Huggorm: Identifiering, förebyggande och åtgärder vid bett

KATEGORI

Huggormen (Vipera berus) är Sveriges enda giftiga orm och kan hittas över stora delar av landet. Den är både fruktad och fascinerande och har en viktig roll i vårt ekosystem.

I den här artikeln kommer vi att gå igenom allt du behöver veta om huggormen, från dess utseende och beteende till hur man bäst hanterar ett huggormsbett.

Huggormar och villaägare

Ormar kan orsaka vissa bekymmer för villaägare i Sverige, särskilt under våren och sommaren när de blir mer aktiva.

Om du bor i ett område där huggormar är vanliga, finns det några saker du kan göra för att minska risken för att stöta på dem.

Vipera

 1. Undvik att skapa gömställen: De gillar att gömma sig i högt gräs, under stenar och i vedhögar. Genom att hålla din trädgård välklippt och städad kan du minska antalet platser där dem kan gömma sig.
 2. Stänga av tillgångar: Om du har en komposthög, överväg att omge den med ett fint nät för att förhindra att ormen kommer in. Se också till att stänga dörrar och portar till uthus för att förhindra att ormarna tar sig in.
 3. Undvik att locka byten: De äter mindre djur som möss och grodor. Genom att undvika att locka dessa djur till din trädgård kan du även minska antalet ormar.
 4. Utbilda dig och din familj: Det är viktigt att känna igen en huggorm och veta vad man ska göra om man blir biten. Utbilda dig själv och din familj om hur huggormar ser ut och vilka steg man ska ta vid ett huggormsbett.

Kom ihåg att huggormar är skyddade i Sverige och det är olagligt att döda dem. Om du har ett problem med ormar i din trädgård, bör du kontakta en professionell för att hantera situationen på ett säkert och lagligt sätt.

Huggormens utseende

Färger och mönster

Huggormen är en mycket variabel art när det kommer till färg och mönster. Oftast är den grå eller brun, men den kan även ha en grönaktig nyans. Längs ryggen har dem ett karakteristiskt mönster i form av en “zigzag”-linje som sträcker sig från huvudet till svansen.

huggorm 1

Storlek och kroppstyp

Huggormen är en medelstor orm som i genomsnitt blir mellan 60 och 75 cm lång. Hanar är vanligtvis mindre än honor och har en mer slank kroppsbyggnad. Huggormens kropp är robust och har ett tydligt trekantigt huvud.

Huggormens beteende

Aktivitet

Huggormen är en dagaktiv orm som föredrar att vara aktiv på morgonen och sena eftermiddagen. Den är mest aktiv under våren och sommaren när temperaturen är som högst. Under vintern går huggormen i dvala för att spara energi.

Läs också: Jordgeting: 25 viktig fakta du inte visste om

Jakttaktiker

Huggormen är en så kallad “sit and wait”-predator, vilket innebär att den ligger i bakhåll och väntar på att bytet ska komma inom räckhåll. När bytet är tillräckligt nära hugger huggormen blixtsnabbt och injicerar sitt gift.

huggorm 2

Föda – sorkar och möss

Vanliga bytesdjur

Huggormens diet består främst av små däggdjur som möss och sorkar, men den kan även äta fåglar, groddjur och andra reptiler. Den är anpassad till att jaga snabba och rörliga bytesdjur tack vare sitt snabba hugg och effektiva gift.

Födosöksbeteende

Huggormen är en opportunistisk jägare som anpassar sitt födosökande beteende efter tillgången på bytesdjur. Den kan både ligga i bakhåll och aktivt söka efter byten, beroende på situationen och miljön den befinner sig i.

Läs också: Bli av med bananflugor – 4 smarta och effektiva tips

Fortplantning

Parningssäsong

Huggormens parningssäsong inträffar vanligtvis under våren, strax efter att de har vaknat upp ur sin vinterdvala. Under denna tid deltar hanarna i så kallade “ormbrottningar” för att imponera på honorna och visa sin dominans.

Äggläggning och kläckning

Huggormen är ovovivipar, vilket innebär att den föder levande ungar istället för att lägga ägg. Honan är dräktig i cirka tre månader innan hon föder mellan 6 och 20 ungar. De nyfödda ormarna är cirka 15-20 cm långa och fullt kapabla att jaga och ta hand om sig själva.

huggorm sverige

Huggormsbett – biten av en huggorm?

