Översvämning – Så skyddar du dig med våra tips och råd

KATEGORI

Så skyddar du dig mot översvämning

Ofta bjuder sommaren på både torka samt regn i hela Sverige. Under sensommaren infaller perioden då risken för kraftiga regn är som absolut störst. Stora mängder regn kan leda till översvämning i framförallt källarutrymmen. Det går aldrig att skydda sig helt, men det finns en hel del du som villaägare kan göra för att minska risken för översvämning.

skydd översvämning

Tips och råd för det det akuta läget

Skulle olyckan vara framme och översvämningen är ett faktum, var försiktig och kom ihåg att:

  1. Första steget är att försöka bryta all elektrisk ström i de översvämmade utrymmen, men se till så att eventuell dräneringspump inte stannar!
  2. Om möjligt – flytta om fuktkänsliga saker
  3. Eftersom att det kan finnas bakterier, undvik att vada runt i vattnet.
  4. Vid översvämning så kan det finnas inträngande avloppsvatten, därför är det viktigt att du tvättar dig efter kontakt med vattnet.
  5. Dokumentera och fotografera samtliga skador i källaren för skadeanmälan till försäkringsbolaget.
  6. Kontakta därefter ditt försäkringsbolag
  7. Rapportera källaröversvämning till ditt VA-bolag eller din kommun.

Läs också: Förhindra översvämning i källaren

Så minskar du risken för skador

Flytta dina saker från ditt golv. Det kanske första du ska tänka på och påminna eventuella medboenden om, är att inte ha fuktkänsliga eller värdefulla saker direkt på golvet. Placera i exempelvis sakerna i plastbackar eller helst på en hylla en bit från golvet.

Täta källarfönster. Kontrollera att alla källarfönster är täta så att inget vatten kan rinna in den vägen.

Skydda din källartrappa. Ett tak som skydd över källartrappan hindrar vatten från att rinna in i källaren.

förebygga översvämnig

Minska risken för översvämning i framtiden

Koppla bort stuprören från ledningsnätet. Kapa stupröret och plugga igen röret där det går ner i marken, då avlastar du ledningsnätet. Led vattnet dit du vill ha det med till exempel ränndalsplattor, självutrullande slang eller nedgrävda rör som leder bort vattnet från husgrunden. Tänk på att vattnet inte får ledas till granntomt eller ut i gatan.

Läs också: Detta gäller vid stormdrabbat hus

Plantera mera, undvik hårdgjorda ytor. Gräs och växter suger upp vattnet och fördröjer flödet. Plantera träden där det inte finns ledningar under.  Vill du ha hård mark kan du använda grus, armerat gräs eller plattor med öppna fogar.

Håll koll på ledningarna. Kontrollera att inga rötter tagit sig in eller att sten och grus samlats i ledningarna, det kan leda till stopp.

Installera ett bakvattenstopp (backventil). De enklaste typerna av bakvattenstopp monteras i golvbrunnarna i källaren och hindrar vattnet från att tryckas upp ur golvbrunnen. Bakvattenstopp kan placeras antingen inne i huset eller utanför, inom fastighetens tomtmark.

Dräneringspump. Det säkraste sättet att undvika att dagvatten tränger upp i dräneringsledningarna runt hu-set är att pumpa vattnet.

Tack till VA-syd!


- Annons -

FÖLJ OSS PÅ SOCIALA MEDIER

15,650FöljareGilla
18,944FöljareFölj

Måste läsas

- Annons -

Relaterade artiklar