Timpris el: Din ultimata guide till att förstå elpriset

Elpriserna har genomgått många förändringar genom åren. I början var priset på el stabilt, men med tiden och med teknikens framsteg har timpris el blivit allt vanligare.

Denna modell baseras på realtidsprissättning där priset kan förändras varje timme beroende på tillgång och efterfrågan. Denna dynamik kan ge konsumenterna möjlighet att dra nytta av lägre priser under vissa tider av dygnet.

Elpris idag: Se aktuella spotpriser

Faktorer som påverkar timpriset för el

Elpriset kan variera kraftigt beroende på flera olika faktorer. Dessa faktorer kan vara både kortsiktiga och långsiktiga. En av de mest framstående faktorerna som påverkar elpriset är säsongsmässiga variationer. Nedan beskrivs några av de huvudsakliga faktorerna som påverkar timpriset för el:

 1. Utbud och efterfrågan: Precis som med andra varor och tjänster påverkas elpriset av utbud och efterfrågan. Under vissa tider på året kan efterfrågan på el öka, vilket kan leda till högre priser.
 2. Säsongsmässiga variationer: Under vintermånaderna i Sverige, när temperaturerna sjunker, ökar behovet av uppvärmning. Detta leder till en högre efterfrågan på el, vilket kan resultera i högre elpriser. På sommaren kan efterfrågan minska, men om det är en särskilt varm sommar och många använder sig av klimatanläggningar kan detta också påverka efterfrågan och priset.
 3. Vattenkraftens tillgång: I Sverige spelar vattenkraft en stor roll i elförsörjningen. Mängden tillgängligt vatten i reservoarerna kan variera beroende på nederbörd och smältande snö. Ett torrt år med låg nederbörd kan leda till mindre tillgång på vattenkraft, vilket kan höja elpriset.
 4. Import och export av el: Sverige importerar och exporterar el till och från grannländerna. Beroende på priset i dessa länder och kapaciteten på förbindelserna kan detta påverka det svenska elpriset.
 5. Förnybara energikällor: Insatsen av förnybara energikällor som sol- och vindkraft kan också påverka elpriset. Dessa källor är väderberoende, vilket innebär att de kan producera mer eller mindre el beroende på säsong.
 6. Infrastruktur och underhåll: Större underhållsarbeten på elnätet eller på kraftverk kan begränsa tillgången på el, vilket i sin tur kan påverka priset.
 7. Politiska beslut och lagstiftning: Beslut som rör energimarknaden, skatter, subventioner eller miljömål kan alla ha en inverkan på elpriset.

För att förstå hur elpriset kommer att utvecklas i framtiden är det viktigt att hålla koll på dessa och andra relevanta faktorer. Säsongsmässiga variationer kommer alltid att vara en central del av denna ekvation på grund av Sveriges klimat och beroende av vissa energikällor.

timpriset el

Timpris el jämfört med fast elpris

När man väljer elavtal ställs man ofta inför valet mellan timpris och fast pris. Båda dessa prisstrukturer har sina fördelar och nackdelar. Nedan går vi igenom vad de innebär, samt deras respektive fördelar och nackdelar.

Vad är skillnaden mellan spotpris och timpris?

Spotpris och timpris används ofta omväxlande inom elmarknaden, men det finns en viss distinktion:

 1. Spotpris: Detta är det pris som bestäms på elbörsen för leverans nästa dag. Spotpriset fastställs en gång om dagen och baseras på utbud och efterfrågan för varje timme den kommande dagen. Om vi till exempel pratar om den nordiska elbörsen, Nord Pool, sätts spotpriset för varje enskild timme för nästa dygn.
 2. Timpris: Detta är i grund och botten det faktiska priset per timme som en konsument betalar för sin el under en viss timme. För konsumenter med ett rörligt elavtal baserat på börsens spotpriser kommer deras timpris ofta direkt att reflektera det spotpris som satts på elbörsen för den timmen.

Medan “spotpris” tekniskt sett refererar till det pris som bestäms på elbörsen för leverans nästa dag (för varje enskild timme), refererar “timpris” till det pris konsumenten faktiskt betalar per timme. I praktiken, för de flesta konsumenter med rörliga avtal baserade på börspriser, skulle dessa termer dock ofta vara synonymer, eftersom deras timpris är direkt kopplat till börsens spotpris.

