- Annons -

Fråga:

Hej! Min man och jag köpte ett sommartorp på 90-talet och tillbringade flera somrar där men plötsligt en dag märkte vi att en gränsmarkering var borta och vägen som gränsar till fastigheten både var höjd och breddad. Min man lovade att ta hand om detta men tyvärr blev det inte så utan vår skilsmässa gick före. Jag tänkte ta tag i saken själv men blev sjuk och saken föll i glömska. Påmind blev jag när ytterligare en gränsmarkering försvann och tog då kontakt med vägföreningen samt trafikverket utan att något gjordes för att återställa mina gränsmarkeringar.

Det har nu gått åtskilliga år sedan detta hände och att ta bort gränsmarkeringar är ett brott. Tilläggas bör kanske att tomten som jag äger är en söderslänt med angränsande allmän väg och enskild väg med statligt underhåll. Vägen har krupit längre inpå tomten och jag befarar att den idag går på min mark. Något dike mellan min tomt och den allmänna vägen finns ej. Jag har också pratat med ordförande i vägsamfälligheten om detta men han säger att det är mina problem. Jag har varit i kontakt med lantmäteriet ang detta och även polisanmält saken och undrar hur jag skall gå vidare med ärendet. Vore tacksam om ni kan hjälpa mig med detta eftersom jag har planer på att sälja min fastighet och tror att jag då måste ha gränsmarkeringarna klara till fastigheten.

Hälsningar Britt-Marie

tomtgräns

Svar:

Hej Britt-Marie!

Om gränsmarkeringar har försvunnit eller om det annars råder osäkerhet kring var gränsen går kan du som fastighetsägare hos Lantmäteriet ansöka om en gränsutvisning. Gränsutvisning kan bestå av uppstakning av gräns mellan befintliga gränsmarkeringar, lokalisering av överväxta och delvis raserade gränsmärken samt måttuppgifter och inmätning från befintliga kartor. Några nya gränsmarkeringar görs dock inte vid gränsutvisning och förfarandet är inte rättsligt bindande.

Om du vill få gränsen utvisad på ett juridiskt bindande sätt kan du ansöka om en särskild gränsutmätning. En förutsättning är dock att det inte finns några juridiska tveksamheter om gränsens läge. Är fastighetens gränser oklara får de i stället fastställas genom en fastighetsbestämning, då man utreder fastighetens gränser med stöd av kartor, koordinater, hävd på marken och eventuella gränsmärken.

Avslutningsvis bör nämnas att det är olagligt att rubba eller förstöra gränsmarkeringar. Om händelsen har anmälts till polisen åligger det åklagaren att utreda huruvida det är motiverat att väcka åtal.

 

Bästa hälsningar, Giedre Jirvell VD på Mark- & Miljörättsbyrån AB, svarar på frågor om juridik

- Annons -