- Annons -

Ska du fälla träd? Då behöver du ta hänsyn till materiella förutsättningar som röta och träslag för att trädfällningen ska gå säkert till. Har du koll på brytmån och fallriktning? Om inte, läs mer här.

Av olika anledningar behöver vi då och då fälla ett träd. Är det första gången som du fäller träd bör du ta hjälp av någon som har gjort det förut. Det är inte en helt enkel sak att göra och det följer med en hel del risker. Kontakta en arborist om du inte känner dig förberedd nog inför att fälla ett träd. Det är bättre att ta det säkra framför det osäkra!

  • Det är i regel enklare att fälla ett friskt träd än ett gammalt, eftersom sjuka träd kan ha oberäkneliga fallriktningar.

fälla träd

Regler vid trädfällning

Strängt taget behövs det inget tillstånd för att fälla ett träd om den står på en tomt du själv äger. Det finns inte heller några krav på utbildning, även om du rekommenderas handla förnuftigt och inte göra något du inte tror att du har kapacitet till att klara av. Känner du dig osäker bör du kontakta en arborist. Att fälla träd är en riskabel utmaning och ska endast göras om man känner sig säker på vad man gör.

Fallriktning

När du ska fälla ett träd är det första steget att ta en yttre besiktning av trädet ifråga. Vad är det för träslag? Gran, tall och björk är sega träslag som går att styra lite mer än till exempel poppel, som kan ha oberäkneliga fallriktningar. Vidare bör du studera om trädet på något sätt är ruttet, ihåligt eller något annat som avgör om trädet kommer falla åt ett visst håll.  

Det är möjligt att fälla trädet i annat än den naturliga fallriktningen, men det kommer med andra krav på styrka och skicklighet för att styra trädet åt ett annat håll, även om du sågar in en bra brytmån. Försök alltid ha som utgångspunkt att fälla trädet i den naturliga riktningen, speciellt om trädet är sjukt.

Här är saker du ska ha i åtanke vad gäller fallriktningen:

  • Var noga med att kontrollera att trädet inte riskerar ramla in i en byggnad, elledning eller liknande – det är förenat med livsfara!
  • Se till så du har en bra reträttväg så du inte backar in i något hinder.
  • Barn och husdjur får inte röra sig i närheten.
  • Om trädet är ruttet är det bra att skapa en bredare brytmån för att trädet inte ska falla tidigare än du planerat.

fälla träd

Riktskär och fällskär

För att ditt träd ska falla i den riktning du önskar ska du se till att skära in en skåra i den riktning du önskar att trädet faller. Det kallas riktskåran, eller riktskäret och är ett trekantigt snitt som görs långt ner på stammen, tills du möter mitten av trädet. Underskäret får inte gå för djupt, eftersom brytmånens gångjärnsfunktion kan försämras av detta.

Fallskäret sågar du från motsatt sida och in mot riktskäret. Skapa en brytmån i mitten genom att lämna en del osågad. Du kan anpassa brytmånen efter hur tjock stammen är, om trädet är ruttet eller gammalt eller gjort i sprödare träslag som poppel. Fällskäret sågas parallellt med marken, alltså i rak riktning mot riktskäret.

Dags att fälla trädet

När du sågat ut riktskäret och fallskäret kan du tynga stammen med hjälp av ett brytjärn för att tvinga trädet i den fallriktning du vill ha. Knuffa trädet och backa snett från fallriktningen, och tänk på att trädet kan vrida sig i fallet och därmed falla i annan riktning än planerat.

Är det ett större träd du ska fälla är det bra att du tar hjälp av någon med erfarenhet. Antingen en granne som har arbetat i skog, eller en arborist att anlita. Gör aldrig jobbet själv om du är det minsta osäker. Lycka till!

- Annons -