- Annons -

Väljer du tegel eller plåt till taket? Två klassiska miljösmarta material med lång livslängd. Vilket är bäst? Taktegel av bränd lera har använts i över 3000 år medan plåttak började användas på allvar först på 1600-talet. Kanske kompletterar dessa två takmaterial varandra mer än de konkurrerar.

plåt vs tegel
Falsade plåttak kräver en yrkesman att lägga, men det finns enklare system som man kan lägga själv om taket är fritt från genomgångar.

Plåttak

Takplåt är egentligen två saker. Här talar vi om takplåt som huvudsaklig taktäckning, men plåt används oftare som komplement till andra takmaterial. Både tegeltak och andra tak behöver i regel en hel del plåtdetaljer för att täcka övergångar i vinklar och vrår, täcka i ränndalar och skarvar, takgenomföringar, kantning av skorstenar.

På det viset är takplåt ett komplement till andra takmaterial. Plåttak har anor sedan 1500-talet, men blev allmänt först på 1800-talet, framför allt i stadsbebyggelse. De traditionella färgerna är svart, rött och i viss mån även grönt.

 

Fördel plåttak

Låg vikt, lämpligt för svagare takkonstruktioner.

Lång livslängd på 80-100 år.

Formbart och kan anpassas till runda torntak, vinklar och vrår.

Takplåt finns i olika färger och kan även målas.

Moderna plåttak kräver väldigt lite underhåll.

Passar även flacka tak ner till 6 procents lutning.

Brandsäkert.

Materialet kan återvinnas.

 

Nackdel plåttak

Halt att gå på.

I havsnära lägen kan saltstänk påverka stålplåt. Då rekommenderas aluminium istället.

Ett riktigt falsat plåttak kräver yrkeskompetens att lägga.

Hög energiåtgång och emissioner av farliga ämnen vid produktion. Miljöpåverkan per kvadratmeter blir ändå låg eftersom plåten är så tunn och håller länge.

 

Förväxla inte tegelpannor med betongpannor som är tyngre, klumpigare i formen och sämre för miljön.

 

Tegeltak

Takmaterial väljer du i första hand utifrån vad som passar ditt hus. Ett hus som alltid haft tegeltak bör få fortsätta ha det. Tegelpannor håller ofta över hundra år. Det finns medeltida tegeltak som ännu är i bruk. Även om pannorna håller länge behöver takpappen (eller numera takduken) och läkten bytas under teglets livslängd. Falsade tegelpannor som sluter tätare i skarvarna är relativt nytt.

Det minskar risken för att yrsnö och regn smiter in  under pannorna och tär på läkt och tätskikt. Taktegel tillverkas av bränd lera, ett rent naturmaterial. När de väl tjänat ut kan de återvinnas eller användas som markfyllnad utan miljöpåverkan.

 

Fördel tegeltak

Gammalt, beprövat material med mycket lång hållbarhet, ofta över 100 år.

Stort utbud på pannor med olika utseende.

Kan läggas på tak ner till 14 graders lutning.

Klarar rörelser i konstruktionen och sättningar i takstolen.

Tradition – taktegel har en mycket lång tradition i Europa.

Brandsäkert.

Materialet är bränd lera som är ett rent naturmaterial.

Tegel kan återanvändas och även deponeras utan miljöproblem.

 

Nackdel tegeltak

Pannor tillverkade under krigsåren på 1940-talet kan hålla lägre kvalitet.

Eventuell mosspåväxt håller fukt som kan leda till frostsprängning.

Hög energiåtgång vid tillverkningen.

Tegelpannor kan med fördel återbrukas. Ingen standard för form eller mått finns så användning av gamla pannor av olika sorter kan ge en hel del pusslande.

 

TEXT Roger Nyström [email protected]

FOTO ISTOCKPHOTO

- Annons -