- Annons -

Efter ett 10 år långt uppehåll har regeringen beslutat att återinföra bidraget för radonsanering. Tillsammans med Boverket har vi tagit fram information om radon, hur du genomför en sanering och vad som gäller för att få söka radonbidrag.

250 000 villor i Sverige har för höga halter av radon. Att vistas i ett hus med höga radonhalter under en längre tid kan vara skadligt för hälsan. Om du behöver radonsanera kan du söka bidrag för detta och få 50 procent av kostnaden eller max 25 000 kronor.

Vad är radon?

Radon kommer från det radioaktiva grundämnet radium och är en gas utan lukt och färg. När radiumet sönderfaller bildas radon som i sin tur bryts ner till metallatomer som kallas radondöttrar. Dessa atomer är radioaktiva och sätter sig i damm och andra partiklar som vi andas in.

Hur farligt är det att andas in?

Det mesta av radonet som tas upp i kroppen bryts ner och du andas ut det efter cirka en timme. Eftersom radondöttrar är radioaktiva utsätts kroppen för strålning, om än en väldigt liten dos, och då finns risken att utveckla lungcancer. Ju längre tid du vistas i huset desto större risk löper du att bli sjuk, speciellt om du är rökare.

Observera att en liten mängd radon i huset är helt normalt och är inte skadligt då kroppen hinner bryta ner det som andas in.

radon

Hur ska man mäta och undersöka halterna?

Inomhusluften mäts i Becquerel (Bq) per kubikmeter, och vatten i Bq/l. Riktvärdet på radonhalten inomhusluften är 200 Bq/m3.

I ett hus finns det tre olika källor för radon; marken under eller omkring huset, byggnadsmaterial och hushållsvattnet.

För att sänka radonhalten måste du veta var det kommer ifrån och du bör genomföra en radonmätning. Mätningen ska göras i två till tre månader, under eldningssäsong, det vill säga från oktober till april. På swedac.se kan du få tips om godkända laboratorier du kan kontakta för att beställa mätdosor.

Så fort du vet var radonet kommer från kan du lättare välja vilken typ av åtgärd du ska vidta.

De vanligaste åtgärderna för radonsanering

Du måste veta vart radonet kommer ifrån innan du börjar göra din sanering. Beroende på källan finns det olika åtgärder.

Så här kan du göra din radonsanering baserat på var radonkällan finns

  • I hushållsvattnet: Installera en radonavskiljare. Avskiljaren luftar vattnet och en stor del radonet försvinner.
  • I byggnadsmaterial: I lättare fall räcker det med att förbättra husets ventilation. Om du har väggar med blåbetong kan du sätta upp en radontapet som absorberar och tar bort de förhöjda halterna.
  • I marken: Se till att täppa igen sprickor och otätheter i husgrunden. Skulle en mer omfattande radonsanering behövas kan man skapa ett undertryck så att markluften inte kommer in i huset.

En radonsanering behöver inte vara en stor åtgärd, en mindre åtgärd kan göra stor skillnad!

Radonbidraget – få upp till 25 000 kr

Många villor är i behov av en radonsanering och regeringen har beslutat att återinföra radonbidraget.

Alla småhusägare som behöver radonsanera kan söka bidrag. Radonhalten i inomhusluften ska vara över 200 Bq/m3, och du som ansöker måste bo i huset både när bidraget beviljas och när det betalas ut. Bor du i ett nybyggt hus kan du ansöka tidigast två år efter att huset stod klart. Din ansökan måste vara godkänd hos Länsstyrelsen innan du får påbörja saneringsåtgärderna!

Ett radonbidrag täcker 50 procent av saneringskostnaderna och du kan få som mest 25 000 kronor. Om du bestämt dig för att ta hjälp av fackman och därmed även söka ROT-avdrag, kan du endast söka radonbidrag för materialkostnaderna kopplade till saneringen.

Mer information om hur en korrekt radonmätning ska gå till och vilka villkor som gäller för att du ska få söka radonbidraget hittar du på Boverket.se. Lycka till!

 

- Annons -