Energiguide – Vad är bästa uppvärmningslösningen för din villa?

Energiguide som hjälper dig att hitta bäst uppvärmning för din villa

Uppvärmning är ofta en stor kostnadspost för villaägare och något som alla, oavsett befintligt system, kan ha nytta av att se över. Genom att byta uppvärmningssätt kan du spara både pengar och göra en insats för miljön. Men vilket alternativ som är bäst är högst personligt. Villalivet guidar dig genom alternativen.

Det man bör göra allra först är att se över den befintliga värme- och varmvattenförbrukningen. Fundera på om det finns åtgärder att vidta för att minska behovet.

Installerar du en värmeanläggning som täcker dagens behov riskerar du att ha en överdimensionerad och onödigt dyr anläggning den dagen du väljer att göra andra energisparande åtgärder på huset.

Finns möjligheter till det kan det i förlängningen betyda att man kan investera i ett värmesystem som är mindre, effektivare och billigare, säger Helena Ahlkvist Johansson på Energimyndigheten.

Utvärdera uppvärmningsalternativen

Nummer två är att ta god tid på sig och utvärdera alternativen. De val du gör idag får stor betydelse långt framöver. Som villaägare är detta antagligen något du gör bara en gång i livet och det gäller därför att skaffa sig så mycket information som möjligt.

– Börja med att kontakta energi- och klimatrådgivaren i din kommun. Det är en jättebra service som är både opartisk och kostnadsfri. När du sedan bestämt dig och tagit in offerter kan du få hjälp att jämföra och säkerställa att det du behöver finns med.

Där det finns möjlighet kan man också ta hjälp av den energimärkning som finns på en del alternativ, till exempel luftvärmepumpar, berättar Helena Ahlkvist Johansson.

Det finns många faktorer som påverkar vad som är bästa uppvärmningslösningen. Sådant som planlösning, om du har radiatorer med vatten eller direktverkande el, om det finns skorsten eller om det på ett enkelt sätt går att sätta in en rökkanal.

Om det finns kaminer som kan anslutas till en enklare typ av skorsten eller om det är möjligt att installera det, om det går att borra för bergvärme eller om det finns tillgång till fjärrvärme och så vidare.

Allt sådant påverkar vilka valmöjligheter du har. Värt att tänka på är också om investeringen kommer att höja värdet på huset. På mindre orter där marknadsvärdet på hus är relativ lågt kan en stor investering vara svår att få tillbaka vid en eventuell försäljning.

Uppvärmning av villan kräver flexibilitet

Välj ett system som är effektivt och miljöanpassat men tänk också framåt och välj ett flexibelt system som inte låser dig vid en och samma lösning. Det ger större valfrihet och därmed möjlighet att reglera dina kostnader.

Kanske vill du på sikt koppla på solvärme till ditt befintliga system. Se till att du inte väljer en installation som stänger några dörrar för sådana alternativ.

Anlita proffs för att få bästa energilösningen

Oberoende av vilket system du väljer är det viktig att du får en bra installation av hela systemet och att det är optimalt anpassad för huset.

– Du kan köpa jätteeffektiva pannor och pumpar men om inte installationen blir bra
så blir det inte så effektivt. Ta hjälp av en  kvalificerad och certifierad installatör. De ska också kunna ge dig en individuell kalkyl för hur mycket just din familj kan spara på att byta system.

Då kan du sedan följa upp att systemet uppfyller vad som utlovats. Kontrollera också att du kan få service och underhåll. Det kommer att behövas, för du ska ha systemet under en lång tid framöver, säger Helena Ahlkvist Johansson.

MÖJLIGHETER TILL UPPVÄRMNING AV VILLAN – SAKER ATT GRUNDA DITT VAL PÅ!

1. HUSTYP

Är ditt hus nytt och välisolerat eller gammalt med sämre isolering?

2. KLIMAT OCH YTTRE FÖRUTSÄTTNINGAR

Vilka temperaturer och geografiska förhållanden råder där du bor? Finns det till exempel möjlighet att borra för bergvärme eller ansluta till fjärrvärme?

3. ÅTGÄRD

Är du beredd att byta ut hela värmesystemet eller vill du komplettera det befintliga?

4. ARBETSINSATS

Hur mycket tid är du beredd att lägga på skötsel av systemet?

5. MILJÖ OCH/ELLER EKONOMI

Var är viktigt för dig?

6. KOMFORT
Finns det något system som du vill undvika av komfortskäl?

Exempelvis en fläkt som låter.

7. INSTALLATIONSKOSTNAD
Hur stor installationskostnad har du budget för?
Hur stort utrymme finns med tanke på husets värde?

8. DRIFTKOSTNAD
Hur stor roll spelar den?

9. LIVSLÄNGD

 

Text: Jenny Knudsen Sengoltz

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev!

- Annons -

FÖLJ OSS PÅ SOCIALA MEDIER

15,650FöljareGilla
18,944FöljareFölj

Måste läsas

- Annons -