child Care Centre

5C är en ideell organisation med syfte att skapa bättre möjligheter för barn att slutföra sin skolgång, näringsrik kost, medicinering och att de barn som lever med HIV/AIDS blir accepterade i samhället. Mer om 5C går att läsa på onelovemalawi.se

 

 

Önskar du vara med och bidra till byggandet?

Valfritt belopp till 123 269 2846

Vad går pengarna till? Vi har den stora glädjen att meddela att mer än 90 % av insamlade pengar går direkt till verksamheten i Malawi. Kostnaderna över verksamheten gäller främst kontorsmaterial för bokföring och bankkostnader i den svenska organisationen. Basutgifterna på Centret i Senga bay är mat, skolkostnader, mediciner, vatten och övriga räkningar samt övriga utvecklingsbehov. Övriga utvecklingsbehov kan vara allt från mindre renoveringar av huset/matplatsen, möten, kommunikationsutlägg, transport, bokföring m.m.

- Annons -