Tänk utanför ramarna – så kan du tjäna pengar på att hyra ut villan!

Hyra ut villan under semestern! Låna ut en bit av trädgården som odlingslott eller hyra ut uthuset som festlokal?

Om du hyr ut kontorsrum till ett företag eller magasinerar möbler åt kompisar i garaget – vad säger försäkringsbolaget? Det finns många olika sätt att tjäna lite extra på sin villa utan att det inkräktar alltför mycket på vardagslivet. Läs Villalivs praktiska råd och tips på hur du kan utnyttja villans egna resurser på ett kreativt sätt.

Att hyra ut villa är ett enkelt sätt att tjäna pengar

Under en livstid hinner omständigheterna i en människas boende förändras åtminstone en eller två gånger. När barnen är små behöver familjen utnyttja hela huset. En tonårsfamilj kanske till och med vill bygga ut för att få mer plats, och så rätt som det är har barnen flyttat hemifrån och flera rum i villan gapar tomma. Fler och fler villaägare börjar tänka dynamiskt. För visst kan man dra nytta av de varierande situationerna under livscykeln! I Norge är det numera tillåtet att hyra ut halva bostaden helt skattefritt! Och i Sverige har skattemässiga förbättringar gjorts för att det ska bli enklare och mer lönsamt att hyra ut. En tuff bostadsmarknad ligger bland annat bakom förändringarna.

Villaekonomi studentrum - perfekt för de som vill hyra ut villa

Bostadsbristen för studenter i många svenska universitetsstäder är akut under höst- och vintermånaderna varje år. Hyr du ut till en student är det en skattepliktig intäkt som beskattas som inkomst av kapital. Från hyresintäkten har du sedan rätt att göra två avdrag. Varje småhus ger rätt till ett schablonavdrag på 40 000 kronor, vilket innebär att du alltså kan hyra ut villan skattefritt upp till 40 000 kronor, och göra ett avdrag som är 20 procent av bruttointäkten, alltså hyresintäkten före avdrag. Om en hyresgäst i överenskommelse med dig reparerar, målar eller tapetserar, glöm då inte att värdet av det arbetet också ska tas upp som en intäkt.

Du behöver inte ta någon extra försäkring när du hyr ut villarum. Det är den befintliga villaförsäkringen som täcker eventuella och oförutsedda skador som mot alla odds kan uppstå i rummet, eller i det övriga huset.

Att hyra ut villa under semestern – så går det till

Att hyra ut sitt sommarställe några veckor under sommaren är ett vanligt sätt att tjäna lite extra pengar, men nu märks en ökande trend som handlar om att villaägare hyr ut den permanenta bostaden medan de själva är bortresta på semester. Att intresset för uthyrning har ökat beror delvis på att det från och med nyåret 2013 har blivit mer gynnsamt. Skatteavdraget har ju nästan fördubblats, från 21000 kronor till 40000 kronor. Och utanpå detta förmånliga avdrag får du alltså dessutom som uthyrare dra av 20 procent på hyresintäkten utöver schablonavdraget på 40 000 kronor per år och bostad.

Turismen i Sverige är på uppåtgående. Och det är den utländska turismen som ökar allra mest. Det är främst från våra grannländer vi får besök, men antalet turister från Tyskland och Storbritannien växer också. Svenskar är kända utomlands för att lägga ner mycket tid och pengar på sina villor. Jämfört med exempelvis Storbritannien så har svenska villor ofta avsevärt högre standard. Utländska turister brukar vara nyfikna på att prova på att bo i en svensk villa under semestern och de räknar kallt med att huset ska vara snyggt inrett. Så för de villaägare som bor på attraktiva områden finns goda chanser att hitta hyresgäster under sommaren, och även under vintern om huset är placerat nära en skidbacke. Även om du har en gedigen hemförsäkring bör du tänka på att du som villaägare har ett stort eget ansvar då du bjuder in människor i ditt privata hem. Att gå via en professionell uthyrare är en god idé.

Bostadsbristen för studenter är stor samtidigt som det har blivit mer lönsamt att hyra ut ett rum i villan. Idag är det skattefritt upp till 40 000 kronor. Du får alltså göra ett schablonavdrag på 40 000 kronor och dessutom ett avdrag som är 20 procent av bruttointäkten.

Informera grannarna

Många som hyr ut sin bostad passar själva på att åka på semester under tiden och får då sin egen resa betald. Visserligen måste man som husägare städa och rensa undan privata föremål som fotoramar och kläder i garderoberna, men samtidigt kan det vara ett bra sätt för att passa på att rensa bland sina saker. Om man själv är bortrest under den tid då huset hyrs ut är det klokt att informera en granne om att man hyr ut, så att det inte blir några frågetecken kring att det bor främmande människor i huset.

Vad säger Försäkringsbolaget?

Villaliv frågade Jessica Källman som är pressansvarig på IF vad som gäller försäkringsmässigt när man hyr ut hela sin villa, bara ett rum, en bit av sin trädgård eller en eventuell biyta.

Hyra ut villa

Om man ska hyra ut sin permanenta villa under några veckor. Vad bör man tänka på? Täcks eventuella skador under uthyrningen av hemförsäkringen?
Jessica Källman IF vet mycket om att hyra ut villan under semestern

Jessica svarar: IF lägger på ett påslag och har en förhöjd självrisk då villan hyrs ut, samt undantar ansvars- och rättsskydd. Vid yrkesmässig uthyrning gäller försäkringen endast för huset, inte för lösöret. Dock gäller den vid annan typ av uthyrning.

 

Hyra ut ett rum

Att hyra ut ett rum i villan till student eller liknande, vad ska man tänka på i det fallet? Finns det extra försäkringar eller dylikt?

