- Annons -

Trä vs Plast

Vilket material väljer du när du ska köpa nya fönster? Naturmaterial med lång livslängd eller underhållsfri plast med kortare livslängd till ett lägre pris? Ur ett hållbarhetsperspektiv är valet förstås glasklart.

Träfönster

fönstermaterial
Trä har en viss isolerande förmåga så även solida träfönster ger viss isolering.

Allra viktigast när du väljer fönster är att det i alla avseenden matchar huset. I trähuslandet Sverige är träfönster alltid ett bra val. Ett äldre trähus bör absolut ha träfönster och om huset har bara lite kulturhistoriskt värde är träfönster det enda rätta.
Livslängden på träfönster brukar generellt beräknas till cirka 40 år, men träfönster av god kvalitet och med korrekt underhåll håller betydligt längre.
Det finns träfönster i bruk som är hundra år gamla och mer. Den springande punkten är kvaliteten på virket och det påverkar förstås priset.
Att renovera sina gamla träfönster är ofta en god affär. Även den riktigt gamla typen av fönster med lösa innanfönster kan ”moderniseras” och få väldigt bra isolervärden.

Fördel trä

✚ Bra priser – det finns träfönster i alla priskategorier.
✚ Stort utbud på modeller.
✚ Kan målas i vilken färg som helst.
✚ Tradition – Sverige är ett trähusland och fönster har tillverkats av trä i flera hundra år.
✚ Träfönster kan underhållas och renoveras i princip hur länge som helst.
✚ Med rätt underhåll kan ett träfönster hålla hundra år eller mer.
✚ Goda isolervärden.
✚ Träfönster ger en mer genuin känsla.
✚ Trä kan återvinnas, oftast som bränsle.
✚ Klimatsmart – trävirket i fönstret innehåller kol och är en koloxidsänkare för atmosfären så länge fönstret sitter i byggnaden.

Nackdel trä

– Kräver regelbundet underhåll – vart 7-10:e år behöver träfönstret ses över på utsidan.
– I utsatta lägen kan det krävas tätare underhåll.
– Kvaliteten varierar stort beroende på virkeskvalitet vilket kräver att köparen ställer krav på leverantören.

Plastfönster

fönstermaterial
Plasten i sig har ingen isolerförmåga. Plastfönstrets karmar och bågar är därför uppbyggda med hålrum som ger både stadga och god isolering.

Ett modernare hus kan ha plastfönster. Det är ibland svårt att skilja ett plastfönster från ett träfönster på utseendet. Plastfönster konkurrerar framför allt med priset och att de kräver lite underhåll. Å andra sidan är de svåra och ibland omöjliga att renovera och laga.
Plastfönster är en relativt ny företeelse i Sverige, men i Tyskland har de faktiskt funnits sedan 1930-talet. Fönstren håller länge, men är de skadade går de ofta inte att laga utan måste bytas ut helt. Det stämmer illa med dagens trend att hellre vårda och bevara redan tillverkade produkter än att köpa nya.
Plastfönster tillverkas av PVC, ett om-tvistat material som Naturskyddsföreningen avråder ifrån. Råvaran till PVC-plasten är koksalt och fossil olja eller gas. Det innebär ett minus ur såväl klimat- som miljöperspektiv.

Fördel plast

✚ Lågt pris.
✚ Stort utbud på modeller.
✚ Finns i många olika färger.
✚ Inget eller mycket lite underhåll.
✚ Goda isolervärden.
✚ Materialet kan återvinnas under förutsättning att det källsorteras rätt.

Nackdel plast

– Svåra och ibland omöjliga att reparera.
– Svåra eller omöjliga att måla om när du vill byta färg.
– Energikrävande vid tillverkning.
– Tveksam ur miljöhänseende. Plasten bidrar till ökning av koloxiden i atmosfären om plasten förbränns.

TEXT roger nyström [email protected]
FOTO ISTOCKPHOTO

- Annons -