Symptom och behandling

Om man blir biten av en huggorm är det viktigt att snabbt söka vård, eftersom bettet kan vara farligt och i vissa fall till och med dödligt. Symptom på huggormsbett inkluderar smärta, svullnad, illamående och i allvarligare fall blodtrycksfall och andningssvårigheter.

Behandling av huggormsbett innebär ofta att man får antivenom och eventuell ytterligare medicinsk vård beroende på symptomen.

Läs också: Chinchilla: 7 värdefulla tips – Skötsel, Hälsa och Beteende

Hund biten av huggorm

Om din hund blivit biten av en huggorm är det viktigt att agera snabbt och lugnt. Här är några steg du bör följa:

 1. Håll hunden stilla: När en hund har blivit biten av en huggorm är det viktigt att hålla den så stilla som möjligt för att förhindra att giftet sprids i kroppen.
 2. Sök veterinärvård omedelbart: Kontakta din närmaste veterinärklinik så snart som möjligt för att meddela att du är på väg med en hund som har blivit biten av en huggorm. Om det är möjligt, försök att lyfta hunden istället för att låta den gå.
 3. Notera symptomen: Huggormsbett kan orsaka olika symtom hos hundar, inklusive svullnad, smärta, salivering, kräkningar, diarré och andningssvårigheter. Att notera dessa symtom kan hjälpa veterinären att bedöma hundens tillstånd.
 4. Följ veterinärens råd: När du har kommit till veterinärkliniken, följ noga deras råd och instruktioner. Det kan vara nödvändigt att ge hunden antivenin, smärtlindring och/eller annan behandling.

Kom ihåg att försöka förhindra hundens interaktioner med huggormar i framtiden. Undvik områden där du vet att huggormar kan finnas, särskilt under varma månader då ormarna är mest aktiva.

Förebyggande åtgärder

För att undvika huggormsbett är det bäst att vara uppmärksam på sin omgivning och att hålla avstånd från ormarna. Använd gärna långa byxor och höga stövlar när du rör dig i områden där ormen kan finnas. Om du stöter på en huggorm, försök att långsamt och försiktigt backa undan utan att stressa eller provocera ormen.

biten av orm

Den föredrar olika typer av miljöer, som skogar, myrar, hedar, gräsmarker och klippiga områden. Huggormen är dock inte lika vanlig i högfjällsområden och saknas på vissa öar i Östersjön.

För att undvika att råka ut för ett huggormsbett finns det några saker att tänka på:

 1. Var uppmärksam när du går i naturen, särskilt i områden där ormar kan finnas. Titta var du sätter fötterna och använd gärna en käpp för att känna av marken framför dig.
 2. Undvik att röra dig snabbt och oförsiktigt genom högt gräs, ris och buskar, där huggormar kan gömma sig. Gå istället långsamt och försiktigt, så att ormen hinner upptäcka dig och förhoppningsvis fly undan.
 3. Använd stövlar eller höga skor med tjocka sulor och täckande kläder, som långbyxor och strumpor, när du vistas i områden där huggormar kan finnas. Det minskar risken för att bli biten om du skulle råka trampa på en orm.
 4. Undvik att försöka fånga, döda eller röra vid huggormar. De är fridlysta i Sverige och får inte skadas eller dödas. Dessutom ökar risken för bett om du försöker hantera ormen.

Om du trots allt blir biten av en huggorm är det viktigt att söka medicinsk hjälp så snart som möjligt, eftersom huggormsbett kan vara farliga, särskilt för barn, äldre personer och personer med allergi mot ormgift.

Håll dig lugn och försök att hålla den bitna kroppsdelen stilla för att minska spridningen av giftet i kroppen. Ring 112 och beskriv situationen, så att du får rätt hjälp och behandling.

Skydd och bevarande

Hot mot huggormen

Huggormen är en skyddad art i Sverige, men den står ändå inför flera hot, som habitatförlust, trafik och illegal jakt. Klimatförändringar kan också påverka huggormens överlevnad, eftersom de kan leda till förändrade livsmiljöer och förändrade beteenden hos bytesdjur.

Bevarandeinsatser

För att skydda och bevara huggormen är det viktigt att vi tar hand om deras livsmiljöer och motverkar de hot de står inför. Det innebär att skydda och restaurera deras naturliga habitat, minska trafikens påverkan på deras miljö och bekämpa illegal jakt.

