- Annons -

Att planera badrum

Precis som vid all renovering i ett hem så gäller det att tänka efter före. Detta gäller i allra högsta grad ett våtutrymme som ett badrum eller kök, där det är extra viktigt att allt blir rätt. Det som gör renovering av våtutrymmen särskilt kritiskt, är att det är enormt viktigt att det blir tätt överallt, för att undvika vattenskador. Av samma anledning måste all elinstallation planeras och isoleras omsorgsfullt, så att inte fukten påverkar elen i utrymmet. I denna artikel diskuteras badrum och vad man bör tänka på när man planerar ett sådant.

planera badrum

Bästa sättet att planera för ett nytt badrum

Badrummet är en plats som används till avkoppling. Det ska både vara funktionellt och trivsamt utan irriterande fel och brister. För att man på bästa sätt ska åstadkomma en lyckad renovering av badrummet, är planering en mycket viktig faktor. Självklart ska man inte överdriva, men en noggrann planering av renoveringsarbetet är något man inte kommer ångra.

Ett bra första steg är att sitta ned med papper och penna för att rita upp det önskade badrummet. Kanske har man flera olika idéer om hur badrummet ska se ut och då är det bra att göra en ritning för varje idé, för att sedan välja ut den man tror på allra mest. Har man tillgång till en bra programvara på dator för att rita upp rummet i 3D är detta förstås det allra bästa; man har då möjlighet att ändra och flytta omkring saker tills dess att man blir nöjd med designen.

Planeringen handlar också om att säkerställa att badrummet kommer hålla måttet rent funktionellt, med tanke på vatten och el. Det är därför viktigt att en auktoriserad VVS-installatör och någon som arbetar med och är kunnig inom el får ta del av aktuell ritning för att avgöra om det ur säkerhetssynpunkt är genomförbart. Det kan tänkas att man med hjälp av erfarna yrkespersoner får anpassa ritningen lite. Därför bör man se den första planeringsskissen som en grov uppskattning. Först när man fått klartecken att ritningen stämmer överens med vad som är möjligt och när man som kund är nöjd med planen, är det dags att gå vidare.

Hur ska man gå tillväga?

När man skissar på ett nytt badrum, rekommenderas att man börjar med att planera ytskikten. Det är dessa som ligger till grund för att man ska få ett tätt badrum och slippa tråkiga vattenskador. Samtidigt kan det inte poängteras tillräckligt att själva arbetet måste utföras av en fackman, som lämnar garanti på jobbet. Skulle man utföra arbetet på egen hand och en vattenskada uppstår, är det inte särskilt troligt att man får ut något på försäkringen. Våga därför alltid fråga en kunnig person vad som är möjligt att göra.

När man planerar badrummet är det också viktigt att man parallellt gör en bra kostnadsuppfattning. Det är stor skillnad på kostnad om man exempelvis bestämmer att man ska ha våtrumstapet eller kakel från golv till tak. Av den anledningen är det ett hett tips att jämföra priserna hos olika företag, eftersom priserna kan skilja en hel del. Där så är möjligt, bör med fördel referenser tas, så att man vet att företaget man anlitar verkligen kan sin sak. Det är också bra att förvissa sig om att företaget i fråga har försäkringar, ifall det skulle bli fel någonstans.

Så, en av de första sakerna att bestämma är alltså om man ska ha kakel eller våtrumstapet på väggarna. Man ska också ta ställning till golvet; ska det vara klinkers eller våtrumsmatta? Kakel och klinkers är alltid dyrare, detta ska man vara medveten om, men det är också otroligt snyggt. Här har man ett stort utbud att välja bland, så man kan fritt välja efter eget tycke och smak. Man bör också ta ställning till om man ska ha golvvärme eller inte.

Planera badrum med svängrum

Badrumsinredning med svängrum

När man har bestämt vilket material man vill ha på väggar och golv, kan man gå vidare med planeringen av badrummet. Nästa steg på agendan är badrumsinredningen, det vill säga badkar och/eller dusch, tvättställ och toalett. Dessa ska ritas in i skissen. Här är det viktigt att tänka på svängrum, så att inte bara inredningen får plats utan även de personer som ska använda badrummet. Ett nytt badrum ska ju inte uppfattas som trångt och ogästvänligt. Av den anledningen är valet av inredning en mycket viktig faktor i planeringen. När man ska planera badrum är det också viktigt att tänka på möjligheterna till smidig städning och rengöring; med andra ord ytterligare en anledning att inte göra badrummet för trångt.

Planera badrum ventilation

Ventilation

Många väljer att planera in ventilation när det handlar om renovering av badrum. Eftersom detta är ett rum där mycket fukt samlas, är det viktigt att man kan ventilera bort denna fukt på ett effektivt sätt för att undvika mögel. Av den anledningen sätter många in en fläkt i anslutning till ventilen i badrummet.

Att planera badrum är bland det roligaste man kan göra när det handlar om renovering av en bostad. Den som tänker extra på att göra ett bra förarbete och noggrann planering, är halvvägs i mål.

- Annons -