- Annons -

Skorstenen brukar kallas för husets lunga, det är genom denna rökgaser, fukt och gammal luft leds bort från bostaden. Med andra ord är det en viktig del av ditt hem och därför bör du även underhålla skorstenen med jämna mellanrum. En renovering kan vara nödvändig om huset är gammalt.

Det är viktigt att som husägare ta hand om och se till alla olika delar av sitt hus. En del av detta handlar om att underhålla och renovera skorstenen för att i längden undvika större skador på huset. Med årlig översyn, regelbunden sotning samt reparationer av mindre skador kommer du långt. Men ibland kan en skorsten ha problem av olika slag, då kan en renovering av denna viktiga husdel komma att bli aktuell.

Vanliga skorstensproblem

Det är inte sällan en gammal skorsten har en del problem. Rökkanalerna kanske är otäta och släpper ut rök på fel platser. Det kan även vara så att själva skorstenen har blivit skadad av soteld. Om du nyligen har bytt värmepanna, brännare eller bränsle kan även kondensproblem ha uppkommit.

Med tiden kan problem som inte tycks så stora få större konsekvenser än tänkt. Det bästa är då att istället se över och reparera skadorna så snabbt som möjligt. Att renovera skorstenen så att den blir tät och säker är alltså a och o.

Problem med rökkanalerna

Du kan få olika slags problem med kanalerna i en skorsten. Om det är skador i rökkanalerna så kan det till exempel börja läcka både giftiga och brandfarliga rökgaser in i huset. Det är varken hälsosamt eller särskilt trevligt. Det är väldigt viktigt att se till att åtgärda detta så fort som möjligt.

Har du en rökkanal som leder till en braskamin eller en öppen spis kan du få en beläggning av tjära i denna, särskilt om du eldar med våt ved eller låter elden pyra.

Kontrollera ventiler regelbundet

I vissa hus är skorstenskanaler anslutna till ventilationen i huset. I dessa samlas lätt både damm och smuts för att inte tala om löv och fett. Ett enkelt sätt att undvika en försämrad ventilation hemma är att regelbundet kontrollera ventilerna till kanalerna samt att både filter till torktumlare och spisfläkt hålls rena.

Provtryck skorstenen för att se om den är otät

När du installerar en värmepanna eller braskamin är det viktigt att du låter en skorstensfejarmästare provtrycka både din skorsten och de tillhörande rökkanalerna. Det handlar om att sotaren täcker skorstenens öppning uppåt, alltså den på taket, samtidigt som en annan sotare inne i huset fyller skorstenen med rök. Detta görs för att undersöka både murstock och kanaler. Sotaren ser om rök läcker ut där det inte ska, till exempel vid bjälklagsbyten på vinden. Dessutom är det viktigt att se att de olika kanalerna inte läcker mellan sig. Om någon av skorstenens kanaler är otäta och släpper ut rök, är det skorstensfejarmästaren som bedömer vad för åtgärder som måste vidtas vid eventuell renovering.

En enkel skorstensrenovering

Den vanligaste skorstensrenoveringen är den som kallas för glidgjutningsmetoden. Det är när du använder en särskilt godkänd, keramisk massa som tätar skorstenskanalerna. Detta är ett snabbt och dessutom väldigt effektivt sätt att renovera din murade skorstens befintliga rök- och ventilationskanaler med. Som villaägare kan du dessutom utnyttja ROT-avdrag för hela tätningen, men kontrollera alltid med Skatteverket vad som gäller för just dig.

Förutom renovering av skorstenen finns det mindre detaljer som du som villaägare bör tänka på. Det är bland annat att:

  •   Kontrollera och se över de plåtbeslag som finns runt skorstenen.
  •   Se över fogarna till skorstenen ovan tak.
  • Att regelbundet rensa bort både smuts och gamla löv i husets ventiler.
- Annons -