Jessica svarar: Vi tar inget extra för detta. Studenten som hyr ett rum i en villa kan aldrig teckna en villaförsäkring för det rummet och inte heller, av förklarliga skäl ett bostadsrättstillägg, utan det är den befintliga villaförsäkringen som tas i anspråk om något går sönder och behöver repareras. Möjligen skulle studentens hemförsäkring bli aktuell i form av ansvarsskyddet om villaägaren skulle vilja stämma studenten för skadan.

Hyra ut en bit av trädgården

Om man vill låna ut en liten hörna av sin trädgård att användas för odling, typ kolonilott men utan hus. Vad ska man tänka på försäkringsmässigt?

Jessica svarar: Så länge hyrestagaren inte har tillgång till själva villan så ska det inte påverka försäkringen.

Hyra ut festlokal

Om man har en sidobyggnad, exempelvis en flygel, och vill hyra ut den som festlokal. Vad ska man tänka på?

Jessica svarar: Om detta sker kontinuerligt och förvärvsmässigt så gäller inte försäkringen. Sker det mer sällan, men trots allt som en yrkesmässig uthyrning, se då fråga nummer ett angående påslag och undantag.

Magasinering

Om man låter kompisar eller främmande människor hyra plats i den egna villans garage eller förråd för magasinering av möbler. Hur ska man skydda sig försäkringsmässigt? Räcker det med hemförsäkringen?

Jessica svarar: Här är det viktigaste att se över värdet av möblerna! Eventuellt behövs lösöressumman höjas upp så att kundens försäkring även täcker lånade möbler. Dock gäller inte otursskyddet för de lånade möblerna. Därtill kan även stöldbegärlig egendom undantas, beroende på biyta eller ej. I en villa räknas nämligen vind, källare och ej fristående garage som boyta vilket gör att även stöldbegärlig egendom är försäkrad när den förvaras där. Eftersom otur inte gäller för lånade möbler är de skadehändelser vi talar om till exempel inbrott, brand, vattenskada etc.

Hyra ut kontor till företag

Vad gäller försäkringsmässigt om man som villaägare hyr ut ett rum som används till kontor av ett företag?

Jessica svarar: Många ensamföretagare arbetar i sitt hem. Till skillnad från vad många ofta tror, räcker hemförsäkringen emellertid inte till som försäkringsskydd. De anordningar och möbler som hör till företagsverksamheten omfattas inte av hemförsäkringen. Därför måste företagaren försäkra dem separat. Om olyckan är framme kan företagaren i annat fall bli tvungen att själv stå för eventuella förluster.

Det här rör de situationer där du själv arbetar hemma med företagsägd utrustning. När man däremot hyr ut rum till företag kan mycket väl även den uthyrningen gå under förvärvsverksamhet. Om kunden frågar oss på förhand kan vi beroende på tidslängd och liknande teckna en försäkring, då med påslag.

Vad säger Skatteverket?
Olof Wallin Skatteverket informerar om frågor gällande att hyra ut villa

Villaliv frågar Olof Wallin, rättslig expert på Skatteverket.

Hyra ut ett utrymme i villan, exempelvis ett kontorsrum, till sitt eget aktiebolag. Vad gäller?

 

1. Har det någon betydelse om kontorsrummet är inne i villan eller i ett separat utrymme med egen ingång, till exempel i en källare?

Olof svarar: Utrymmet ska vara avskilt från den övriga bostaden, ett separat rum. Det ska vara inrett och anpassat för bolagets behov och verksamhet. Det ska också vara tänkt att rummet endast ska användas för arbete som ska utföras för bolaget. Det har ingen avgörande betydelse om det är ett rum inne i villan eller i ett separat utrymme med egen ingång.

Bolaget måste också ha ett behov av att hyra utrymmet. Om det inte finns något direkt behov, ska hela hyran beskattas som en löneinkomst.

2. Hur stor ska hyran vara?

Olof svarar: Det finns ingen särskild bestämmelse om detta. Om hyran är högre än en marknadsmässig hyra ska den delen som överstiger marknadshyran beskattas som en löneinkomst. Marknadsmässig hyra är vad det hade kostat att hyra en motsvarande lokal av någon annan i rimlig närhet till bostaden.

3. Hur stort avdrag får man göra i deklarationen

Olof svarar: När man hyr ut till sitt eget aktiebolag får man inte göra de avdrag som gäller i andra fall, med 20 procent av hyran och 40 000 kronor. Istället får man göra ett så kallat skäligt avdrag för de merutgifter som uthyrningen medför, som exempelvis en större elförbrukning. Det ska alltså vara sådana utgifter som man annars inte skulle ha haft om man själv använt rummet för sitt privata boende. För ett kontorsrum kan dessa merutgifter normalt variera mellan 1 000 – 3 000 kronor.

4. Kan man få skattereduktion för ROT-arbeten som avser uthyrda rum?

Ja, det har ingen betydelse om arbetet avser ett utrymme som ägaren hyr ut till sitt bolag eller någon annan.

5. Vad gäller när en enskild näringsidkare använder sin egen villa i sin näringsverksamhet?

Olof svarar: Fastighetsägaren och näringsidkare är i rättslig mening samma person och man kan inte hyra ut till sig själv. Om man använder en särskild inrättad del av sin bostad i näringsverksamheten, till exempel en tandläkarmottagning, får man göra avdrag för de utgifter som kan anses avse det utrymme som används i verksamheten.

Om det inte är ett särskilt inrättat utrymme, får avdrag ändå göras med 2 000 kr per år om man arbetar minst 800 timmar i bostaden under året.

Text & foto: Kersti Hilding Hansen