- Annons -

Att huspriserna varierar var i landet vi bor är ingen nyhet. Statistik från SCB har nyligen publicerat hur prisutvecklingen på småhus verkligen har sett ut under perioden oktober-december 2018.

I en del av landet har priserna gjort en dykning, för att gå upp någon annanstans. Varje månad publicerar SCB statistik över hur prisutvecklingen sett ut för småhus under föregående månad. Nyligen publicerades statistik på hur prisutvecklingen sett ut för 2018:s sista kvartal.
Den genomsnittliga prislappen för en villa under denna period var 2,8 miljoner kronor, en ökning med 1 % sedan samma period 2017.

De snittpriser som nämns nedan gäller endast för perioden oktober-december 2018.

Billigast i norr

De tre billigaste snittpriserna kan man hitta i den norra delen av landet. Västernorrland är det län som toppar listan med ett snittpris på knappa 1,5 miljoner kronor, en ökning med 4 % sedan föregående år.
Norrbotten och Värmland ligger snittpriserna precis runt 1,5 miljoner kronor. I Norrbotten har priserna även här ökat med 4 %, men Värmlands priser har inte förändrats.

I Gävleborg, ännu ett län i norr, har priserna stigit med 5 % vilket gör att det genomsnittliga priset ligger på 1,6 miljoner kronor.

Första sydliga länet

Det första sydliga länet i listan är Kalmar, med ett snittpris på 1,7 miljoner kronor, vilket är en ökning med 3 %.

Ett annat län som har liknande priser är Jämtland, där priserna har stigit med hela 6 %.

Här är största ökningen i landet

Den största genomsnittliga ökningen står Blekinge för. Här har priserna stigit med 10 % det senaste året, vilket gör att prislappen nu ligger på 1,8 miljoner kronor.

2 andra län har likande priser, men inte samma ökning. Det gäller Örebro och Dalarna. Där har priserna gått upp 3 respektive 1 procent.

Här kostar villorna över 2 miljoner

Jönköping, Västmanland och Södermanland är de tre län som ligger över 2 miljoner, men under snittet. Av dessa tre är det endast Södermanland som visar en minskning med 1 %. De andra två har en ökning av 1 % (Jönköping) samt 3 % (Västmanland).

Även i Östergötland och på Gotland är prislappen över 2 miljoner, närmare bestämt 2,7 miljoner kronor. Detta är en ökning med 3 respektive 6 procent.

Skåne och Uppsala ligger över snittet

Som tidigare skrivits var det genomsnittliga priset på en villa 2,8 miljoner kronor i Sverige. Både Skåne och Uppsala visar snittpriser som ligger över detta: 2,9 miljoner kronor. Dock har priserna i Uppsala gått ner med 1 %, medan de i Skåne har ökat med 3 %.

Här ligger de dyraste villorna

Det län som har de näst högsta villapriserna är Halland där det genomsnittliga priset är 3,3 miljoner kronor, en ökning med 1 % sedan året innan.

Hoppet upp till det dyraste priset är stort. Stockholms län, som toppar listan, har genomsnittliga priser på 5,4 miljoner kronor. Detta är däremot en backning med 7 %.

Den största backningen är tvåsiffrig

Även om de dyraste villorna ligger i Stockholm är det i Stockholms län de två största prisfallen ligger. På ett års tid har priserna i Täby och Sollentuna sjunkit med 11 %.

 

Källa: svd.se samt scb.se

Här hittar du tabellen över småhuspriserna det senaste kvartalet.

- Annons -