Trall har under de senaste åren blivit en populär produkt. Sortimentet är brett och det finns många olika sätt att lägga trall på. Lagom tills det är dags att börja planera eventuella trallbyggen har Svenskt Trä kommit ut med nya rekommendationer för att lägga trall.

När du ska lägga trall finns det många olika faktorer att ta med i din beräkning. Därför har Svenskt Trä tagit fram dessa rekommendationer – för att du ska slippa göra om arbetet på grund av deformerade brädor eller skruv som gått av.

Välj rätt trall

Trallbrädor finns i flera olika material och typer och det finns olika sätt att klassificera trallen. Traditionell trall i impregnerat trä kan ha antingen en hyvlad eller rillad yta i olika utföranden och mått. En rillad yta innebär att brädan har längsgående spår.

Beroende på hur den underliggande konstruktionen ser ut, behövs olika tjocklekar på din trall. Se tabell 1 och 2 för att veta hur tjock din trall behöver vara.

Så väljer du rätt spik eller skruv

När du ska lägga trall behöver du använda trallskruv gjort i rostfritt stål. Detta delas in i två olika kvaliteter: A2 och A4. Du kan också använda skruv av härdat stål, men de måste ha ett så kallat korrosionsskydd i klassen C4. Rostfritt stål är mjukare än de av härdat stål, vilket gör att de blir lite mer följsamma. Något som ger dem en lång livslängd.

Läs i tabell 1 vilken längd du behöver ha på din trallskruv, rekommenderad minsta ytterdiameter är 4,2 mm. Det du ska tänka på är att skruvens ogängade del är lika stor som brädan är tjock.

Du ska i första hand alltid använda trallskruv, men om din trall är mindre kan du även använda så kallad kamspik som ett komplement. Precis som med trallskruv finns kamspik som rostfritt eller härdat stål, med samma kvaliteter och korrosionsskydd. Ska du använda spik istället för skruv ska spiken ha en diameter på 2,8 mm och längd enligt tabell 2.

Var noga med grundkonstruktionen och avstånden

För att din trall ska bli bra behöver den underliggande konstruktionen vara så stabil som möjligt. Därför måste golvbjälkarna vara noggrant placerade så dimensionerna blir rätt och att bjälkarna är lagda horisontellt, alternativt med en mycket liten lutning om 0,5° från huset.
För att undvika fuktskador på din fina trall behöver du se till att golvbjälkar och markreglar är fuktskyddade. Detta gör du enklast med grundisoleringspapp som läggs längs bjälkarna och reglarna. Se till att pappen går lite utanför kanterna och vik ner dem längs kanterna så kommer vattnet kunna rinna av lättare.

När du valt vilken typ av trallbräda du vill ha ska du veta vilket som är det minsta kant-till-kantavståndet, se Tabell 3. Du får aldrig lägga trall utan springor! Det är bra om du har en mall så du har rätt avstånd. Var noga med att trallbrädan är rak, är avvikelserna för stora är det bättre att lägga den brädan åt sidan. Du kommer inte ånga dig att du aldrig använde den där lite sneda brädan.

Tänk på detta innan du börjar

Innan du börjar lägga trall, kontrollera så alla brädor är fria från missfärgning såsom smuts och eventuell mikrobiell påväxt.
Om du kan, vänd trallbrädans kärnsida uppåt. Detta är för att med tiden kan brädan få en viss kovex form, vilket gör att vattenavrinningen blir bättre. Dessutom är den impregnerade sidan då nedåtvänd vilket gör att du har ett bra fuktskydd.

Se Figur 1-4 för rekommendationer i hur du skruvar eller spikar i dina trallbrädor.

I Figur 1 ser du hur du ska sätta skruv eller spik. En trallbräda över 70 mm ska ha så kallad dubbel infästning där det ska vara 30 mm från kanten till infästningen. Är brädan istället 45-70 mm räcker det med en centrisk infästning. Trallbrädan närmast väggen eller grundkonstruktionen ska ha en så kallad rörelsefog om 6 mm.

