- Annons -

Sälja huset till barnen? Tips & råd

Känner du att huset har blivit för stort för dig eller är det dags att bege dig utomlands för att slappna av i solen på årens höst? Att sälja huset till barnen kan vara en lösning som passar alla. Vi berättar vad som gäller när du säljer hus till en närstående och vad du ska tänka på.

Sälja till underpris

sälja

När du äger ditt hus finns det inget som säger att du måste sälja detta till marknadsvärde. Ska du sälja till dina barn kanske du vill dra av lite på priset. Att sälja ett hus till underpris kallas ibland för ”blandat fång” eftersom en del räknas som en gåva och en annan del räknas som betalning. Eftersom en del av försäljningen räknas som en gåva innebär det att ditt barn som är gåvomottagaren kommer att beskattas för värdestigningen av huset som har skett sedan de tog över. Dock kommer de även att beskattas för den värdestigning som skett sedan du köpte fastigheten. Du som säljer huset slipper allt med skatt.

Förskott på arv

När du säljer ditt hus till barnen för underpris räknas detta som ett förskott på arv. Detta innebär att när du avlider kommer fastighetsvärdet räknas som en del av arvet som ditt barn redan har fått. Vill du inte att husförsäljningen ska räknas som ett arv kan du skriva detta i ett gåvobrev eller ett annat skriftligt dokument.

Överlåtelse av fastighet till barn

Vill du ge hela huset till dina barn istället för att sälja kan du göra detta. Då gäller samma sak som vid en försäljning till underpris, att dina barn blir skatteskyldiga för värdeökningen sen du köpte huset samt att hela fastighetsvärdet ses som ett förskott på arv. Vill du överlåta hela huset måste det finnas ett gåvobrev som innehåller vissa specifika delar annars är inte gåvan giltig. Du kan hämta en mall för gåvobrev på internet eller kontakta en jurist som kan hjälpa dig.

Att tänka på!

  • Det avgörs om försäljningen är en gåva eller ett köp genom att betalningen jämförs med fastighetens taxeringsvärde det år som du överlåter huset.
  • Dina barn som får huset som en gåva behöver ansöka om lagfart hos Lantmäteriet inom tre månader från det att gåvobrevet har skrivits.
  • Är betalningen 85 % eller mer av förra årets taxeringsvärde blir det stämpelskatt som är 1,5 % för privatpersoner.

Du kan läsa mer om vad som gäller när du säljer ett hus till ditt barn på Skatteverket.se.

- Annons -
- Annons -