- Annons -

Riksdagen har beslutat om nya regler för rot- och rutavdraget från och med den 1 januari 2016.Rut och Rot

Förändringarna är följande:

Rotavdraget sänks till max 30 procent av arbetskostnaden. Rutavdrag medges fortfarande med 50 % av arbetskostnaden.
Det maximala avdraget för rutarbete halveras till 25 000 kr för personer som inte har fyllt 65 år. För att ha möjlighet att utnyttja 50 000 kr ska du ha fyllt 65 år vid årets ingång.
Rutavdrag för städning begränsas och innefattar nu endast enklare städning eller annat rengöringsarbete och flyttstäd.
Rutavdrag för matlagning tas bort.
Avdrag på arbetskostnad för rotarbeten sänks.
Max 30 procent avdrag av arbetskostnaden i rotavdrag. Den sammanlagda skattereduktionen för rot- och rutarbete får inte överstiga 50 000 kr oavsett köparens ålder.

Sänkt tak för rutavdrag
Köpare som inte har fyllt 65 år vid beskattningsårets ingång, det vill säga före ingången av det år de betalar för tjänsterna, kan dra av max 25 000 kronor i rutavdrag per år. Den som däremot har fyllt 65 år kan dra av upp till 50 000 kronor i rutarbete per år. Rutavdrag medges fortfarande med 50 % av arbetskostnaden. Observera att rot- och rutavdraget tillsammans är på max 50 000 kronor per år och person oavsett ålder.

Enklare städ- eller rengöring
Du kan enligt de nya reglerna endast göra rutavdrag för enklare städ- eller rengöringsarbete samt för flyttstäd. Med enklare städtjänster menas städning och rengöring av vardaglig karaktär som varken kräver specialistutbildning eller mer avancerad utrustning. Grovstädning med golvboningsmaskin och rengöring av inomhus- eller utomhuspool räknas inte som enklare städarbete och ger därmed inte längre rätt till rutavdrag.

Matlagningsavdrag tas bort helt
Matlagning som betalas efter den 1 januari 2016 ger inte rätt till rutavdrag. Detta gäller även catering. Undantag: En barnvakt kan däremot laga mat till barnen i samband med barnpassning om det kan anses utgöra en normalt förekommande arbetsuppgift för en barnvakt och som normalt utförs av hushållet själva. Enklare matlagning i liten omfattning som sker i samband med personlig omsorg och som är kopplad till omsorgen kan också ge rutavdrag efter 1 januari 2016.

Källa: Skatteverket.se

GÅ MED I VILLALIVETS NYHETSBREV OCH FÅ

GUIDER & ERBJUDANDE

- Annons -