- Annons -

Att ha elström i hemmet är en självklarhet för de allra flesta. Utan el står det mesta still i våra hem och vi blir handfallna. Men hur fungerar egentligen våra elsystem och vad är elsäkerhet? När kan det vara på sin plats att göra ett eltest? Läs mer om elen vi alla är så beroende av och lär dig hantera strömmen på ett säkert sätt i ditt hus.

När strömmen går en mörk höstkväll stannar hela hushållet. Inte bara släcks TV och lampor ned utan kylskåpet slutar fungera, tvättmaskinen stannar av och eldrivna element slutar alstra värme. Kort sagt är det viktigt med el i våra hem och vi blir lamslagna när det inte fungerar. Samtidigt är elkraften riktigt farlig om den hanteras på ett oförsiktigt eller felande sätt. Hur fungerar våra elsystem egentligen och vad är viktigt att veta kring elsäkerhet?

Så får vi elektricitet till våra hem

Elen kommer från olika kraftverk runt om i Sverige. Det kan vara allt från kärnkraft och vattenkraft till värmekraft, vindkraft, gas och andra energianläggningar. Elströmmen fördelas sedan på olika regionstationer vidare till fördelningsstationer, stamstationer, nätstationer och når sedan ditt hem via antingen jordkabel eller luftledning.

Elens spänning minskar på vägen mot ditt hus

Elen är kraftfull men spänningen minskar för varje steg närmare ditt hem den förs. Från kraftverken släpps den i hela 400 eller 200 kilovolts spänning, till ditt hus kommer den som lågspänning på 230/400 volt.

Testa elsystem för elsäkerhet

elsäkerhet

Ström är kraftfullt och kan orsaka både stor personskada och brand om elsystemet i ditt hus inte fungerar som det ska. Om du köpt en äldre villa är det viktigt att låta en fackman göra en undersökning kring husets elektriska system så det når standarden för elsäkerhet. En elektriker gör eltest som kartlägger kvaliteten och upptäcker fel eller brister i husets elsystem. Det som kontrolleras i eltestet är bland annat följande:

 • Gruppledningar
 • Uttag
 • Strömställare
 • Armaturer
 • Spis, kyl och frys
 • Serviceledning
 • Gruppcentral
 • Huvudbrytare
 • Isolering

Så fungerar ström i våra hus

I våra hem finns två olika slags elektriska uttag. De som är vanliga och de som är skyddsjordade. Jordade uttag skapar elsäkerhet och är vanliga i kök, badrum, garage, källare och i andra fuktiga utrymmen. Ett jordat uttag får endast ha skyddsjordade apparater och armaturer. Alla apparater som har ett metallhölje är skyddsjordade för att göra elanvändningen säkrare. Det är bland annat:

 • Strykjärn
 • Brödrost
 • Spis
 • Kylskåp
 • Frys
 • Hårfön

Om någon av följande apparater blir strömförande av ett fel, som att metalldelar kommer i kontakt med strömförande delar, så leds den farliga strömmen bort genom skyddsledaren. Strömstyrkan blir vidare så stor att en automatsäkring eller propp löser ut. Har du då inte apparaten kopplad till ett skyddsjordat uttag så fungerar inte skyddsmekanismen. I badrum ska uttag vara skyddsjordat och därtill skyddas av en jordfelsbrytare. Detta installeras av en auktoriserad elinstallatör för att bli säkert.

Detta får du göra själv i elväg

Även om elen i våra hus har låg spänning är den fortfarande livsfarlig och bör alltid hanteras av en professionell elektriker när det handlar om renovering eller större omkopplingar. Det du som lekman får göra själv gällande el är att byta:

 • Proppar
 • Glödlampor
 • Vanliga vägguttag
 • Laddströmbrytare
 • Lamphållare
 • Väggströmbrytare

Byta propp i proppskåpet

En propp ”går” när det sker en överbelastning som kan skada ledningarna med en kortslutning. Den elektriska strömstyrkan anges i ampere (a) och proppsäkringen markeras med olika färg i en så kallad signalpärla beroende på strömstyrka. Om en propp känns varm kan det vara tecken på överbelastning.

När en propp har gått kan du se det på att signalpärlan har lossnat från bottenkontakten, något du kan se genom skyddsglaset på proppskåpet. Ha alltid reservproppar hemma att byta ut den trasiga säkringen med. Öppna proppskåpet, ta ut den trasiga säkringen och skaka försiktigt ut den lossnade signalpärlan. Sätt sedan in en ny propp med rätt dimension och stäng proppskåpet.

Ta det försiktigt med elsystemet hemma och tänk alltid på elsäkerheten.

- Annons -