- Annons -

Inköpslista för att bygga friggebod

bygga friggebod

Inköpslista för friggeboden i Tidningen Villaliv.

 • 12 st färdiggjutna plintar med ställbara stolpskor, 700 mm 20 kvadratmeter fiberduk

Träbjälklag:

 • 42 löpmeter tryckimpregnerat virke 45 x 195 mm, cc 600 mm
 • 29 m 22×95 mm råplan tryckt (upplag för trossbottenplywood) skruvas under bjälke 18 st 45×167 mm balkskor
 • 4 spikplåtsvinklar 80×80 mm (till hörnen på syllet) 500 ankarskruv 5,0×40 mm
 • 20 st trossbottenplywood Basilit 9x550x1200 mm 15 kvadratmeter 195 mm isolering

Yttervägg:

 • 165 löpmeter råplan 45×95 mm cc 600 mm till stående stolpar
 • 110 löpmeter råplan 45×45 mm cc 600 mm till påregling (till horisontella reglar som spikas på utsidan av regelverket för underlag till stående panel)
 • 41 kvadratmeter vindtät XMW 08 25000×2740 mm 130 löpmeter vindspaltsläkt 10×45 mm
 • 234 löpmeter läktpanel 170 mm
 • 218 löpmeter läkt 45 mm
 • 40 kvadratmeter 95 mm och 40 kvadratmeter 45 mm isolering ca 1200 st 3” trådspik galv
 • ca 1200 st 4” trådspik galv

Takstolar:

 • 26 löpmeter råplan A 45×195 mm cc 930 mm.
 • 24 vinkeljärn 90x90x 45 mm
 • 288 ankarskruv 5,0x 40 mm
 • Mellan yttertak och isolering tak görs en luftspalt på 25 mm där luften kan cirkulera från takfot till nock. Den består av 3st 25×38 mm läkt och på dessa skruvas en oljehärdad masonite. 54 löpmeter 25×38 mm
 • 8 st 3.0x1220x2440 mm masonite
 • 16 kvadratmeter 170 mm isolering

Yttertak:

 • 266 löpmeter råspont 22×120 mm OBS! felskrivet i Arbetsbeskrivningen. 1 rulle underlagspapp T-Tak YAP Super 100 cm x 25 m
  1000 st 3” trådspik galv
  26 kvadratmeter bandplåt (zinkgalvad)

Ytskikt väggar invändigt:

 • 43 kvadratmeter plastfolie
 • 33,5 kvadratmeter finsågad råspont 22×145 mm 1000 st 3” trådspik galv

Ytskikt tak invändigt:

 • 13,5 kvadratmeter finsågad råspont 22 x 145 mm

Golv:

 • 13 kvadratmeter spåntat furugolv 25x 170 mm 200 st 70 mm träskruv

Dörrar:

Trädäck:

 • 93 löpmeter 45×170 mm planhyvlat tryckimpregnerat bjälklag på plintar cc 600 mm
 • Bärlinor 45×170 mm tryckimpregnerat lägges ut på plintar som upplag för bjälklaget 45×170 mm tryckimpregnerat, därpå lägges trallvirket 28×120 mm tryckimpregnerat
 • 8 plintar 500 mm
 • 20 kvadratmeter trallvirke 28x 120 mm tryckimpregnerat
 • 1000 st rostfri trallskruv
 • 35 st 90x90x45 mm vinklar 450 st ankarskruv 5,0x 40 mm
 • Linoljefärg

Verktyg:

 • Spade
 • Spett
 • Avvägningsinstrument
 • Fogsvans
 • Vattenpass
 • Hammare
 • Vinkelhake
 • Gersåg
 • Skruvdragare

Ritning friggebod steg för steg! bild 3
Ritning friggebod steg för steg! bild 4
Ritning friggebod steg för steg! bild 5

Arbetsbeskrivning för att bygga friggebod

Tips! Det var en fördel att bygga med lösvirke på grund av terrängförhållande.