Skillnaderna mellan timpris el (rörligt) och fast elpris

1. Timpris el: Timpris innebär att priset på el varierar från timme till timme. Priset bestäms utifrån utbud och efterfrågan på elmarknaden och kan därmed skifta kraftigt under en dag.

Fördelar med timpris el (rörligt):

 • Potential för låga priser: Under perioder med låg efterfrågan eller högt utbud (t.ex. en stormig dag med mycket vindkraftsproduktion) kan priset sjunka markant.
 • Flexibilitet: För de som kan anpassa sin elförbrukning, till exempel genom att ladda elbilen eller använda hushållsmaskiner under lågpristimmar, kan det finnas pengar att spara.

Nackdelar med timpris el:

 • Oförutsägbarhet: Priset kan variera mycket, vilket kan göra det svårt att budgetera sin elförbrukning.
 • Risk för höga priser: Under perioder med hög efterfrågan och lågt utbud (t.ex. kalla vinterdagar) kan priset skjuta i höjden.

2. Fast pris: Med ett fastprisavtal låser du ditt elpris under en bestämd tidsperiod, oftast ett, två eller tre år. Under denna period förblir priset konstant, oavsett hur marknadspriset förändras.

Fördelar med fast elpris:

 • Förutsägbarhet: Du vet exakt vad elen kommer att kosta under avtalsperioden, vilket underlättar budgeteringen.
 • Skydd mot pristoppar: Även om marknadspriset skjuter i höjden, påverkas du inte av detta.

Nackdelar med fast elpris:

 • Kan bli dyrare: Om marknadspriset sjunker under ditt avtalade fast pris betalar du mer än du skulle ha gjort med ett timprisavtal.
 • Bindningstid: Om du vill bryta ditt avtal i förtid kan det medföra extra kostnader.

Sammanfattning: Valet mellan el timpris och fast elpris beror på din riskbenägenhet, din förmåga att anpassa din förbrukning, samt ditt behov av förutsägbarhet i kostnaderna. Genom att noggrant överväga dessa aspekter kan du ta ett välgrundat beslut som bäst matchar dina behov och preferenser.

Läs också: Elräkningen – Vad betalar du för?

rörligt elavtal

Hur man övervakar timpriset för el

Med dagens teknik är det enklare än någonsin att hålla koll på elpriset. Många energiföretag erbjuder online-verktyg eller appar där kunder kan övervaka priserna i realtid.

Tekniska lösningar för att följa elpriset

Med den ökande digitaliseringen och intresset för energiförvaltning har flera tekniska lösningar utvecklats för att hjälpa konsumenter och företag att följa och anpassa sig efter elpriset. Dessa lösningar erbjuder insikter i realtid och kan även hjälpa användarna att optimera sin elförbrukning utifrån aktuella priser.

1. Smarta elmätare: Dessa mätare samlar in detaljerad information om hur mycket el som förbrukas i en byggnad. De kan också kommunicera denna information till energibolag eller andra plattformar, vilket ger konsumenten en detaljerad överblick av deras förbrukning i realtid.

2. Energihanteringssystem (EMS): Dessa system är oftast molnbaserade och ger användarna en överblick över sin energiförbrukning. Många EMS kan kopplas till smarta elmätare eller andra sensorer i byggnaden, vilket gör det möjligt att följa elpriset och anpassa förbrukningen därefter.

3. Appar för mobil och surfplatta: Många energibolag och tredjepartsutvecklare erbjuder appar som hjälper användarna att följa elpriset i realtid. Dessa appar kan också skicka notifikationer när elpriset är lågt eller högt, vilket hjälper användaren att anpassa sin förbrukning. Här är några appar där du kan följa timpris el:

 • Ellevio: En app med en mängd smarta funktioner som hjälper dig att hålla koll på din elanvändning och dess klimatpåverkan. Appen är för Ellevios elnätskunder. Med appen kan du bland annat:
  • Få en översikt och planera din elanvändning efter när priset är som lägst eller när elen är som klimatsmartast.
  • Förstå vad i hemmet som använder mest el.
  • Se din klimatpåverkan.
  • Se hur mycket el din solproduktion skickar ut i elnätet.
  • Har du en elbil kan du ladda den när det är som billigast eller har lägst klimatpåverkan.
  • Koppla upp och schemalägg dina fjärrstyrda enheter som belysning, uppvärmning och andra apparater.
 • Energiportalen: En oberoende tjänst som jämför elpriser från olika elhandelsbolag. De har även en app där du kan se aktuella priser och följa utvecklingen.
 • E.ON: Ett av de större energibolagen i Sverige, E.ON, har en app där kunder kan övervaka sin förbrukning och se det aktuella elpriset om man har ett rörligt avtal.
 • Vattenfall: Precis som E.ON har Vattenfall en app för sina kunder. Om du har ett rörligt prisavtal med Vattenfall kan du se det aktuella timpriset i appen.
 • Tibber: Tibber är en digital elhandlare som aktivt arbetar med att optimera elpriset för sina kunder. Genom appen kan man följa elpriset i realtid och även se prognoser för kommande timmar.
 • Mitt Fortum: Om du är kund hos Fortum kan du använda deras app för att se ditt aktuella elpris om du har ett rörligt avtal.

4. Automatiserade hushållssystem: Det finns system som kan programmeras för att utföra vissa uppgifter, som att starta en tvättmaskin eller ladda en elbil, när elpriset är lågt. Dessa system använder ofta algoritmer som baseras på historisk och aktuell prisinformation.

5. Integrerade elbils-laddare: Med tanke på elbilarnas ökande popularitet har flera laddlösningar utvecklats som kan anpassa laddningen baserat på aktuella elpriser. Detta optimerar kostnaderna för laddning.

6. Demand-side management (DSM): DSM-system används oftast av större företag eller industrier. Dessa system kan anpassa energiförbrukningen baserat på elpriset, vilket minskar kostnaderna och belastningen på elnätet.

Tack vare modern teknik har det blivit enklare än någonsin att följa elpriset och optimera sin förbrukning därefter. Genom att använda dessa tekniska lösningar kan både konsumenter och företag minska sina elräkningar och bidra till en mer hållbar energianvändning.

Läs också: Golvvärme el – allt du behöver veta om elektrisk golvvärme

el timpris

Vanliga frågor och svar om timpris el

Här har vi samlat de mest vanliga frågorna som vi får angående timpris el. Oavsett om du är ny inom ämnet eller bara vill förtydliga några detaljer, hoppas vi att du finner svaren du söker här. Om du inte hittar svaret på din specifika fråga, tveka inte att kontakta oss så hjälper vi dig gärna vidare.

Vad innebär timpris för el?

Svar: Timpris för el betyder att priset på elen du förbrukar varierar från timme till timme. Detta baseras på elbörsens priser, där elpriset sätts för varje enskild timme den kommande dagen beroende på utbud och efterfrågan.

Hur påverkar timpris min elräkning?

Svar: Med timpris kan din elräkning variera från månad till månad beroende på elprisets fluktuationer. Om du anpassar din förbrukning till de timmar då elpriset är lägre kan du potentiellt minska din elräkning.

Är timpris detsamma som rörligt pris?

Svar: Inte riktigt. Även om båda priserna kan variera, baseras timpris på elbörsens priser som ändras varje timme, medan ett rörligt pris oftast är en månadsmedelvärde av dessa timpriser.

Hur kan jag följa timpriset på el?

Svar: Många elbolag erbjuder appar eller webbtjänster där du kan se det aktuella timpriset. Det finns också oberoende plattformar och appar som visar timpriset för el.

Är timpris lämpligt för alla hushåll?

Svar: Timpris passar bäst för de som är villiga och kan anpassa sin elförbrukning baserat på prisfluktuationer. Om du föredrar förutsägbarhet i din elräkning kan ett fast prisavtal vara ett bättre val.

Kan timpriset bli extremt högt eller lågt?

Svar: Ja, timpriset kan variera kraftigt beroende på faktorer som utbud, efterfrågan, väderförhållanden och kapacitet i elnätet. Under vissa sällsynta omständigheter kan priset till och med bli negativt, vilket betyder att producenter betalar för att skicka el till nätet.

Dessa är några grundläggande frågor och svar om timpris el. För mer detaljerad information rekommenderas det att kontakta ditt elbolag eller att konsultera elmarknadens regulatoriska myndigheter.

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev!

- Annons -

FÖLJ OSS PÅ SOCIALA MEDIER

15,650FöljareGilla
18,944FöljareFölj

Måste läsas

- Annons -