Elinstallation badrum: regler och avstånd

KATEGORI

Ett badrum är ett våtutrymme med stora elektriska faror. Ström som annars inte hade varit farlig att utsättas för, klassas som hög i ett badrum. Krav på elutrustningen och avstånd är centrala för en säker elinstallation i ett badrum. Här går vi igenom vad som gäller!

Eftersom vatten leder el är badrummet ett extra känsligt område att installera el i. För att ett badrum ska vara säkert är det viktigt att följa de regler och föreskrifter som gäller. Olika utrymmen i ett badrum delas in i olika områden. Områden bestäms efter hur vått ett område är och i vilket “skick” en person i området brukar vara. Med “skick” menas om personen bär kläder eller inte, och om personen är blöt eller torr när den vanligtvis vistas där. Dessa parametrar avgör hur mottaglig man är för ström.

  • Du ska alltid låta en fackman utföra elinstallationen i ditt badrum.

elinstallation badrum

Regler för områdesindelning

Säkerhetsmåttet för områdesindelning är 60 cm från badkars eller dusch ytterkant till oklassat område. Mer? Självklart, – men absolut inte mindre. Området runt dusch och badkar har speciella regler, eftersom det är utrymmet som är mest sårbart. Du får inte ställa elutrustning som torktumlare eller tvättmaskin inom säkerhetsmåttet. Inte heller mindre utrustning som hårtork eller elektrisk rakhyvel får befinna sig inom området. Måttet är en marginal som bör läsas som en säkerhetsåtgärd.

Det finns inget som säger att ett avstånd på 61 cm är helt ofarligt. Du bör ha i åtanke att det snarare handlar om att elmateriel inte får vara inom räckhåll för en armlängds avstånd från ditt badkar. 60 cm är minimum enligt regler och branschstandard, och är det mått som utredare skulle använda sig av vid en olycka.

  • En tvättmaskin får inte stå så mycket som en millimeter närmare än 60 cm från ytterkanten av din dusch eller ditt badkar.

Oklassat område

Det oklassade området i ditt badrum är det område som befinner sig utanför 60 cm avstånd från ditt badkar eller din dusch. Ha dock i åtanke, att bara för att det är oklassat så är det inte torrt. Det oklassade området betyder bara att reglerna för säkerhetsområdet inte gäller, men badrummet har fortfarande specifika regler att förhålla sig till.

Skiljevägg

En dusch kan ha skiljeväggar som gör att man inte kan nå ut till en elektrisk apparat (till exempel tvättmaskin) från duschen. Duschdrapperier och skiljeväggar som öppnas utåt räknas inte, eftersom du då kan duscha utan att skiljeväggen är stängd. En skjutdörr som öppnas inåt måste stängas för att man ska kunna duscha, och är alltså bättre ur säkerhetssynpunkt.

Skulle du vilja placera ett uttag inom säkerhetsområdet till duschen kan du placera den i ett skåp eller annat, som skapar en barriär mellan duschen och uttaget.

elinstallation badrum

Jordfelsbrytare

I ett badrum måste alla uttag vara anslutet till en jordfelsbrytare. Ledningar som försörjer apparater med ström ska anslutas bakifrån genom väggen i horisontellt läge. Det går också bra att placera ovanifrån badkaret eller underifrån, eftersom säkerhetsavståndet avser vad personen når. En EKRK-kabel får bara finnas i torra utrymmen, och där räknas badrummet helt bort. Det spelar alltså ingen roll om du placerar den i ett torrt område i badrummet.

  • I badrum är det tillåtet med EXLQ-kablar.

Kompletterande skyddsutjämning

En vanlig fråga angående elinstallation i badrum handlar om kompletterande skyddsutjämning. För att minska risken för spänningsskillnader mellan olika ledande delar ska man alltid göra en skyddsutjämning mellan främmande och utsatta delar. Att avgöra vad som är en främmande del är inte alltid helt självklart. Som tumregel kan man ha att en främmande ledande del är en elektrisk ledande del som inte ingår i den elektriska installationen, till exempel ett rör i metall som kan ha en potentiellt farlig effekt.

Läs också: Microcement: 8 Oemotståndliga sätt att förvandla ditt hem

Kompletterande skyddsutjämning handlar alltså om att undvika hudkontakt mot främmande ledande delar som kan vara potentiellt livsfarliga. Ofta handlar det om byggfel och är inget man behöver oroa sig för om inte en elektriker har anmärkt på det.

Uttagenelinstallation badrum

Förr var det förbjudet att över huvud taget installera eluttag i ett badrum. Idag är det tillåtet att installera uttag för uppemot 230 volt. Det krävs att uttaget är skyddat av en jordfelsbrytare. Uttagen får inte befinna sig inom säkerhetsområdet nära dusch eller badkar, men en installatör känner givetvis till reglerna. Du får inte leda in ett eluttag från ett annat rum med hjälp av en skarvsladd. Det beror på att allt i ett badrum måste kunna klara den omgivande fukten som uppstår.

  • Finns det ett eluttag i ditt badrumsskåp är det förmodligen avsett för en rakapparat. Det är viktigt att komma ihåg att bara använda eluttaget för den kapaciteten den är utsedd för.

Hoppas du fick lite klarhet i vilka regler som gäller vid elinstallation i badrum!

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev!

Ailicia
- Annons -

FÖLJ OSS PÅ SOCIALA MEDIER

15,650FöljareGilla
18,944FöljareFölj

Måste läsas

- Annons -