Att sprida kunskap och förståelse för huggormen och dess roll i ekosystemet är också viktigt för att öka allmänhetens engagemang i bevarandearbetet.

huggorm 3

Huggormar i svensk kultur

Folklore och mytologi

Huggormen har en lång historia inom svensk folklore och mytologi. Den har ofta förknippats med ondska och fara, men även med kraft och visdom. Flera gamla sägner och berättelser involverar huggormar och deras mystiska krafter.

Konst och litteratur

Huggormen har även varit en inspirationskälla för konstnärer och författare genom tiderna. Den har avbildats i målningar, skulpturer och litterära verk som en symbol för både fara och mystik. Huggormens fascinerande och fruktade natur fortsätter att locka människors intresse och kreativitet.

Sammanfattning

Huggormen är en unik och fascinerande del av Sveriges fauna. Genom att förstå dess beteende, livscykel och den roll den spelar i ekosystemet kan vi bättre skydda och bevara denna viktiga art. Att vara medveten om och respektera huggormen är avgörande för att minska risken för olyckliga möten och huggormsbett.

Naturhistoriska riksmuseet – Huggorm

huggormar

Frågor och svar kring huggorm (vipera berus)

Hur kan man skilja en huggorm från en snok?

Huggormen har ett trekantigt huvud och ett karakteristiskt zigzag-mönster på ryggen, medan snoken har ett rundare huvud och smala, längsgående ränder längs kroppen.

Är alla huggormar giftiga?

Ja, alla huggormar är giftiga, men giftigheten kan variera mellan olika individer och populationer.

Hur länge lever en huggorm?

De kan leva upp till 15-20 år i det vilda, men många dör tidigare på grund av predation, sjukdomar eller andra faktorer.

Vad händer om min hund blir biten av en huggorm?

Om din hund blir biten av en huggorm bör du omedelbart kontakta en veterinär för råd och eventuell behandling. Huggormsbett kan vara farliga för hundar, men med snabb och korrekt behandling är chansen för återhämtning god.

Var kan man hitta huggormar i Sverige?

Huggormar kan hittas i stora delar av Sverige, från Skåne i söder till Lappland i norr. De föredrar områden med soliga gläntor, torra ängar, hedar och skogsbryn.

Hur farlig är en huggorm?

Huggormen är den enda giftiga ormen i Sverige. Dess gift kan orsaka allvarliga symtom som svullnad, smärta, yrsel och i sällsynta fall kan det leda till allvarligare tillstånd som chock och hjärtproblem. Barn och personer med vissa medicinska tillstånd, samt husdjur, är särskilt känsliga för giftet.

Vad ska man göra om man ser en huggorm?

Om du ser en huggorm, bör du hålla dig på avstånd. Huggormen är inte aggressiv och försöker i regel undvika människor, men den kan bita om den känner sig hotad. Försök inte att fånga eller röra vid ormen. Om ormen befinner sig i en bostadsområde eller annan olämplig plats, kontakta en professionell för att flytta ormen.

Vad händer om man blir biten av en huggorm?

Om du blir biten av en huggorm, ska du söka medicinsk hjälp omedelbart. Håll bitten stilla och försök att hålla den lägre än hjärtat för att minska spridningen av giftet. Ta av smycken och kläder nära bettet eftersom området kan svälla. Försök inte att suga ut giftet. Det är också viktigt att inte dricka kaffe, alkohol eller röka efter ett huggormsbett.

När är huggormen som giftigast?

Huggormens giftighet kan variera under året. Generellt sett är deras gift starkast under våren, strax efter att de har vaknat från vinterdvalan.

Vad händer om man dödar en orm?

Huggormar är fridlysta i Sverige, vilket betyder att det är olagligt att döda dem. Om du dödar en huggorm kan du bli bötfälld eller i vissa fall till och med fängslad.

Kan huggormar bita igenom gummistövlar?

Huggormens bett kan ha svårt att tränga igenom tjocka gummistövlar. Detta beror dock på tjockleken och kvaliteten på gummistövlarna. Det är viktigt att komma ihåg att även om gummistövlar kan erbjuda ett visst skydd, bör man undvika att närma sig en huggorm om möjligt.

 

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev!

- Annons -

FÖLJ OSS PÅ SOCIALA MEDIER

15,650FöljareGilla
18,944FöljareFölj

Måste läsas

- Annons -