Elräkningen – Vad betalar du för?

Elräkningen – Vad betalar du för?

Vi är nog många som konstaterat att elräkningen är ovanligt hög nuförtiden, men vad är det egentligen vi betalar för och vad innebär alla de där avgifterna. Kostnaden för din el är uppdelad i två delar – avgiften du betalar för att vara ansluten till nätet (nätavgift) och kostnaden för elen du förbrukar (elhandelskostnaden).

Har du samma leverantör för elnät och elhandel får du en samlad faktura, i annat fall kommer det två separata fakturor för elnät och elhandel. Elnätsleverantör är inte möjligt att välja då dessa har lokala monopol, elhandelsföretag väljer du däremot fritt.

Elnätsfakturan

Abonnemang – kostnaden du betalar för att vara ansluten till elnätet. Priset baseras på säkringsstorlek och var i Sverige du har din anläggning.

Överföringsavgift – avgiften för transport av el från energikällan till ditt elnät. Priset beräknas per förbrukad kilowattimme och har ingenting att göra med elpriset.

Energiskatt – all elanvändning i Sverige är skattepliktig. Energiskatten betalas per förbrukad kilowattimme, generellt 36 öre/kWh. I kommuner med reducerad energiskatt görs ett avdrag på 9,6 öre/kWh.

Moms – 25 procent som beräknas på totalsumman av abonnemang, överföringsavgift och energiskatt.

Elhandelsfakturan

Årsavgift – en fast kostnad för ditt elhandelsavtal, kan också delas upp beroende på ditt fakturaintervall.

El – din förbrukade el för perioden.

Spotpåslag – det prispåslag du betalar per kilowattimme, utöver elpriset enligt ditt avtal. Prispåslaget finns för att täcka din elleverantörs kostnader.

Elcertifikatkostnad – lagen om elcertifikat infördes 2003 för att stimulera utbyggnad av elproduktion från förnybara energikällor. Alla elleverantörer är skyldiga att köpa elcertifikat av staten men bestämmer själva vilken elcertifikatsavgift som tas ut av kunden.

Läs också: Luktärt Odling & Skötsel: Guide till doftande blommor

Om du har ett elavtal med fast elpris ska kostnaden för elcertifikat ingå i priset som erbjudits vid tecknandet av avtalet. Om du har ett elavtal med rörligt elpris kommer priset för elcertifikat att variera.

En del företag har också ett påslag för hanteringen av elcertifikaten, det ska i så fall regleras i elavtalets villkor.

Moms – 25 procent som beräknas på totalsumman av årsavgift, el, spotpåslag och elcertifikatskostnad.

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev!

- Annons -

FÖLJ OSS PÅ SOCIALA MEDIER

15,650FöljareGilla
18,944FöljareFölj

Måste läsas

- Annons -