- Annons -

Levande tak – Gröna tak

Att täcka taket med torktåliga sedumväxter är ett sätt att ge tillbaka till naturen lite av den yta som huset upptar.

Tak täckta med gräs eller växter som lever är en uråldrig teknik. Idag går det att anlägga gröna tak med moderna metoder. Vanligast, och i de flesta fall lämpligast, är att välja torktåliga sedumväxter som klarar nästan vilket tak som helst som inte har alltför brant taklutning. Ett gott skäl att välja levande tak är att man bidrar till den biologiska mångfalden.

Det är grönt och vackert, minskar vattenavrinningen från taket med upp till 50 procent. Dessutom skyddar det mot solens UV-trålar och förlänger tätskiktets livsläng. Och det är brandgodkänt.

grona tak

Så här går det till

Kravet för att lägga sedumtak är egentligen bara att taket är tätt. Ibland väljer man gummiduk som tätmembran. Men ett tak med takpapp, underlagspapp och ytpapp, har ett tätskikt och fungerar utmärkt som underlag för sedumväxter. På flacka tak lägger man sedan en dränerande duk och på brantare tak behövs en fukthållande filt. På brantare tak sätter man också en kantlist vid takfoten för att hålla växtmattan på plats. Växterna levereras i sjok och läggs bara ut på taket. Skarvarna fylls med torv och efter en vattning är taket i princip klart och klarar sig själv utan särskilt mycket underhåll.

Själva sedumskiktet är bara några centimeter tjockt. Det väger bara runt 50 kilo per kvadratmeter när det är vattenmättat, så någon extra förstärkning av taket behövs i regel inte. Det finns även lite tjockare mattor som även innehåller örter som väger upp till tre gånger mer och då bör man kontrollera att taket tål det ökade trycket.

Vad kostar grönskan på taket?

• Ca 375 kr/kvm.
• Dräneringsduk för låglutande tak, ca 175 kr/kvm. (Alt fukthållande filt för brantare tak, ca 60 kr/kvm)
• Frakt
• Läggning. Det är också lätt att lägga själv

Underhåll av sedumtak

• Det tunna torvskiktet bör gödslas lite varje eller vartannat år.
• Torra perioder är det bra att vattna lite.
• Ta bort eventuell sly som slår rot

Checklista för alla tak

• Kolla taket efter vintern. Gäller alltifrån tegel- till papptak.
• Rensa tak- och hängrännor. Med en bra takstege blir det enklare och säkrare att komma åt och inspektera.
• Tvätta/rensa och inspektera taket – använd säkerhetsutrustning och säkerhetslina som du fäster i skorstenen. Ta bort fågelbon, borsta bort mossa och skräp och tvätta bort alger. Kolla extra noga där två material möts och i vinklar. Kontrollera takets insida och vindens alla vinklar och vrår.
• Skotta. Särskilt om snön riskerar att rasa ner på uteplatsens tak som inte tål så stora tyngder. Lämna lite snö kvar så du inte skadar taket.

 

 

 

TEXT Roger Nyström [email protected]

FOTO vegtech ab

 

- Annons -