- Annons -

David Wagert Niklas Renfro

David Wargert Energi- och klimatrådgivare i kommunerna: Klippan, Perstorp och Örkelljunga

Niklas Renfro Energi- och klimatrådgivare i Malmö stad

 

 

När är det dags att byta värmesystem?

När det befintliga värmesystemet kostar för mycket att driva eller inte längre är tillförlitligt kan det vara dags att byta. Värms villan av en oljepanna bör man byta direkt av både ekonomiska- och miljömässiga skäl. Det kan också finnas andra skäl att byta system, såsom bekvämlighet. Är man exempelvis äldre kan det vara tungt med vedeldning och då kan det finnas andra alternativ som gör livet enklare.

Notis: Det finns hög- och lågtemperatursystem. Värmepannor kan leverera höga temperaturer ut till elementen medan värmepumpar trivs bäst med lägre temperaturer. Det är därför viktigt att ta hänsyn till villans förutsättningar när man väljer värmekälla.

 

Vilka tre tekniker är mest miljövänliga?

• Om man bor i ett fjärrvärmebaserat område rekommenderas fjärrvärme, förutsatt att fjärrvärmen produceras med förnybar energi, vilket oftast är fallet.

• Pellets består av pressat träspån och är en förnybar energikälla. När man eldar med pellets frigörs koldioxid som sedan tas upp av skogen när den växer upp igen, ett koldioxneutralt kretslopp.

• En solfångaranläggning tar värme från solen och tillför den till villans vattenburna värmesystem. Solvärme behöver kompletteras med annan uppvärmning och passar mycket bra ihop med ved eller pellets. Solvärme blandas ofta ihop med solceller, men de senare ger elektricitet och inte värme. Solceller är ett mycket miljövänligt sätt att producera elektricitet.

 

Finns det bidrag att söka för villans värmeinstallation?

Det finns bidrag att söka för installation av solceller som täcker 20 procent av totalkostnaden. Solceller producerar elektricitet som sedan kan användas till allt möjligt i villan, inklusive att driva värmesystem som använder elektricitet, till exempel värmepumpar. Det finns också ett skatteavdrag för den el som säljs ut på elnätet. Den el du själv inte förbrukar har du, under vissa förutsättningar, rätt att få skattereduktion för. Det handlar om 60 öre per kilowattimme för all el som matas in till elnätet, dock max 18000 kronor per år. Det finns också ROT-avdrag som kan användas till de flesta värmeinstallationerna i villan. Med ROT-avdraget kan man dra av 30 procent av arbetskostnaden. Det går inte att kombinera ROT med solcellsstödet.

 

Finns det några bra tips på energibesparande åtgärder?

• Om man sänker inomhustemperaturen med en grad innebär det en besparing på ungefär fem procent av de årliga värmekostnaderna.

• Stora möbler framför element förhindrar värmespridning. Risken blir då att ni får hålla högre temperatur på elementet.

• För att undvika onödiga utgifter genom att elektroniska produkter står i stand-by läge kan man koppla sina elprodukter till ett grenuttag med strömbrytare eller koppla till en timer.

• Använd LED-lampor. En LED-lampa använder 80 procent mindre el än en vanlig glödlampa.

• Duscha istället för att bada. Installera även snålspolande duschmunstycken vilket reducerar er årliga varmvattenkostnad med upp till 50 procent.

• Använd vattenkokare eller kaffebryggare för att värma vatten, dessa är mer effektiva än spisen.

• En ny energieffektiv kyl eller frys använder cirka 80 procent mindre el än en 15 år gammal.

• Tina frusen mat i kylen och på så sätt få igen en del av den el som krävdes för att frysa maten.

• Har du el-golvvärme i badrummet är en bra besparing att stänga av den under sommarmånaderna.

- Annons -