 1. Gräv ut platsen för grunden och lite extra runt om med tanke på avrinning. Eftersom tomten lutar grävs extra mycket ur i överkant för att i möjligaste mån få det i våg, men ämdå lutning mot sjön.
  Tips! Tänk på väderstrecken vid placering av din friggebod. Om det finns möjlighet till kvällssol på framsidan är det värdefullt.
 2. 12 plintar ,700 mm, grävs ner och vägs av. Eftersom vi valde justerbara stolpskor underlättas avvägningen.
 3. Markväv läggs ut på urgrävningen för att hindra växtlighet. Ovanpå ett lager singel.
 4. Tryckimpregnerade syllar, 45×195 mm, skruvas i justerbara stolpskor på plintar och sammanfogas i hörnen med vinkeljärn. Därefter vägs syllarna av och stolpskorna fixeras i rätt läge.
 5. Bräda, 22×95 mm, skruvas fast på undersidan av varje bjälke som upplag för trossbottenplywood. Bjälkarna, 45×195 mm, skruvas fast i balkskor på cc 600.
 6. På syllet spikas reglar, 45×95 mm, och dörröppningar mäts ut. Stolpar reses på cc 600 mm. När hela stommen är rest spikas tvärgående spikreglar utanpå, 45×45 mm, på cc 600 mm.
 7. Takstolarna, 45x 195 mm, cc 930 mm, läggs på plats och råsponten 22×120 mm, spikas med 3” galv. Underlagspapp limmas och spikas fast. Yttre isolering, 45 mm, lägges mellan spikreglarna, 45×45 mm. Och nu sätts vindduken på plats. Läkt, 10×45 mm, spikas utanpå spikreglarna.
 8. Dörrkarmarna riktas in och skruvas fast.
  Tips! Eftersom det är begagnade dörrar är det viktigt att provhänga dem före slutlig montering av karmen.
 9. Tips! Vi väljer att bygga däcket nu för att få en bra arbetsyta att vara på. Bärlinor, 45×170 mm, till trädäck läggs på betongsten och på plintar. På det spikas bjälkarna, 45x 170 mm, cc 600 mm. Nu läggs trallvirket, 28x 120 mm. Trallvirket skruvas fast med rostfri trallskruv, 55 mm.
 10. Utvändig panel, 22×170 mm, finsågad spikas upp. Läkten sätts upp efter målning liksom knutbrädor och dörrfoder.
 11. Nu är det dags att gå in! Luftspalt i taket. Det sätts tre längsgående läkter, 25×45 mm, i varje takstolsfack, under det en oljehärdad masonite.
 12. Nu är det dags för elektrikern att sätta eldosor, rör och förbereda för spottar i taket
 13. Invändig isolering i vägg, 95 mm, tak 170 mm, golv 195 mm läggs på plats. Nu är huset tätt och vi kan värma upp huset. Nu lämnas huset i vintervila. 14. Våren är här! Råspont, 22×145 mm, finsågad, till invändiga väggar och tak målas inför uppsättning. De torkas med byggfläkt inne i friggeboden. Vi valde samma kulör, grå slamfärg, på hela huset. Det enda som bryter av är de vita dörrarna. Nu sätts den målade läkten upp. Andra strykningen blir nästa sommar.
 14. Tips! Eftersom taket syns väl från den högre liggande stugan valde vi ett dyrare men estetiskt mer tilltalande tak. Plåttaket läggs på plats, ett handfalsat bandplåtstak i zinkgalv. Hängrännor och stuprörs sätts upp. Nu är plåtslagaren klar.
 15. Nu läggs furugolvet, 25×170 mm. Det skruvas med 70 mm träskruv. Nu går det äntligen att gå i byggnaden. Råspont, 22x146mm, sätts upp horisontellt på väggar och till sist taket. Det skruvas osynligt (skråskruvas). Mellanväggen med garderob byggs. Skjutdörrarna monteras.
  Tips! Skjutdörrarna består av tre sektioner, två döljer garderoben och den tredje fungerar som dörr mellan rummen. De tar dessutom minimal plats i en liten friggebod.
 16. Därefter målas väggar och tak en gång till.
 17. Elektrikern slutför sitt arbete med eldragning, montering av spottar och utvändiga lampor. Lampor valdes i zinkgalv för att matcha plåttaket.
 18. Golvet stryks en gång med tunn linoljefärg.

Friggebod steg för steg! bild 2

 

- Annons -