- Annons -

– Nu med över 2,2 miljoner läsare!

Magasinet Villalivet är relevant, inspirerande och trovärdigt! Det visar de senaste siffrorna från Kantar Sifo. Toppnoteringar i räckvidd, nyhetsvärde och läsvärde samt en tyngdpunkt på kvinnor blev resultatet för det 10-årsjubilerande magasinet Villalivet.

Läsarundersökningen är baserad på 1 000 personer i åldrarna 25 – 75 år boende i villa vilket innebär en statistisk säkerställdhet.

Det är roligt att vår mix av nytta och nöje faller villaägarna i smaken och särskilt kvinnor, tycker Eva Linetti chefredaktör på Villalivet.

Septembernumret med Anne Lundberg på omslaget har legat till grund för den senaste mätningen. Vid återkommande närvaro i tidningen når man som annonsör en räckvidd på hela 68% av marknaden samtliga villaägare vilket är en väldigt positiv och stark siffra.

Totalt läser 51% vilket innebär drygt *2,2 miljoner läsare varav 57% läser allt eller hälften av innehållet. Hela 39% har sparat tidningen för att läsa den igen vilket innebär att annonsören blir sedd av många vid flera tillfällen. *Källa: Kantar sifo, 4,35 miljoner personer, 16-80 år.

Uppfattningen hos läsarna om Villaliv visar på stort engagemang utifrån att magasinet vänder sig till dem, de får ny information som är väsentlig och kan ha nytta av, den har hög trovärdighet samt ger lust och inspiration. Siffrorna tyder på att Villalivet har nått väl ut i sin målgrupp och i sin ambition med det redaktionella innehållet.

- Annons -

Villaliv märker en fortsatt stark och positiv utveckling när det gäller att leverera effekt och resultat till sina kunder.

Vi ser att annonsörerna börjat allt mer att anpassa sig efter tidningens innehåll och målgrupp och vikten av att nå samtliga i sin marknad för att optimera sin försäljning, kommenterar Jonas Natt och Dag, marknadschef på Villalivet.

Bra kommunikation från våra kunder ökar också underhållningsvärdet i tidningen. Detta bekräftas även i utförda RAM-mätningar som genomförs löpande för annonsörerna.

Slutligen och inte desto mindre så ser vi tydligt i undersökningen att planerna för olika byggprojekt framöver hos villaägarna ligger på en fortsatt hög nivå.

Vill du veta mer, kontakta:

Jonas Natt och Dag,
Marknadschef
0733-21 31 60

Tomas Bengtsson,
Försäljningschef
0706-21 72 11

- Annons -