Figur 1. Erforderligt kantavstånd för trallskruv eller kamspik. Lämna alltid en rörelsefog för trallen mot grund- eller väggkonstruktion.

Se till att skruv och spik sätts i rätt

En trallskruv eller kamspik ska sättas in vinkelrätt på ovansidan av trallen, detta för att huvudet ska vara i jämn nivå med brädan, se Figur 2. Sticker huvudet upp lite, driv in spiken eller skruven manuellt i efterhand, det är bättre än att du drar dem för långt. Var uppmärksam på att du kan behöva dra eller slå i någon skruv eller spik i efterhand.

lägga trall
Figur 2. Skruvhuvuden och spikskallar ska vara i nivå med trallens översida, inte djupare.

Om du kan, undvik skarvar i största möjliga mån. Se Figur 4 hur du gör en bra skarv när du ska lägga trall. Vid en skarv ska du använda spikreglar på båda sidorna om golvbjälken för att infästningen ska bli optimal. Se även till att trallbrädans ändsidor behandlas med en grundojla, detta kommer motverka sprickor och fukt. För utseendeskäl är det bra om dina skarvar är jämt fördelade över trallen och har en förskjutning med minst 1200 mm till intilliggande bräda. Planera så att slutskarvbrädan är minst 2 meter lång.Som tidigare skrevs ska den underliggande konstruktionen vara fuktskyddad med grundisoleringspapp, se figur 4 hur du ska vika pappen över kanterna. För att undvika sprickor och fula skarvar rekommenderas det att du förborrar hål i såväl trallbräda som bjälkarna. Diametern på träborren bör vara 3-3,5 mm för trallskruv och 2,5 mm för kamspik.

För att ge trallen ett mer estetiskt utseende kan det vara snyggt att dölja ändytorna på kortsidan med fris: en tvärgående trallbräda. För att kunna göra detta behöver du ha extra stöd i den underliggande konstruktionen, en spikregel innanför golvbjälken räcker.

lägga trall
Figur 3. Färdig trallbeläggning bör i samband med läggningen ha fogsprång högst 3 mm och avstånd kant-till-kant enligt Tabell 3.

 

lägga trall
Figur 4. Skarvar på mindre altaner eller trädäck bör undvikas. På större altaner och trädäck är enstaka skarvar ibland oundvikliga. Dessa ska utföras som stumskarv.

Behandla din trätrall rätt

Nu när du har lagt din trall behöver du ytbehandla det omgående, om det är möjligt. Du kan då välja en träolja, antingen med eller utan pigment.

OBS! När du ska ytbehandla får dina trallbrädor inte ha en fuktkvot som överstiger 16 %! Detta gäller alla typer av brädor.

Väljer du en pigmenterad olja istället för en opigmenterad, motverkas den naturliga kulörförändringen. Det innebär att färgen på trallbrädorna inte förändras lika mycket som om du väljer en träolja utan pigment. Oavsett vilken typ av olja du väljer behöver du underhålla din trall och olja in den regelbundet: varje eller vartannat år.

Ett alternativ till olja är att använda ett kiselbaserat ytbehandlingsmedel. Den här behandlingen ger trallen en mer silvergrå färg och håller längre innan du behöver upprepa processen. Det finns även studier att denna behandling är bra mot fukt och missfärgning.

När trallen är på plats är det bra om du gör en översikt varje år och kanske drar åt en skruv eller slår i ett spik som sticker upp. I vissa fall kan du behöva byta ut en trasig skruv, eller kanske komplettera med en extra infästning. Behöver du byta en bräda är det bra om du gör det så snart som möjligt.

Kom ihåg att en trall som håll ren från smuts och missfärgningar håller längre.

Hoppas du fått tips i hur du ska tänka när du ska lägga trall. Lycka till!