- Annons -

Det roligaste med staketbygget är att man oftast klarar det själv.
Att bestämma sig för hur staketet ska se ut är en spännande research. Se dig omkring i området. Dominerar någon staketmodell och skulle det vara fint att välja samma? Eller är det spännande att bryta det gängse mönstret, men ändå hålla stilen?

Ett staket som ramar in tomten underlättar för både barn och husdjur och skärmar av för buller, vindar och insyn. Det finns många sätt att få det personligt. Stående spjälor kan varieras med spjälornas bredd och genom att spetsa topparna. Stolparna kan synas eller döljas bakom spjälorna och du kan färgsätta staketet. En klassiker är faluröda spjälor med vita spetsar. Eller så väljer du någon av färgerna på huset för att få harmoni.
Staket med liggande spjälor kan utformas på många sätt. Ett vitt staket med synliga stolpar och två eller tre kraftiga brädor ger vision av hästgård. Många tunna, liggande ribbor ger en modern touch som kanske passar den moderna, lite stramare villan.

Plankets form

[emaillocker]Även plank kan utformas olika. Liggande eller stående brädor, en kombination av båda eller diagonala brädor. Låter du en del av planket vara öppet, kanske i kombination med spaljé får du ett livfullare plank. Ett helt tätt plank ger inte bättre vindskydd. Istället bildas virvelvindar bakom planket. Lämna därför hellre mellanrum som silar vinden genom planket. Klätterväxter på en spaljé kan var ett alternativ om kommunen inte tillåter plank. En spaljé är tillräckligt gles för att inte räknas som plank. Men skymmer det trafiken är det förstås inte lämpligt och godkänns inte.
bygga staket
Smidesstaket skapar en exklusiv känsla. Från Hammarby bruk.

Stadig förankring

Det bökigaste brukar vara att få staketstolparna stadigt förankrade i marken. Ett plank kräver bastantare markfäste än ett staket för att stå pall för vinden. Det klassiska är att gräva en grop, sätta ner stolpen och fylla igen med grus och jord. En kort tvärslå på stolpen under jord ger mer stadga. Nackdelen är att även tryckimpregnerade stolpar med tiden ruttnar i marknivå och måste bytas.
Gjutna betongplintar är ett annat sätt. Gräv hål, sätt ner och väg av och fyll igen. Plintarna ger fästen för stolpen och finns kvar när staketet så småningom behöver bytas.
Enklast är markspjut eller markskruv. Dessa är praktiska och snabba att slå eller skruva ner om marken inte är alltför stenig. Sätt de två yttersta först och spänn linor mellan som hjälp att få alla stolpar i linje.

Snedsågade reglar

När stolparna är på plats är det dags att knyta ihop dem med staketreglar att fästa spjälorna i. Helst ska ovansidan vara lite snedsågad så att vatten kan rinna av. På reglarna skruvas sedan stående staketspjälor. Såga till alla spjälor i förväg. Det underlättar att måla reglar och spjälor innan de monteras. Ett alternativ är att tillverka hela sektioner av reglar och spjälor och därefter montera dem mellan stolparna. Om marken lutar blir det snyggast om stående spjälor står lodrätt och följer sluttningen.

Bygglov eller inte?

Det krävs inga bygglov för att sätta ett vanligt staket runt villan. Plank som skyddar mot vindar och insyn kräver däremot bygglov. Lagen anvisar ingen bestämd höjd för ett vanligt staket. Ett staket på 1,1 m är i regel inga problem, men hör efter med kommunen vad som gäller. Ofta kräver kommunen också att staketet ska ha en viss genomsiktlighet, dvs att det inte är helt tätt. Med 50 % genomsiktlighet måste mellanrummen vara lika stora som spjälorna.

bygga staket

Dela plank med grannen

Ett dubbelsidigt plank är bra om du delar plank med grannen då det ser snyggt ut på båda sidor. Genomsläppet gör det även mindre vindkänsligt.

Staket i lutning

[/emaillocker]Gjut en betongsockel med stolpfästen i eller följ marklinjen nedtill. Håll alltid stolpar och stående spjälor lodräta.

Skapa ett eget uttryck

Du kan såga spjälornas överkant på flera olika sätt för att skapa en mer personlig stil på staketet.

Broschyr med byggbeskrivningar

Spaljen på omslagsbilden:
Horisont med horisontella spjälor kan du köpa färdigmålad. 180×160cm,
2 250 kr, stolpe 349 kr. Från Jabo.

TEXT Roger Nyström [email protected]
FOTO ISTOCKPHOTO, NÄMNDA LEVERANTÖRER, SVENSKT TRÄ

- Annons -