Värmesystem – Villaliv listar 10 uppvärmningssätt

Värmesystem i Energiguiden!

10 uppvärmningssätt. Innan du byter värmesystem ställ dig själv frågan: Vad passar just för mig och mitt hus? Prioriterar du bekvämlighet, pris, miljö eller effektivitet? Och glöm inte att din villas läge spelar stor roll!

Vi på Villaliv har gjort det enkelt för dig att få överblick över alla typer av uppvärmningssätt och listat för- och nackdelar, nyheter samt lite allmänna tips.

1

1. BERGVÄRMEPUMP

Bergvärme är den vanligaste formen av geoenergi i Sverige. En bergvärmepump tar lagrad solvärme från berget genom ett 100–200 meter djupt borrhål. Ju mer värme som behövs, desto djupare borrhål. Avståndet från markytan till fast berg påverkar också borrhålsdjupet.

NYTT!
Idag finns värmepumpar som varierar effekten automatiskt utifrån husets värmebehov. När det krävs mer värme och varmvatten ökas effekten och vice versa. Den nya tekniken med frekvensstyrda värmepumpar dimensioneras för att, i största möjliga mån, heltäckande klara den specifika villans årliga värmebehov, utan kompletterande eluppvärmning. Men det gäller att välja rätt storlek på den frekvensstyrda pumpen.
Den nya tekniken lämpar sig väl vid utbyte av äldre värmepumpar. Nibes värmepumpstyrning anpassar sig till exempel till det befintliga borrhålet. Frekvensstyrda pumpar anses leda till mindre slitage av systemets kompressor jämfört med on/off-tekniken. En bergvärmepump som är frekvensstyrd är cirka 10 000 kronor dyrare i inköp än en med on/off-teknik.

+ Hög årsvärmefaktor ger hög kostnadsbesparing
+ Möjlighet till frikyla (svalt inomhus på sommaren) vid installation av fläktkonvektorer.
+ Jämn komfortvärme oavsett utomhustemperatur
+ Låga underhållskostnader
Hög investeringskostnad
Kan innebära ett ökat elberoende

2. JORDVÄRMEPUMP

Jordvärme passar villor där det finns plats att plöja/gräva ner kollektor. Finns tillgång till en större markyta kan det vara billigare att plöja ner kollektor och använda jordvärme istället för bergvärme. Ett medelstort hus kan klara sig på en markyta på 400 m2, medan ett större hus kan behöva upp till 800 m2.

NYTT!
På samma sätt som när det gäller bergvärme finns värmepumpar som varierar effekten automatiskt utifrån olika behov.
+ Hög årsvärmefaktor, innebär hög kostnadsbesparing
+ Jämn komfortvärme oavsett utomhustemperatur
+ Låga underhållskostnader
Hög investeringskostnad (dock lägre än vid borrning)
Kan innebära ett ökat elberoende
Utrymmeskrävande

3. LUFT-VATTENVÄRMEPUMP

En luft-vattenvärmepump kan mer än halvera elanvändningen beroende på var i landet du bor och vilka temperaturer värmepumpen jobbar med. Lämpar sig bäst i södra och mellersta Sverige.

värmesystem
Daikin altherma monoblock kan komplettera ditt befintliga uppvärmningssystem.

NYTT!
Monoblock är ett nytt komplement för att få extra kapacitet när det behövs. Daikins Altherma Monoblock består bara av en utomhusdel, som enkelt kopplas till det befintliga uppvärmningssystemet som kan vara el, ved eller pelletspanna.

 

 

+ Hög årsvärmefaktor, innebär hög kostnadsbesparing
+ Jämn komfortvärme oavsett utomhustemperatur
+ Låga underhållskostnader
Fungerar sämre i norra Sverige
Ökat elberoende

4. FRÅNLUFTSVÄRMEPUMP

En frånluftsvärmepump tar till vara på värmen i frånluftskanalen som annars går förlorad. Ger värme, varmvatten och ökar förutsättningen för tillgodosedd ventilation.

NIBE-F750-frånluftsvärmepump

+ Återvinner värme i ventilationen
+ Enkelt system i nybyggnation
Inte lika effektivt som andra värmesystem om man har hög energiförbrukning
I äldre villor kan frånluftskanaler behöva dras
Ökat elberoende

 

 

5. LUFT-LUFTVÄRMEPUMP

Hur mycket energi som kan sparas med en luft-luftvärmepump beror på var i landet du bor, planlösningen och uppvärmningsbehovet. Vid optimala förutsättningar går det att spara upp till 50 procent av den årliga värmekostnaden jämfört med el.

2
Thermia aura, för nordiskt klimat.

NYTT!
Thermia erbjuder sedan den 1 oktober 2016 ett förlängt konsumentskydd vid köp av deras värmepumpar. Sex års trygghet ingår alltid, men nu finns även möjligheten att själv förlänga försäkringen med upp till 16 år för en luft/luft, eller en luft/vattenpump.

 

+ Låg investeringskostnad
+ Brukar vara anpassade för nordiska klimatet
+ På sommaren kan värmepumpen ge kyla
+ Bra alternativ om man inte har ett vattenburet värmesystem
Ju kallare, desto mindre effektiv
Värmespridningen minskar om man inte har öppen planlösning
Ökat elberoende

6. ELVÄRME

Villor kan värmas med el, antingen via en elpanna kopplad till ett vattenburet system eller med el-element, alltså direktverkande el. El-uppvärmning ger höga driftskostnader.

daikin_villaliv
Daikins nya system ech2o sparar på elen.

