- Annons -

[emaillocker]Står du och nickar intresserat när snickaren lägger fram status på ditt bygge, men döljer egentligen ett frågetecken inombords? Snickare rör sig ofta med byggtermer som i många fall är lätta att blanda ihop med andra termer. Men lugn, vi har ordlistan så att du inte behöver undra mer. [/emaillocker]

Inga frågor är dumma, eller hur? Ändå drar vi oss för att avbryta snickaren mitt i redogörelsen över statusen på renoveringen, eftersom vi inte vill visa oss helt borttappade. En del byggtermer är rena slang, men de flesta är bra att känna till. Här reder vi ut lite olika begrepp som snickarna använder sig av, både inför dig och inför sina kollegor!

Naturligtvis finns det interna slang på en byggarbetsplats som både är utspridda och platsspecifika. De slangen kommer dock inte din snickare dra inför dig. Men ber snickaren dig att hjälpa till med synvinkel och ögonmåttet, och du febrilt börjar leta bland verktygen, ja då gör du kanske bättre i att hålla dig i bakgrunden!

byggtermer

Byggtermer ordlista

Många av de klassiska byggtermerna som används inom byggbranschen är hämtade från den svenska allmogen. Anved, till exempel, betyder vridningar i ett trä som blir svårt hyvla, och har haft en del dialektala skillnader.  

Tak

Har du haft en besiktare över eller har du renoverat om taket? Då har du säkert stött på uttryck som råspont, bärläkt och taksparre. Ord som för en oinvigd inte betyder mer än komplicerade termer. Här kommer lite vanliga byggtermer som hör med takets konstruktion att göra.

Bjälkar – del av en bärande konstruktion av taket som oftast är vinkelrätt.

Bärläkt – bärläkten lägger man mellan läktarna för att skapa ett utrymme på taket. På det sättet minskar man risken för röta.

Luftspalt – luftspalten skapar man genom att lägga i masonitskivor ett par decimeter från takets råspont. Genom ventilationshål kan sedan luften färdas igenom och ökar takets livslängd med flera år.

Läkt – en smal bräda. Om en läkt, eller ribb som det också kallas, överstiger breddmåttet 63 millimeter kallas den istället för bräda.

Råspont – ohyvlat virke som man enkelt kan montera ihop genom små “noter” och “fjädrar” vid vardera sida av sponten. Råspont är vanligt både i tak- vägg och golvkonstruktioner. Det finns också hyvelspont, som är en hyvlad variant av råsponten.

Takstol – takets “skelett”. Oftast två taksparrar som lutar mot varandra och möts i mitten i taknocken.

Taknock – också kallad takås, är mitten på taket där taksparrarna möts.

Taksparre – de brädor som möts mot taknocken och bildar takstolen.

byggtermer

Väggar

Väggar består av olika skikt som ska skydda insidan från väder och vind och bevara en behaglig lufttemperatur. De är också där för att bära upp väggar och fler våningar.

Bärande väggar – har du haft en snickare hemma som knackat på väggar och konstaterat att “det där är en bärande vägg” och därför inte går att ta ner? Som namnet antyder betyder det helt enkelt att ovanliggande bjälklag vilar på den väggen, tar man bort den rubbar man konstruktionens balans.

Fasadliv – är den större delen av en fasads yttervägg. Ett förhöjt fasadliv kan skapas genom att lyfta taket eller skapa en till våning.

Klimatskärm – är en del i byggnadskonstruktion på en fasad som på olika sätt isolerar insidan mot olika typer av väder.

U-värde – är en mätbar värmetransport, förkortning av värmegenomgångskoefficient, W/m2. Moderna väggar har betydligt bättre värmeisolering än äldre konstruktioner; ju bättre värmeisolering en vägg har, desto mindre värmetransport. Lågt U-värde betyder alltså att väggen har god värmeisolering.

byggtermer

Golv

Våra golv består ofta av många lager isolerande skikt som på olika sätt arbetar för att inte släppa in och ut för mycket kyla och fukt. Konstruktionsmässigt kan de se lite annorlunda ut, men i huvudsak är det dessa byggtermer som är vanliga:

Bjälklag – en konstruktionsdel som är bärande och avgränsar våningar i ett hus. Det finns olika material för att bygga ett bjälklag; stålbjälklag, träbjälklag och betongbjälklag är några exempel.

Blindbotten – undersidan av det nedersta bjälklaget (bottenbjälklaget). Blindbotten bär isoleringen som kan vara mineralull, cellplast eller något annat.

Krypgrund – kallas också uteluftventilerade grunder, är en konstruktion där man lämnar ett utrymme mellan bjälklaget och marken under. Utrymmet ventileras med uteluft och är därför ofta utsatt för fuktproblem.

Hoppas vår byggtermer ordlista gav dig lite fler hum om vad det är din snickare försöker berätta för dig!

- Annons -