Totalentreprenad – vad gäller?

Totalentreprenad – vad gäller?

Du ska bygga nytt hus eller göra en stor renovering och vill ha någon som sköter arbetet, inköp och fungerar som arbetsledare. Då kan du anlita ett företag allt sköta allt, en så kallad TOTALENTREPRENAD. Nedan listar vi vad som gäller vid ett sådant avtal och vad du som konsument ska tänka på.

Totalentreprenad innebär att du skriver kontrakt med ett enda företag. Företaget – totalentreprenören – ansvarar för projektering, material samt eget arbete och arbeten som eventuellt lejs ut till underentreprenörer. Det viktiga för dig är att ha koll på hur många parter som är inblandade i bygget och vad varje avtal innebär.

Totalentreprenad – ett kontrakt

Totalentreprenad kan se ut på två sätt:
1. Kontraktet tecknas med en husfabrikant som ansvarar för ritningar och konstruktion, allt material och åtar sig allt arbete.
2. Kontraktet tecknas med en byggmästare som köper husmaterialet från en husfabrikant.
I båda fall har du som byggherre alltid ansvar för att samhällets krav och regler följs.
Tänk även på att kostnader för eventuell fastighetsbildning, utsättning av huset på tomten, radonmätning och liknande (“exploateringskostnader”), liksom pantbrevskostnad och räntekostnad (“byggherrekostnader”) tillkommer utöver det du ska betala för huset och byggarbetena.
Rent praktiskt kan totalentreprenören ta hand om vissa av dessa arbeten och tillståndsansökningar. Då måste du avtala särskilt om detta.

Byggsamråd och kvalitetsansvarig

Oavsett vad du avtalar med entreprenören är det viktigt att du själv deltar vid byggsamråd och får tydligt klart för dig vilka krav byggnadsnämnden i din kommun ställer på det hus du ska bygga.
Som byggherre ska du också utse en kvalitetsansvarig, vars uppgift är att hålla ett vakande öga över kontrollerna av husets tekniska egenskaper. Den kvalitetsansvarige ska vara fristående från alla andra i byggprocessen och tillräckligt kunnig för att kunna hjälpa dig att fullgöra dina skyldigheter enligt plan- och bygglagen. Den du anlitar ska ha så kallad riksbehörighet eller vara godkänd av byggnadsnämnden för ditt bygge.
En lista på riksbehöriga kvalitetsansvariga finns på Boverkets webbplats, se Register över riksbehöriga kvalitetsansvariga.

Läs också: Vem bär ansvaret om det blir fel?

Totalentreprenad – fördelar och nackdelar

Fördelen med totalentreprenad är att du bara har ett kontrakt och en motpart. Det är enklare och kräver mindre arbetsinsats av dig.
Samtidigt är du beroende av ett enda företag. Går entreprenören i konkurs kan du förlora allt – om du inte har rätt försäkringar. Det gäller alltså att veta vem du skriver avtal med. Du kan till exempel fråga hos kronofogdemyndigheten om företaget har några skulder. Hos Bolagsverket (som är en del av det som tidigare hette Patent- och registreringsverket) kan du få ytterligare information om företaget.

“Lösvirkeshus”

När du bygger ett lösvirkeshus är normalt ingen husfabrikant inblandad. Åtminstone inte i högre grad än som leverantör av takstolar eller liknande.
I övrigt gäller samma som ovan.
Det viktiga är att klarlägga vem som har ansvar för vad. Det kan bli både besvärligt och dyrt att reda ut ansvarsfrågor i efterhand. Se därför till att få tydliga, skriftliga kontrakt.
Kontrakten bör vara så utförliga att gränserna mellan olika entreprenörers ansvarsområden – och dina egna – framgår så långt som möjligt.

Källa: byggnytt.nu

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev!

[ai_buddy_chat]
- Annons -
[ai_buddy_chat]

FÖLJ OSS PÅ SOCIALA MEDIER

15,650FöljareGilla
18,944FöljareFölj

Måste läsas

- Annons -