Installera braskamin hemma

Funderar du på att införskaffa en extra värmekälla hemma? Installera en braskamin för att värma hemmet effektivt och på ett mysigt sätt. En sådan eldstad är enkel att installera själv och kan sänka dina kostnader för hemmets övriga uppvärmning, men det krävs en del förberedelser.

Braskamin och öppen spis står mångas önskelista, och tro det eller ej men att installera kaminer är faktiskt enklare än du kanske tror. Har du redan en fungerande murstock och täta rökkanaler tar en installation bara några timmar.

Glöm inte att bland annat ansöka om bygglov och tänk också på att nya regler, materialbestämmelser, rekommendationer och säkerhetsföreskrifter kommer hela tiden. Kontrollera aktuella regler med din kommun innan du påbörjar installationen. Här tipsar vi om vad du ska göra.

Bygglov för braskamin

För att få bygga en helt ny eller byta ut en braskamin krävs bygglov och sådana ansöker du om hos Stadsbyggnadskontoret i din kommun. Sedan måste du både få din ansökan godkänd och få ett startbesked om att det är okej att påbörja bygget.

I detta besked kommer du få information om vad som ska göras och även information om vilka handlingar som du behöver lämna in till kontoret för att få ditt slutbesked i frågan. Det betyder att du inte får börja elda innan du har fått ett slutbesked från kommunen.

Du måste även kontakta sotare

För att få installera en braskamin behöver du kontakta din lokala sotare för inspektion av skorsten och braskamin. Det är för att kolla så att rökgången är hel och undersöka behovet av exempelvis en skorstenstätning.

Likaså kontrollerar sotaren vilken rökkanal som du kan välja för att ansluta kaminen till, om du inte redan haft en braskamin sedan innan vill säga. Kort sagt kan sägas att sotaren kommer för att besiktiga skorsten och rökkanaler för att sedan lämna besked om huruvida det är lämpligt att installera kaminen eller om åtgärder behöver göras.

Något som sotaren också gör är att se vilken dimension braskaminens anslutningsrör måste ha, något som du måste ha koll på när du köper kamin.

Har sotaren kommit fram till att du behöver genomföra åtgärder i din rökkanal såsom att täta eller rentav installera rör ska du inte göra detta själv. Kontakta en fackman som arbetar med skorstensarbeten. Se till att ta in flera olika offerter och räkna på priset för att se vad den totala kostnaden av installationen av braskaminen kan komma att bli.

Här bör du placera kaminen

Om anledningen till att du vill installera en braskamin är att du vill få en extra värmekälla i hemmet är det bra att placera den på bottenvåningen av byggnaden, det vill säga om du har fler än en våning. Värme stiger och på så vis säkerställer du att kaminen sprider värme i huset.

Installation av braskaminen

braskamin

Oavsett vilken sorts kamin du väljer att installera hemma, kan du räkna med att det oftast medföljer både instruktioner och tillbehör som behövs för installationen. Likaså brukar det följa med ett eldstadsplan i plåt som har en obrännbar isolering på undersidan, detta är ett viktigt brandskydd.

Därför är det viktigt att fråga återförsäljaren om en sådan ingår i köpet av kaminen, annars måste du köpa till det. Om ett sådant skydd medföljer kaminen, bör du kontrollera att det är anpassat efter kaminens storlek. Kapa inte skyddet, då kan det bli obrukbart.

Att tänka på inför installation

  • Välj placering noga när du ska installera kamin och tänk alltid på brandsäkerheten i första ledet.
  • Kontrollera vilka avstånd som gäller mellan kamin och vägg för kaminen du valt, och tänk på att detta avstånd varierar beroende både på typ av kamin och material i väggen. Är väggen i brännbart material ska avståndet vara minst 500 mm. Det kan vara en god idé att montera upp en skyddsplåt som inte är brännbar på väggen bakom kaminen som säkerhetsåtgärd.
  • Installera aldrig en kamin mot en gipsvägg, gips som utsätts för värme ofta och under längre perioder försvagas vilket innebär att du på sikt kommer att förstöra hela väggen.
  • Kontrollera om allt nödvändigt förarbete gjorts. Se till att sotare kontrollerat murstock och skorsten, att du har ett bygglov och startbesked, att du valt rätt braskamin med rätt rökrörsdimensioner till rökkanalen samt att du har golvskydd att ställa kaminen på.
  • När du installerar kaminen ska du följa de instruktioner och monteringsanvisningar som medföljer produkten du köpt.

Tips för att installera braskamin

  1. Gör ett hål i murstocken för att kunna montera fast kaminen här i sitt inmurningsstos. När det är gjort monterar du eldstadsplanet (ett brandsäkert golvskydd).
  2. Sätt kaminens anslutningsrör i inmurningsstosen och täta denna.
  3. Installera sedan braskaminen i anslutningsstosen så att den sitter fast ordentligt.
  4. Om ett skyddssvep tillhör braskaminen ska du montera fast det också.
  5. Klart – låt nu sotaren besiktiga installationen och ge klartecken innan du börjar elda i din kamin.

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev!

- Annons -

FÖLJ OSS PÅ SOCIALA MEDIER

15,650FöljareGilla
18,944FöljareFölj

Måste läsas

- Annons -