Renovering med totalentreprenad – vem bär ansvar?

Hans Walter och hans familj köpte sina badrumsprodukter på Bauhaus och bestämde sig då för att via deras tjänst Badrumsvärlden anlita dem som totalentreprenör vid sin badrumsrenovering. Alla avtal kontrakterades därför med byggvaruhuset, inte med dess hantverkarföretag.  Men snart stod det klart att Bauhaus anlitat underentreprenörer som i sin tur anlitat andra underentreprenörer utan att veta att de kunde sitt jobb.

Vad ska man göra när det är oklart hos vem ansvaret för renoveringen vilar? När jobbet var avslutat hade familjen ett badrum med stora brister, en polisanmälan för urkundsförfalskning och en anmälan till Allmänna Reklamationsnämnden och hoppas på att detta ska ge resultat så att de får vad som utlovats – ett godkänt badrum.

Programmet Plånboken i P1 har vid ett par tillfällen tagit upp fallet och vi på Villaliv kommer kommer även vi att följa hur det går för familjen Walter.

Läs också:  Totalentreprenad – vad gäller?

Byggföretaget som skulle sköta renoveringen, ASH Bygg, kom dit som avtalat och påbörjade arbetet. De anlitade i sin tur LCH Bygg och Städ AB som det företag som skulle sköta elinstallationen.

– ASH Bygg påstår att en Viktor ska vara ansvarig, men han har svarat Elsäkerhetsverket att han endast gjorde några småsaker i vår installation och alltså inte är ansvarig. En man som hette Delshot var här och skötte hela elinstallationen. Han talade knackig engelska och hade ingen behörighet. Ingen behörig elektriker har heller, i efterhand, tagit på sig ansvaret för Delshots installation. Sedan gick företaget i konkurs och ingen har kunnat nås, säger Hans Walter som berättar att inte ens Elsäkerhetsverkets utredning kunnat få fram någon ansvarig för installationen.

– Det leder ju till att vi inte vet om den är godkänd. Dessutom har Bauhaus avsagt sig ansvaret för elen, trots att de är totalentreprenör.

Hans Walter räknar upp några av de större bristerna:

  • ASH Bygg, ansvarigt byggföretag, har anlitat underentreprenör för elinstallationen. Ingen behörig elektriker har, trots två olika kontakter från Elsäkerhetsverket, kunnat knytas till Hans anläggning, och de behöriga som namngivits säger att de inte utfört arbetet. Trots detta har familjen fått intyg från Bauhaus att installationen är riktig. I efterhand har de däremot avsagt sig ansvaret helt för elinstallationen, och intyget saknar underskrift.
  • Elintyget saknar underskrift, och det har ej genomförts någon elkontroll efter slutfört arbete. Bauhaus uppger följande till Elsäkerhetsverket under ett informationsmöte: “Bauhaus begär in behörighetsintyg för elinstallatör i de fall där man själva upphandlar elinstallatörstjänsten, men inte när tjänsten är upphandlad i andra ledet via byggare. I dagsläget gör Bauhaus ingen elbesiktning innan överlämnande till kund. Byggarens egenkontroll innehåller i och för sig några få punkter om el men man förlitar sig i huvudsak på att elinstallatören gjort ett riktigt jobb.”
  • Ritning över golvvärmen tillkommer i efterhand av en elektriker som säger att han ej haft något med själva installationen att göra.
  • Ingen kan knytas till asbestsanering, som heller inte anmälts till Arbetsmiljöverket. Enligt en inspelad ljudfil som vi får ta del av säger ASH Bygg, med Bauhaus på plats, först att de själva utfört saneringen, för att senare vid besiktningen påstå att det är Hans Walter själv som skött den.
  • Det finns en rad signaturer på utfört arbete, men inga namn på personerna som undertecknat. Det finns exempelvis ett våtrumsintyg (BKR) med underskrift, men inga namn på personerna ifråga som genomfört arbetet. Således saknas spårbarheten som krävs. Signaturerna byts dessutom ut i samband med att byggföretagets ansvar för elinstallationen kopplas bort och nya dokument upprättas.
  • Totalt har cirka 30 felaktigheter fått åtgärdas efter renoveringen. Ett 30-tal kakelplattor har exempelvis bytts ut på en vägg. Men det finns fortfarande skador och fel som ej reparerats, exempelvis en display som monterats på 100 centimeters höjd istället för utlovade 150 centimeter, och en golvbrunn anpassad för dusch istället för det beställda badkaret.
  • Besiktningsmannen ska ha mottagit en checklista med fel som enligt Bauhaus skrivits av Hans Walters fru. Den checklista som nämns har Hans ej fått ta del av, och den stämmer inte med den de själva skrev utifrån vad som sedan besiktigades. De misstänker att deras mejl och checklista skrivits om. Familjen har polisanmält detta som urkundsförfalskning.
  • Två besiktningar har utförts å Hans Walters räkning. Eftersom Hans och hans familj inte litade på den första då viktiga delar inte protokollfördes och handlingar undanhölls valde de att själva kontakta en besiktningsman som gick igenom badrummet. Bauhaus vidhåller till familjen att de endast tänker ta hänsyn till den första besiktningen – där delar som de ville ta upp aldrig togs upp eller ej protokollfördes.

Hans Walters reklamation på asbestsanering, våtrumsintyg och elinstallation hörsammas inte.

Han berättar att de försökt reklamera alla felaktigheter men att det enda de får gehör för är utförandefel och hantverkarfel. Mer komplicerade delar så som elinstallationen och den underliga asbestsaneringen ignoreras av varuhuset – som nu även fört över ärendet på vd Kenneth Litland som i sin tur skaffat advokat. Det svar Hans och hans familj fått är att de inte har rätt att reklamera ovanstående fel.

– Allt känns oproffsigt och det gör att jag inte litar på installationen eller bygget alls. Bauhaus kan inte namnge behöriga personer, och de som namngivits från elfirman säger både till oss och Elsäkerhetsverket att det inte är de som gjort jobben. Hantverkarna hade inte ens egna stegar, de använde våra trädgårdsmöbler och staplade dessa på varandra för att nå upp, säger Hans Walter.

– Vi valde Bauhaus för att slippa det som framkommer. Vi tog in två offerter, Bauhaus var dyrast – men vi valde dem på grund av deras storlek och status, inte trodde vi det skulle bli så här, säger Hans Walter.

Lyssna på programmet Plånboken i P1 här:

Källa: Sverigesradio.se och byggahus.se