 

NYTT!
Nu går det att sänka kostnaderna för villans uppvärmning av vatten. Daikins nya system heter Ech2o och består av en värmepump som sätts utomhus och en varmvattenberedare som placeras inomhus. En kompressor tar energi från utomhusluften. Besparingen ligger i att villan inte kyls ner på grund av överventilering.

 
+ Om elpanna, högtemperatursystem (fungerar för flertalet villor)
+ Driftsäkert
Dyrt
Mindre bra miljöval
Om direktverkande el, dyrt att konvertera till vattenburna värmesystem

7. FJÄRRVÄRME

Fjärrvärme är den vanligaste uppvärmningsformen i Sverige. Mer än hälften av alla bostäder och lokaler värms med fjärrvärme, som mestadels produceras av förnybar energi.

Heleneholmsverket,_Malmö_2

+ Högtemperatursystem (fungerar för de flesta villor)
+ Klimatsmart
+ Resurseffektivt
+ Driftsäkert
+ Ekonomiskt
Tillgången kan vara begränsad
Låst till den aktör där du befinner dig

8. SOLVÄRME

I solfångare omvandlas solens strålar till värme, till skillnad från solceller – där solenergin omvandlas till el.
Det vanligaste är att solfångarna placeras på taket, på en ställning. Detta av estetiska skäl eller om taket skuggas av träd. Det behöver inte vara direkt solljus, så länge det är ljust ger solfångaren värme. Naturligtvis mer om det är blå himmel.
Värmebaronens solfångare är svensktillverkad och anpassad för Nordens förhållanden. Normalt behövs två till fyra solfångare för en villa med två vuxna och barn. Solvärme är ett effektivt och miljövänligt komplement till ditt ordinarie värmesystem.

solvarme_villalivSolarkey-märkning innebär att solfångarna är bidragsberättigade.
K2 Plus från Värmebaronen är svensktillverkade och anpassade för nordiskt klimat.

 

 

+ Relativt låg investeringskostnad (vid befintlig ackumulatortank)
+ Klimatsmart
+ Bra val vid uppvärmning av pool
Beroende av solljus
Låg produktion under vinterhalvåret

Du kan få bidrag för att installera solfångare!

9. PELLETSPANNA

En pelletspanna värmer både villan, och vattnet som går åt till dusch och kranar. Den är ett klimatsmart val för småskalig uppvärmning för den som väljer en effektiv utrustning, där utsläppen blir så låga som möjligt. De nya pelletspannorna sköter sig själva. Värmebaronens Pellmax ska bara behöva tittas till några gånger per år och varje skötseltillfälle ska bara ta ett par minuter.

+ Ett miljövänligt alternativ
+ Högtemperatursystem (fungerar för de flesta villor)
+ Ekonomiskt
+ Perfekt att kombinera med solvärme
Äldre hus är i behov av värme i skorstenen för att ventilationen ska fungera
Visst partikelutsläpp, pannan bör vara miljögodkänd och gärna P- och Svanenmärkt
En del arbete, kan underlättas om man har ett pelletsförråd samt automatisk avsotning av pannan
Tar stor plats

10. VEDPANNA

Det går att värma ett hus med hjälp av vedkamin men det är betydligt enklare med en vedpanna kopplad mot en ackumulatortank. Då behöver du bara elda en gång om dagen och sedan lagras värmen i ackumulatortanken. Pannan ska vara miljögodkänd och gärna P- och/eller Svanen-märkt.

NYTT!
Värmebaronens senaste vedpanna är testad och godkänd för de nya tuffare kraven som snart kommer att bli regel från EU.

+ Ett bra klimatval.
+ Billigt, speciellt om man har tillgång till egen skog
+ Passar mycket bra att kombinera med solvärme, då slipper man elda under halva året
+ Högtemperatursystem (fungerar för de flesta villor)
+ De nya miljögodkända vedpannorna ger låga skadliga utsläpp
Äldre vedpannor ger upphov till hälsoskadliga partikelutsläpp. Använd torr ved och elda mot ackumulatortank
Det är en del arbete med vedeldning, speciellt om man hugger och klyver själv
Tar upp plats

Sk1002_2002-sidoglas-miljo
En spiskassett ger skön extravärme vid behov!

 

 

Mer varma tips!

Här är lite mer nyheter och tips som kan påverka ditt val av uppvärmning…

Service på distans
En ny tjänst som servar din värmepump på håll. Genom tjänsten Easyserv skickas din värmepumps mätvärden automatiskt till Easyservs molntjänst. Tanken är att säkerställa energiförbrukningen och att förebygga skador. Lite som en digital servicebok för värmepumpen.

easyserv

Smart Price Adaption
NIBE:s nya funktion Smart Price Adaption är till för att minska kostnaden för uppvärmningen av huset.
Funktionen bygger på information om det kommande dygnets elpriser från elbörsen NordPool Spot i kombination med det förväntade värme- och vattenbehovet för villan. Utifrån dessa variabler styrs värmepumpen med automatik.
Det som krävs är att du kopplar upp värmepumpen mot nätet, och anmäler till din elleverantör att du vill ha ett rörligt timprisavtal. Funktionen är standard i de flesta av NIBE:s värme-pumpar.

 

Text: Kersti Hilding Hansen
Foto: iStockphoto & Leverantörer

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev!

[ai_buddy_chat]
- Annons -
[ai_buddy_chat]

FÖLJ OSS PÅ SOCIALA MEDIER

15,650FöljareGilla
18,944FöljareFölj

Måste läsas

- Annons -