- Annons -

Energismarta fönster

I Sverige läcker det ut samma mängd energi från fönster som ett kärnkraftverk producerar på ett år. EU har beslutat att unionens totala energiförbrukning ska sänkas med 20 procent till år 2020. Den nya energimärkning är ett led i det arbetet. För dig som konsument betyder det att du snabbt och enkelt kan ta reda på vilka fönster som sparar mest energi och ger bästa totalekonomin – innan köpet.

Den nya energimärkningen beviljas efter tester av Statens Provningsanstalt, SP, och redovisar u-värde, luftläckage, dagsljustransmittans, solenergitransmittans, lufttäthet med mera. Det är testinsitutet som avgör om de fönstren blir godkända. Energimärkningen är frivillig och har funnits sedan 2006 och initierades av Energimyndigheten. Nu förvaltas det av intresseorganisationen EQ fönster. Alla som tillverkar eller distribuerar fönster kan energimärka sina fönsterprodukter.

 

eq-fönster-villaliv

Nya etiketter på energifönster

Etikett för varje energimärkt fönster ges till EQ Fönsters medlemmar och utgör en varudeklaration. Etiketten innehåller information om produktens energiprestanda och annan information som är till hjälp om man vill göra mer avancerade beräkningar över husets energibehov för värme och kyla, dvs. husets energibalans. Eftersom den nya energimärkningen beviljas av ackrediterade certifieringsorgan kan du lita på informationen på energietiketten.

 

Gör energin synlig

Energi är osynlig och all energi som vi använder påverkar klimatet negativt. Omkring en tredjedel av husets värme går förlorad genom dåligt isolerande fönster. I Sverige motsvarar detta ca 15 terawattimmar energi som läcker ut genom fönstren helt i onödan – samma mängd el som en kärnkraftsanläggning producerar på ett år. EU har därför beslutat att även fönster ska energimärkas. Den obligatoriska energimärkningen kommer inte att träda i kraft förrän om några år och under tiden har vi i Sverige ett frivilligt märkningssystem för fönster.

 

- Annons -