- Annons -

[emaillocker]Bygg en enkel trädkoja i trädgården som barnen kan vara med och bygga. Med en hemmabyggd koja i trädet uppmuntrar du till utomhuslek och barnen får känn på naturen – och vill förhoppningsvis ha mer. Följ steg för steg-guiden i texten för att på bästa vis bygga trädkoja i din trädgård.[/emaillocker]

Det finns flera saker som är bra att tänka på och veta när du ska bygga en trädkoja till barnen. Bland det viktigaste är säkerheten. Här får du tips kring att bygga trädkoja och en steg för steg-guide som beskriver hur du kan gå tillväga.

trädkoja

Säkerhet, konstruktion och material för trädkoja

Till att börja med behöver du fundera över säkerhetsaspekten. Kojan måste vara stadigt konstruerad och vara placerad på en säker plats. När det kommer till konstruktion på din trädkoja så är den beroende av hur det ser ut i din trädgård och hur träden sitter. Ingen koja är den andra likt, helt enkelt. Gör en noggrann ritning själv eller ta hjälp av din bygghandel. När det kommer till material så tycker vi att det är bäst att bygga i trä, det är enklast och snyggast.

Bygga trädkoja – steg för steg-guide

Förutom själva byggandet så finns det endel steg som inte får missas, bland annat följande:

  • Se över om bygglov behövs. I vissa områden eller kommuner kan man behöva bygglov eller visst tillstånd för att bygga på höjden. Se till att allt detta är i sin ordning innan du sätter i gång.
  • Bestäm kojans storlek. Ju större träd, desto tjockare stam och mer robust trä behöver du. Om du bygger en trädkoja på 3 x 3 meter så behöver stammen vara minst 30 centimeter i diameter.
  • Välj ett lämpligt träd. Både formen, placeringen, dess stabilitet, hur robust trädet är och friskhet spelar in här. Bra trädsorter för att bygga trädkojor i är ofta bok, ek, lönn och tallar av större variant.
  • Säkerheten är viktigast. Att falla ner från trädkojan är det mest farliga med den. Denna risk ska du minimera. En högt placerad koja är farligare och passar inte mindre barn. Bygg ett högt räcke, minst 80 centimeter, med 10 centimeters avstånd mellan stolparna. Se även till att det finns mjukt material runt kojan, såsom madrass eller mjukt gräs. Ta bort stenar och annat som man kan falla på.
  • Bestäm var trädkojan ska placeras. Mät noga ut var den ska sitta, hur du behöver såga och annat.
  • Se över hur man ska komma upp till kojan. Innan du påbörjar kojbygget är det viktigt att fastställa hur man ska komma upp till trädkojan på ett säkert sätt. Antingen kan du ha en repstege, en platsbyggd fast stege och en platsbyggd fast trappa.
  • Undersök stöttning. Din koja kommer att behöva någon typ av stöttning. Fundera över vilken typ som kan passa dig. Det finns några olika typer av metoder för att stötta upp och stabilisera en trädkoja. Bland annat kan du skruva fast trädkojans plattform i trädets stam, du kan förankra trädkojans plattform hängande i grenar ovan, eller så kan du bygga någon typ av markstöttning intill trädet.

trädkoja

Andra tips för ditt bygge av trädkoja

Mycket beror såklart på vilken typ av konstruktion du har på din koja. Men andra värdefulla tips för dig i ditt byggande är att främst borra i grenar med Y form då de har ett starkare stöd, att bygga vattentätt tak på kojan och att konstruera ett snedtak för att få bort regnvatten. Lycka till!

- Annons -