- Annons -

[emaillocker]Att det egna huset ska försäkras är det ingen tvekan om. Samma sak gäller dessutom övriga byggnader och hus på tomten – det kan vara växthus, friggebod eller fristående garage. De försäkringar som avser uthus och växthus med mera, omfattas nämligen inte av villaförsäkringen utan måste tecknas separat.[/emaillocker]

Att bygga till småhus på tomten är vanligt bland svenska villaägare. Tyvärr kan dessa småhus bli  föremål för inbrott, stormar och bränder eller rent av skadegörelse. Om så sker kan du vanligtvis inte förvänta dig att de försäkras av den vanliga villaförsäkringen. Istället måste du teckna ytterligare en försäkring där samtliga hus på tomten ingår.

Så försäkrar du alla hus

Det första steget du dock bör ta är att se om något av husen faktiskt ingår i din vanliga villaförsäkring. Boka ett möte med ditt vanliga försäkringsbolag och gå igenom de uthus på tomten som eventuellt behöver en separat försäkring. Detta är särskilt viktigt om du till exempel hyr ut en byggnad till en student eller liknande. Dock ska hyresgästen samtidigt teckna en egen hemförsäkring om han eller hon inte kan ingå i villaägarens hemförsäkring.

Du kan också teckna en separat försäkring via nätet på försäkringsbolagets hemsida, där du i så fall besvarar vilka byggnader du vill ska innefattas av försäkringen på tomten.

Vilka byggnader bör ha en försäkring?

I den mån en byggnad är tillräckligt stor för att klassas som byggnad, så bör du inte avstå från en försäkring. De byggnader som fordrar en försäkring kan vara:

  • Växthus
  • Friggebod
  • Fristående garage
  • Uthus
  • Attefallshus
  • Fristående uterum
  • Ekonomibyggnader

Försäkring växthus

En populär tillbyggnad på tomten är växthus eller orangeri. Förr i tiden brydde man sig inte så mycket om att försäkra dessa, eftersom de var så pass enkla att de inte ens ansågs som en riktig byggnad. Idag är växthusen betydligt mer avancerade, att man som ägare begår ett misstag om man inte tecknar separat försäkring till dessa.

En annan anledning är att många också kombinerar växthus med till exempel ett uterum vid sidan om, där man kanske har dragit in el. Då gör man rätt i att inte fly undan försäkringens kostnader som kan bli betydligt större om en försäkring saknas.

försäkra växthus

Utebastu försäkring

En bastubyggnad kan behöva en egen separat försäkring om den överstiger 12 kvadratmeter och har ett värde som ligger över en viss summa, ofta runt 70 000 kronor. Andra krav och gränser av yta och värde kan dock förekomma hos olika försäkringsbolag, så se till att kolla upp det först. Detta för att eldragningar och eldning kan ge upphov till brand eller liknande. Det som avgör om den fristående bastubyggnaden måste inneha en försäkring, är alltså storlek och värde.

Saker som inte ingår i separat försäkring

Viktigt är att poängtera att eventuellt lösöre inte ingår i de separata försäkringarna, utan ska istället innefattas av hemförsäkringen eller villahemförsäkringen, om den har ett “fullvärde” som omfattar all tillgänglig egendom. Försäkringen gäller heller inte om du har snickrat ihop en halvfärdig byggnad på egen hand, som i stort sett bara innehåller ett par fönster och några plankor, eller ett enklare växthus där du staplat två stora glasrutor mot varandra. Det måste räknas som en byggnad i viss storlek för att du ska kunna tillgodogöra dig ersättning från en eventuell försäkring.

Ingår tomten i “uthusförsäkringar”?

Det är många villaägare som undrar om även tomten innefattas av en så kallad uthusförsäkring. Detta varierar från försäkringsbolag till försäkringsbolag. Ett tips är att teckna en allriskförsäkring för både tomt och byggnader på samma gång, ifall en storm eller brand skulle orsaka förstörelse, eller om du skulle backa in bilen staketet av misstag.

försäkra växthus

Försäkringar vid byggnationsprocessen?

Varje gång du bygger nytt eller anlitar en hantverkare till att göra det, så bör du teckna andra försäkringar också.

  • Byggfelsförsäkring (dock inget krav)
  • Färdigställandeskydd (såvida du inte utför arbetet själv)
  • Eventuell olycksfallsförsäkring som kan täcka skador om du bygger själv

Många kanske glömmer vikten av dessa försäkringar om man bygger en mindre byggnad som man inte tror är så komplicerad, men faktum är att fel och problem kan uppstå lika lätt vid en sådan byggprocess som vid nybyggnation av ett vanligt hus.
Lycka till med försäkringarna önskar vi på Villalivet!

- Annons -